Smart switch

Zhvendosni të dhënat
shpejt dhe thjesht
me Smart Switch


Përmbajtja në telefonin ose tabletën tuaj të mëparshme - fotot e preferuara, kontaktet, ngjarjet e kalendarit, shënimet, cilësimet e pajisjes dhe më shumë
- qëndron me ju kur kaloni në një Samsung Galaxy të ri.

Ikona të ndryshme të aplikacioneve shfaqen në një smartfon të vjetër. Ikonat kërcejnë nga ekrani dhe fluturojnë djathtas, drejt një Galaxy Flip5 që është kthyer anash dhe është i hapur përgjysëm. Galaxy Flip5 merr ikonat dhe mbyllet. Pastaj Galaxy Flip5 kthehet para dhe hapet, duke shfaqur procesin e transferimit të të dhënave në ekranin e tij. Tregohet se po transferon mbi katër mijë imazhe, me një rreth ngarkimi që tregon shkallën e transferimit që po shkon në 100%. Në krye shfaqet teksti Mbajini telefonat tuaj pranë njëri-tjetrit për të qëndruar të lidhur, ndërsa në fund shfaqet teksti Mbajeni ekranin ndezur për të shërbyer si një kujtesë. Më në fund, smartfoni i vjetër dhe Galaxy Flip5 i ri shfaqen së bashku. Ikona të ndryshme të aplikacioneve nxirren nga smartfoni i vjetër dhe pastaj futen në Galaxy Flip5. Ikona e aplikacionit Smart Switch shfaqet në ekranin e Galaxy Flip5. Ikona të ndryshme të aplikacioneve shfaqen në një smartfon të vjetër. Ikonat kërcejnë nga ekrani dhe fluturojnë djathtas, drejt një Galaxy Flip5 që është kthyer anash dhe është i hapur përgjysëm. Galaxy Flip5 merr ikonat dhe mbyllet. Pastaj Galaxy Flip5 kthehet para dhe hapet, duke shfaqur procesin e transferimit të të dhënave në ekranin e tij. Tregohet se po transferon mbi katër mijë imazhe, me një rreth ngarkimi që tregon shkallën e transferimit që po shkon në 100%. Në krye shfaqet teksti Mbajini telefonat tuaj pranë njëri-tjetrit për të qëndruar të lidhur, ndërsa në fund shfaqet teksti Mbajeni ekranin ndezur për të shërbyer si një kujtesë. Më në fund, smartfoni i vjetër dhe Galaxy Flip5 i ri shfaqen së bashku. Ikona të ndryshme të aplikacioneve nxirren nga smartfoni i vjetër dhe pastaj futen në Galaxy Flip5. Ikona e aplikacionit Smart Switch shfaqet në ekranin e Galaxy Flip5.

* Të dhënat e transferueshme mund të ndryshojnë në varësi të sistemit operativ të pajisjes (Android ose iOS), versionit të sistemit operativ dhe/ose opsionit të lidhjes.

Pse Samsung Smart Switch?


Smart Switch transferon më së miri lloje të shumta të dhënash në Samsung Galaxy tuaj të ri nga pajisje të ndryshme në mënyrën që funksionon më mirë për ju.

Në të majtë janë dy smartfona dhe një tabletë. Në të djathtë është telefoni Galaxy që merr të dhëna përmes Smart Switch. Në mes është një ikonë e ngjashme me shigjetën që tregon se të dhënat po transferohen nga pajisjet e mëparshme në Galaxy të ri. Në të majtë janë dy smartfona dhe një tabletë. Në të djathtë është telefoni Galaxy që merr të dhëna përmes Smart Switch. Në mes është një ikonë e ngjashme me shigjetën që tregon se të dhënat po transferohen nga pajisjet e mëparshme në Galaxy të ri.

Zhvendosni të dhënat nga sisteme të ndryshme operative

Pavarësisht nëse vini nga një tjetër pajisje Galaxy, me iOS ose tjetër me Android, të dhënat që ju interesojnë tani mund të sillen në Galaxy tuaj të re pa mundim.

* Kontrolloni kërkesat teknike për pajisjet e përputhshme me Smart Switch nga pjesa e pyetjeve të shpeshta.

