Dizenjuar në mënyrë
perfekte

Frigoriferë French Door

Frigoriferë Samsung

Akses për gjithçka që ju duhet

Dizenjo për çdo anë

Side by side design

Kënaqësi e garantuar

Ngrirje e sipërme

Samsung Top Mount Refrigerator

Më shumë hapësirë, më pak blerje

Ngrirje e poshtme

Bottom mount freezer

Akses i shpejtë

Vitrinë Ushqimi

Samsung Food Showcase Refrigerator

Kushtet e duhura të ruajtjes

Ftohës vere

Samsung vinski frižider
Filtrat

Filtrat e aplikuar

    rendit sipasMë të rejat

    Karakteristikat, specifikimet dhe paraqitjet vizive të produkteve mund të ndryshojnë.