Sfera e biznesit

Sfera e biznesit

Marrim
drejtimin në
novacionin
e teknologjisë

Marrim drejtimin në novacionin e teknologjisë

Samsung Electronics rindërton vazhdimisht të ardhmen. Eksplorojmë të panjohurën për të zbuluar teknologji për të ndihmuar njerëzit në të gjithë botën të kenë një jetë më të lumtur dhe të shëndetshme.

Pajisje elektronike për konsumatorë

Risi e shkëlqyer që nuk e prisnit kurrë

Krijojmë një kulturë mundësish të pafundme. Besimi dhe besnikëria e thellë e klientëve tanë na nxit drejt rritjes së vazhdueshme dhe udhëhqejes së inovacionit.

Teknologjia e informatiocit dhe komunikimet celulare

Përpiqemi të maksimizojmë vlerën dhe komoditetin për klientët tanë

Po zgjerojmë pajisjet tona celulare tepër të diferencuara dhe po punojmë shumë për të zhvilluar inovacionin e gjeneratës tjetër.

Zgjidhje për pajisjet

Zhvillimi i produkteve të gjeneratës së ardhshme për një të nesërme më të mirë

Të gjithë studiuesit dhe zhvilluesit në të gjithë botën po punojnë për të zbuluar teknologjitë e ardhshme që ndryshojnë jetën për të krijuar vlera të reja dhe për të pasur një botë më të mirë.

Qendra e kërkimit dhe zhvillimit

Formësimi i së ardhmes përmes inovacionit dhe inteligjencës së pandërprerë