Janë shfaqur dy smartfona. Midis pajisjeve ka kabllo USB, Wi-Fi, pajisje ruajtëse dhe ikonat e laptopit. Në mes është lidhja e dy pajisjeve për të treguar se të dhënat mund të transferohen përmes opsioneve të ndryshme. Janë shfaqur dy smartfona. Midis pajisjeve ka kabllo USB, Wi-Fi, pajisje ruajtëse dhe ikonat e laptopit. Në mes është lidhja e dy pajisjeve për të treguar se të dhënat mund të transferohen përmes opsioneve të ndryshme.

Ndërroni mes shumë mënyrave

Smart Switch ju lejon të zgjidhni nga shumë opsione për të lidhur pajisjet tuaja - nga një kabllo USB, lidhja me valë, pajisja ruajtëse me PC dhe më shumë.

* Opsioni i disponueshëm i lidhjes mund të ndryshojë në varësi të sistemit operativ të pajisjes, prodhuesit ose disponueshmërisë së hapësirës ruajtëse të zgjerueshme në pajisje.

Një smartfon po shfaq ekranin e zgjedhjes së të dhënave për transferim. Rreth telefonit gjenden ikona të ndryshme të aplikacioneve, që tregojnë llojin e të dhënave që mund të transferohen përmes Smart Switch. Një smartfon po shfaq ekranin e zgjedhjes së të dhënave për transferim. Rreth telefonit gjenden ikona të ndryshme të aplikacioneve, që tregojnë llojin e të dhënave që mund të transferohen përmes Smart Switch.

Ndërroni mes llojeve të ndryshme të dhënash

Smart Switch kalon lloje të ndryshme skedarësh në Galaxy tuaj të ri, duke përfshirë fotografi, video, shënime, ngjarje të kalendarit dhe madje edhe cilësime të pajisjes.

* Të dhënat e transferueshme mund të ndryshojnë në varësi të sistemit operativ të pajisjes (Android ose iOS), versionit të sistemit operativ dhe/ose opsionit të lidhjes.

Si të transferoni

Gati për të transferuar të dhëna? Së pari, përgatitni pajisjen e mëparshme dhe më pas zgjidhni mënyrën e preferuar për të lidhur Samsung Galaxy ri.

Cila është pajisja juaj e mëparshme?

GALAXY

Si do të dëshironit të lidheshit?
Përdorni Wi-Fi ose një kabllo USB
Përpara se të filloni

Sigurohuni që të keni të instaluar në të dyja pajisjet versionin më të përditësuar të aplikacionit Smart Switch. Aplikacioni është i instaluar paraprakisht, por gjithashtu mund të shkarkohet nga Galaxy Store.

Smart Switch do të funksionojë kur pajisjet janë të karikuara të paktën 20% për të siguruar transferim të sigurtë të të dhënave.

Janë shfaqur dy smartfona. Të dyja shfaqin ikonën e aplikacionit Smart Switch. Transferimi i të dhënave nga telefoni në të majtë në telefonin në të djathtë.
Hapi 1: Hapja

Në pajisjen tuaj të re Galaxy, hapni aplikacionin Smart Switch. Prekni Receive data dhe më pas prekni Galaxy.

 • * Mund ta gjeni aplikacionin Smart Switch në telefonin ose tabletin Galaxy duke kaluar te dosja Samsung në ekranin e aplikacioneve ose duke shkuar te "Settings > Accounts and backup > Smart Switch".
 • * Mund ta gjeni aplikacionin Smart Switch në telefonin ose tabletin Galaxy duke kaluar te dosja Samsung në ekranin e aplikacioneve ose duke shkuar te "Settings > Accounts and backup > Smart Switch".
Hapi 2: Lidhuni

Zgjidhni një lidhje me valë ose përdorni një kabllo USB për të lidhur pajisjen tuaj të vjetër me pajisjen tuaj të re Galaxy.

