Mundësia e përdorimit

Teknologji për t’ju fuqizuar

Gjendet një vijë blu që lidh animacionin e katër njerëzve të ndryshëm, përfshirë një person me një xham zmadhues, një person që ka një kufje dhe një person me një telefon celular, që takon ekranin. Gjendet një vijë blu që lidh animacionin e katër njerëzve të ndryshëm, përfshirë një person me një xham zmadhues, një person që ka një kufje dhe një person me një telefon celular, që takon ekranin.

Teknologji përfshirëse
që ndihmon të arrini qëllimet tuaja

Vizioni

Mëso për veçoritë tona që ndihmojnë me shikimin si TalkBack, madhësia dhe stili i Shkronjave, rregullimi i Ngjyrës dhe Zmadhimi.

Dëgjimi

Mëso mbi veçoritë tona që ndihmojnë me dëgjimin si Transkriptimi Live & Njoftime me tingull dhe Ekuilibri i zërit majtas/djathtas.

Lëvizshmëria

Mëso mbi veçoritë tona që ndihmojnë me lëvizshmërinë si kalimi Universal dhe cilësimet me Prekje.

Njohja

Mëso mbi veçoritë tona që ndihmojnë me njohjen si komanduesi i Ndërveprimit dhe Mbajtja mend e rrjedhës / regjimit të përdorur shpesh.

Shkurtimisht

Prezantimi i veçorive tona kryesore të mundësisë së përdorimit

Smartfon/Tabletë

TalkBack

Jep komente me fjalë për t’ju ndihmuar të kuptoni përmbajtjen e ekranit.
TV

Udhëzuesi me zë

Për të verbrit, udhëzuesi me zë bën që Smart TV të lexojë elementët e paraqitur në ekran.
Pajisjet e kuzhinës/jetesës

TalkBack i SmartThings për pajisjet dhe shërbimet e shtëpisë

Përdorni pajisjet e lidhura me & shërbimet e SmartThings me Talkback, të verifikuar nga të verbrit.

Faqe në internet që mirëpret këdo

Përpiqemi t’i bëjmë shërbimet në internet të samsung-ut të përdorshme për të gjithë përdoruesit

Ndihmë për Mundësinë e përdorimit për klientin

Jemi këtu për t’ju ndihmuar dhe përmirësuar përvojën tuaj të mundësisë së përdorimit

Këshilla për cilësimin e mundësisë së përdorimit

 1. Smartfon/Tabletë

  Shkurtore të mundësisë së përdorimit - Shkurtorja e mundësisë së përdorimit ju lejon të përdorni veçoritë e mundësisë së përdorimit më shpejt dhe më lehtësisht. (Përdorni butonin e Mundësisë së përdorimit, Shtypni shpejt tastet e Anës dhe të ngritjes së Volumit, Shtypni dhe mbani të shtypur tastet e ngritjes dhe uljes së Volumit)

  Rivendosni cilësimet e mundësisë së përdorimit - Rivendosni cilësimet e mundësisë së përdorimit në nivelet e paracaktuara, veçmas nga cilësimet e tjera.

  Rekomanduar për ju - Mund të kontrolloni se cilat funksione të mundësisë së përdorimit jeni duke përdorni tashme dhe rekomandimet e funksionit për ju.

   

 2. Ora

  Shkurtore të mundësisë së përdorimit - Takoni tre herë me dy gishta në çdo ekran për të aktivizuar funksionin tuaj të zgjedhur të mundësisë së përdorimit.

   

 3. TV

  Rregulloni veçoritë e mundësisë së përdorimit të TV-së me një meny të thjeshtë me një prekje në ekran. Mund të aktivizoni shumicën e veçorive të TV-së me shkurtoren e Mundësisë së përdorimit. Pasi të jetë aktivizuar, hapni udhëzuesin me Zë dhe udhëzuesin e Gjuhës me shenja automatikisht. Për të shfaqur shkurtoren e Mundësisë së përdorimit, shtypni dhe mbani butonin e volumit. Përndryshe, shtypni dhe mbani butonin e heshtjes ose shtypni butonin e shfaqjes së tekstit.