Më të shiturit

Pajisjet Samsung e bëjnë gatimin të lehtë dhe të kënaqshëm

Dual Cook Flex™

Dual Cook furrë gatimi duke gatuar dy pjata në të njëjtën kohë Dual Cook furrë gatimi duke gatuar dy pjata në të njëjtën kohë

Virtual Flame Technology™

gatim  në induksionin e pllakës me teknologjinë e flakës virtuale gatim  në induksionin e pllakës me teknologjinë e flakës virtuale