 • * Nëse keni një sasi të madhe të dhënash për të transferuar, rekomandohet një lidhje me kabllo sepse është relativisht më e shpejtë. Sigurohuni që pajisjet tuaja të jenë të karikuara siç duhet paraprakisht pasi lidhja me një karikues nuk është e disponueshme gjatë një transferimi të tillë.
 • * Nëse keni një sasi të madhe të dhënash për të transferuar, rekomandohet një lidhje me kabllo sepse është relativisht më e shpejtë. Sigurohuni që pajisjet tuaja të jenë të karikuara siç duhet paraprakisht pasi lidhja me një karikues nuk është e disponueshme gjatë një transferimi të tillë.
Hapi 3: Zgjidhni

Zgjidhni të dhënat që dëshironi të transferoni. Kur të jeni gati për të nisur, prekni Transfer.

Hapi 4: Transferimi

Transferimi do të fillojë së shpejti. Prekni Done kur të mbarojë.

Rezervimi dhe rikthimi nga hapësira ruajtëse e jashtme
Përpara se të filloni

Sigurohuni që të keni të instaluar në pajisjet tuaja versionin më të përditësuar të aplikacionit Smart Switch. Aplikacioni është i instaluar paraprakisht, por gjithashtu mund të shkarkohet nga Galaxy Store.

Dhe më pas futni kartën microSD ose lidhni pajisjen ruajtëse USB me telefonin ose tabletin tuaj Galaxy.

Në të majtë është një ikonë e njësisë së jashtme. Në të djathtë është një smartfon që shfaq ikonën e aplikacionit Smart Switch. Transferimi i të dhënave midis dy pajisjeve.
Hapi 1: Hapja

Në telefonin tuaj, hapni aplikacionin Smart Switch dhe trokitni lehtë mbi ikonën e kartës SD në këndin e sipërm djathtas.

 • * Mund ta gjeni aplikacionin Smart Switch në telefonin ose tabletin Galaxy duke kaluar te dosja Samsung në ekranin e aplikacioneve ose duke shkuar te "Settings > Accounts and backup > Smart Switch".
 • * Mund ta gjeni aplikacionin Smart Switch në telefonin ose tabletin Galaxy duke kaluar te dosja Samsung në ekranin e aplikacioneve ose duke shkuar te "Settings > Accounts and backup > Smart Switch".
Hapi 2: Zgjidhni

Prekni SD Card nën Back up to dhe zgjidhni të dhënat që dëshironi të rezervoni nga pajisja e vjetër.

 • * Nëse nuk ka hapësirë ​​të mjaftueshme në njësinë e jashtme, mund t'ju duhet të çaktivizoni disa elementë. Ose, mund ta pastroni njësinë e jashtme ruajtëse për të marrë hapësirë ​​të mjaftueshme për transferimin e të dhënave
 • * Nëse nuk ka hapësirë ​​të mjaftueshme në njësinë e jashtme, mund t'ju duhet të çaktivizoni disa elementë. Ose, mund ta pastroni njësinë e jashtme ruajtëse për të marrë hapësirë ​​të mjaftueshme për transferimin e të dhënave
Hapi 3: Rezervoni

Ndiqni udhëzimet në ekran. Kur të mbaroni, prekni Done dhe më pas hiqni njësinë e jashtme ruajtëse nga pajisja e vjetër.

Hapi 4: Lidhuni

Më pas, futni njësinë e jashtme ruajtëse në pajisjen e re Galaxy për të marrë të dhënat. Hapni aplikacionin Smart Switch dhe prekni ikonën e kartës SD.

Hapi 5: Riktheni

Prekni Restore. Zgjidhni atë që dëshironi të riktheni dhe më pas prekni Next.

Hapi 6: Transferimi

Transferimi do të fillojë së shpejti. Prekni Next dhe më pas Done kur të përfundojë.

Rezervoni dhe riktheni nga kompjuteri me Windows ose MacOS
Përpara se të filloni

Sigurohuni që të keni të instaluar në pajisjet tuaja versionin më të përditësuar të aplikacionit Smart Switch.

Aplikacioni për telefonin ose tabletin Galaxy është i instaluar paraprakisht, por gjithashtu mund të shkarkohet nga Galaxy Store. Për aplikacionin Smart Switch PC, shkarkojeni dhe instalojeni në kompjuterin me Windows ose MacOS.

Lidhja e shkarkimit për Smart Switch PC:

 • * Smart Switch do të funksionojë kur pajisjet janë të karikuara të paktën 20% për të siguruar transferim të sigurtë të të dhënave.
Shfaqen tre pajisje, të treja shfaqin ikonën e aplikacionit Smart Switch. Në të majtë është një smartfon, në mes është një kompjuter portativ dhe në të djathtë është një smartfon i ri. Të dhënat transferohen nga smartfoni i mëparshëm në kompjuterin portativ fillimisht dhe më pas kalohen nga kompjuteri portativ në smartfonin e ri.
 • * Smart Switch do të funksionojë kur pajisjet janë të karikuara të paktën 20% për të siguruar transferim të sigurtë të të dhënave.
Hapi 1: Lidheni dhe hapeni

Lidhni telefonin ose tabletin e mëparshëm me kompjuterin duke përdorur një kabllo USB.
Në kompjuter, hapni aplikacionin Smart Switch dhe prekni Backup për të ruajtur të dhënat nga pajisja e vjetër.

Hapi 2: Zgjidhni rezervimin

Zgjidhni të dhënat që dëshironi të rezervoni. Select all është opsioni i parazgjedhur, por mund të çaktivizoni disa elementë nëse dëshironi. Klikimi mbi një kategori do t'ju lejojë të zgjidhni artikuj të veçantë në atë kategori. Prekni Backup kur të jeni gati.

Hapi 3: Rezervoni

Transferimi do të fillojë së shpejti. Prekni Done kur të mbarojë.

Hapi 4: Lidheni dhe rikthejeni

Më pas, lidhni pajisjen e re Galaxy me kompjuterin duke përdorur një kabllo USB.
Në kompjuter, hapni Smart Switch dhe prekni Restore për të transferuar të dhëna në pajisjen e re.

Hapi 5: Zgjidhni për të rikthyer

Zgjidhni të dhënat që dëshironi të riktheni dhe prekni Restore.

Hapi 6: Transferimi

Transferimi do të fillojë së shpejti. Prekni OK kur të përfundojë rikthimi.

Me iOS

Si do të dëshironit të lidheshit?
Përdorni një kabllo USB
Përpara se të filloni

Sigurohuni që të keni të instaluar në pajisjen Galaxy versionin më të përditësuar të aplikacionit Smart Switch. Aplikacioni është i instaluar paraprakisht, por gjithashtu mund të shkarkohet nga Galaxy Store. Nuk keni nevojë të instaloni aplikacionin në një pajisje iOS.

Kontrolloni nëse të dyja pajisjet janë të ngarkuara siç duhet përpara se të lidheni me një kabllo USB sepse lidhja me një karikues nuk është e disponueshme gjatë transferimit.

Janë shfaqur dy smartfona. Telefoni në të djathtë po shfaq ikonën e aplikacionit Smart Switch. Transferimi i të dhënave nga telefoni në të majtë në telefonin në të djathtë
Hapi 1: Hapja

Në pajisjen e re Galaxy, hapni aplikacionin Smart Switch. Prekni Receive data dhe më pas prekni iPhone/iPad.

 • * Mund ta gjeni aplikacionin Smart Switch në telefonin ose tabletin Galaxy duke kaluar te dosja Samsung në ekranin e aplikacioneve ose duke shkuar te "Settings > Accounts and backup > Smart Switch".
 • * Mund ta gjeni aplikacionin Smart Switch në telefonin ose tabletin Galaxy duke kaluar te dosja Samsung në ekranin e aplikacioneve ose duke shkuar te "Settings > Accounts and backup > Smart Switch".
Hapi 2: Lidhuni

Përdorni një kabllo Lightning-USB-C ose USB-C-USB-C për të lidhur pajisjen e mëparshme iOS me pajisjen e re Galaxy. Nëse përdorni kabllo USB-A, si shumë kabllo standarde të karikimit, mund të përdorni përshtatësin OTG për lidhjen në folenë USB-C.

Kur të shfaqet sinjalizimi "Trust This Computer?" në iPhone ose iPad, prekni "Trust".

 • * Përshtatësi OTG shitet veçmas
 • * Përshtatësi OTG shitet veçmas
Hapi 3: Zgjidhni

Zgjidhni të dhënat që dëshironi të transferoni. Kur të jeni gati për të nisur, prekni Transfer.

Hapi 4: Transferimi

Transferimi do të fillojë së shpejti. Prekni Done kur të mbarojë.

Këshilla shtesë

Mund të transferoni edhe bisedat dhe fotot tuaja të WhatsApp nga pajisja me iOS në Samsung Galaxy të ri.

Kryeni hapat e mëposhtëm:

 1. 1. Kur zgjidhni të dhënat për transferim, zgjidhni "WhatsApp" nën menynë Apps dhe prekni Transfer.
 2. 2. Skanoni kodin QR dhe prekni Start në iPhone.
 • * Kërkon versionin më të fundit të WhatsApp në pajisjen me iOS.
 • * Historia e bisedave në WhatsApp mund të transferohet vetëm përpara se të regjistroheni në WhatsApp në pajisjen e re. Nëse jeni regjistruar në WhatsApp përpara kalimit ose përpara përfundimit nga Smart Switch të transferimit të të dhënave, atëherë të dhënat e aplikacionit nuk mund të transferohen.
 • * Kërkon versionin më të fundit të WhatsApp në pajisjen me iOS.
 • * Historia e bisedave në WhatsApp mund të transferohet vetëm përpara se të regjistroheni në WhatsApp në pajisjen e re. Nëse jeni regjistruar në WhatsApp përpara kalimit ose përpara përfundimit nga Smart Switch të transferimit të të dhënave, atëherë të dhënat e aplikacionit nuk mund të transferohen.
Use Wi-Fi
Përpara se të filloni

Sigurohuni se keni versionin më të përditësuar të aplikacionit Smart Switch të instaluar në të dyja pajisjet. Aplikacioni është i instaluar paraprakisht në pajisjet e reja Galaxy por është gjithashtu i shkarkueshëm nga Galaxy Store. Shkarkoni aplikacionin Smart Switch nga Dyqani i Aplikacioneve Apple dhe instalojeni në iPhone ose iPad tuaj të vjetër.

Smart Switch do të funksionojë kur pajisjet janë të karikuara të paktën 20% për të siguruar transferim të sigurtë të të dhënave.

Lidhja e shkarkimit të Smart Switch për celular :

Dy smartfonë janë vendosur pak larg njëri-tjetrit. Logo e Smart Switch shfaqet në të dy ekranet. Një shigjetë fillon nga smartfoni majtas dhe shkon te smartfoni në të djathtë, duke treguar transferimin e të dhënave.
Hapi 1 : Hapja

Në pajisjen tuaj të re Galaxy, hapni aplikacionin Smart Switch. Trokitni "Merrni të dhëna" dhe pastaj "iPhone/iPad."

 • * Mund ta gjeni aplikacionin Smart Switch në telefonin ose tabletin tuaj Galaxy duke shkuar te dosja Samsung në ekranin e Aplikacioneve ose duke shkuar te Cilësimet > LLogaritë dhe kopja rezervë > Smart Switch".
 • * Mund ta gjeni aplikacionin Smart Switch në telefonin ose tabletin tuaj Galaxy duke shkuar te dosja Samsung në ekranin e Aplikacioneve ose duke shkuar te Cilësimet > LLogaritë dhe kopja rezervë > Smart Switch".
Hapi 2 : Lidhja

Trokitni “Transferoni me valë” për të lidhur pajisjen tuaj iOS me pajisjen tuaj të re Galaxy.

 • * Nëse keni një sasi të madhe të dhënash për të transferuar, rekomandohet të përdorni një lidhje me kabllo, pasi mund të transferojë një sasi më të madhe të dhënash menjëherë. Sigurohuni që pajisjet tuaja janë të karikuara siç duhet paraprakisht pasi lidhja me një karikues s’është e disponueshme gjatë një transferimi të tillë.
 • * Nëse keni një sasi të madhe të dhënash për të transferuar, rekomandohet të përdorni një lidhje me kabllo, pasi mund të transferojë një sasi më të madhe të dhënash menjëherë. Sigurohuni që pajisjet tuaja janë të karikuara siç duhet paraprakisht pasi lidhja me një karikues s’është e disponueshme gjatë një transferimi të tillë.
Hapi 2 : Lidhja

Shkarkoni aplikacionin Smart Switch duke trokitur "Merrni Smart Switch në iPhone ose iPad tuaj" dhe duke skanuar kodin QR.

Hapi 2 : Lidhja

Hapni aplikacionin Smart Switch në iPhone ose iPad tuaj dhe trokitni "Transferoni me valë".
Pastaj, skanoni kodin QR në telefonin tuaj të ri Samsung Galaxy.

Hapi 3 : Zgjedhja

Zgjidhni të dhënat që dëshironi të transferoni. Kur jeni gati të filloni, trokitni “Transferoni".
Mund të transferoni Kontaktet, Kalendarin, Imazhet dhe Videot tuaja.

Hapi 4 : Transferimi

Transferimi do të fillojë së shpejti. Trokitni Done kur të ketë përfunduar.

 • * Mbajeni Smart Switch të hapur në iPhone ose iPad tuaj gjatë transferimit
 • * Mbajeni Smart Switch të hapur në iPhone ose iPad tuaj gjatë transferimit
Transferoni të dhënat rezervë të iTunes (Finder) nga kompjuteri me Windows ose MacOS
Përpara se të filloni

Sigurohuni që të keni të instaluar në pajisjet tuaja versionin më të përditësuar të aplikacionit Smart Switch.

Aplikacioni për telefonin ose tabletin Galaxy është i instaluar paraprakisht dhe mund të shkarkohet edhe nga Galaxy Store. Për aplikacionin Smart Switch PC, shkarkojeni dhe instalojeni në kompjuterin me Windows ose MacOS.

Lidhja e shkarkimit për Smart Switch PC:

Shfaqet një kompjuter portativ dhe një smartfon. Të dyja shfaqin ikonën e aplikacionit Smart Switch. Transferimet e të dhënave nga kompjuteri portativ në telefon
Hapi 1: Rezervoni

Për t'u siguruar që të gjitha të dhënat tuaja më të fundit janë gati për Smart Switch, rezervojeni pajisjen me iOS me iTunes (Finder) në kompjuterin me Windows ose MacOS.

Hapi 2: Lidhuni

Lidheni telefonin me kompjuterin duke përdorur një kabllo USB. Hapni Smart Switch në kompjuter dhe prekni Restore.

Hapi 3: Riktheni

Zgjidhni të dhënat rezervë të iTunes (Finder) që dëshironi të riktheni dhe prekni Restore.

Hapi 4: Transferimi

Transferimi do të fillojë së shpejti. Prekni Done kur të mbarojë.

Zhvendosni të dhënat e iCloud
Përpara se të filloni

Sigurohuni që të keni versionin më të përditësuar të aplikacionit Smart Switch të instaluar në telefonin ose tabletin Galaxy. Aplikacioni është i instaluar paraprakisht, por gjithashtu mund të shkarkohet nga Galaxy Store.

Smart Switch do të funksionojë kur pajisjet janë të ngarkuara të paktën 20% për të siguruar një transferim të sigurtë të të dhënave.

Shfaqet ikona iCloud dhe një smartfon që shfaq ikonën e aplikacionit Smart Switch. Transferimi i të dhënave nga iCloud në telefon.
Hapi 1: Sinkronizoni me iCloud

Për t'u siguruar që të gjitha të dhënat tuaja më të fundit janë gati për Smart Switch, sinkronizoni pajisjen me iOS me iCloud.

 1. 1. Në iPhone ose iPad, shkoni te Cilësimet, prekni emrin dhe më pas prekni iCloud. Më pas prekni Show All.
 2. 2. Zgjidhni Photos dhe aktivizoni Sync this iPhone (ose iPad).
 3. 3. Kthehuni tek iCloud dhe zgjidhni iCloud Drive, më pas aktivizoni Sync this iPhone (ose iPad).
 4. 4. Kthehuni tek iCloud dhe aktivizoni Pages, Numbers and Keynote.
 5. 5. Kthehuni tek iCloud dhe zgjidhni Notes, më pas aktivizoni Sync this iPhone (ose iPad).
 6. 6. Kthehuni tek iCloud dhe aktivizoni Contacts, Calendars and Reminders.
Hapi 2: Hapja

Në pajisjen tuaj të re, hapni aplikacionin Smart Switch dhe prekni Receive data. Më pas prekni iPhone/iPad.

 • * Mund ta gjeni aplikacionin Smart Switch në telefonin ose tabletin Galaxy duke kaluar te dosja Samsung në ekranin e aplikacioneve ose duke shkuar te "Settings > Accounts and backup > Smart Switch".
 • * Mund ta gjeni aplikacionin Smart Switch në telefonin ose tabletin Galaxy duke kaluar te dosja Samsung në ekranin e aplikacioneve ose duke shkuar te "Settings > Accounts and backup > Smart Switch".
Hapi 3: Lidhuni

Në vend të kësaj, prekni Get data from iCloud. Futni ID-në tuaj të Apple ID ose adresën e emailit dhe fjalëkalimin dhe prekni Sign in to iCloud.

Hapi 4: Zgjidhni

Zgjidhni të dhënat e iCloud që dëshironi të transferoni dhe më pas prekni Transfer.

Hapi 5: Transferimi

Transferimi do të fillojë së shpejti. Prekni Done kur të mbarojë.

Tjetër me Android

Si do të dëshironit të lidheshit?
Përdorni Wi-Fi ose një kabllo USB
Përpara se të filloni

Sigurohuni që të keni të instaluar në të dyja pajisjet versionin më të përditësuar të aplikacionit Smart Switch. Aplikacioni është i instaluar paraprakisht në pajisjen e re Galaxy, por gjithashtu mund të shkarkohet nga Galaxy Store ose Google Play Store.

Smart Switch do të funksionojë kur pajisjet janë të karikuara të paktën 20% për të siguruar transferim të sigurtë të të dhënave.

Janë shfaqur dy smartfona. Të dyja shfaqin ikonën e aplikacionit Smart Switch. Transferimi i të dhënave nga telefoni në të majtë në telefonin në të djathtë
Hapi 1: Hapja

Në telefonin e ri Galaxy, hapni aplikacionin Smart Switch dhe prekni Receive data. Dhe më pas prekni Galaxy/Android.

 • * Mund ta gjeni aplikacionin Smart Switch në telefonin ose tabletin Galaxy duke kaluar te dosja Samsung në ekranin e aplikacioneve ose duke shkuar te "Settings > Accounts and backup > Smart Switch".
 • * Mund ta gjeni aplikacionin Smart Switch në telefonin ose tabletin Galaxy duke kaluar te dosja Samsung në ekranin e aplikacioneve ose duke shkuar te "Settings > Accounts and backup > Smart Switch".
Hapi 2: Lidhuni

Zgjidhni një lidhje me valë ose përdorni një kabllo USB për të lidhur pajisjen e vjetër me telefonin tuaj të ri Galaxy.

 • * Nëse keni një sasi të madhe të dhënash për të transferuar, rekomandohet një lidhje me kabllo sepse është relativisht më e shpejtë. Sigurohuni që pajisjet tuaja të jenë të karikuara siç duhet paraprakisht pasi lidhja me një karikues nuk është e disponueshme gjatë një transferimi të tillë.
 • * Nëse keni një sasi të madhe të dhënash për të transferuar, rekomandohet një lidhje me kabllo sepse është relativisht më e shpejtë. Sigurohuni që pajisjet tuaja të jenë të karikuara siç duhet paraprakisht pasi lidhja me një karikues nuk është e disponueshme gjatë një transferimi të tillë.
Hapi 3: Zgjidhni

Zgjidhni të dhënat që dëshironi të transferoni. Kur të jeni gati për të nisur, prekni Transfer.

Hapi 4: Transferimi

Transferimi do të fillojë së shpejti. Prekni Done kur të mbarojë.

Rezervimi dhe rikthimi nga hapësira ruajtëse e jashtme
Përpara se të filloni

Sigurohuni që të keni të instaluar në pajisjet tuaja versionin më të përditësuar të aplikacionit Smart Switch. Aplikacioni është i instaluar paraprakisht në pajisjen e re Galaxy, por gjithashtu mund të shkarkohet nga Galaxy Store ose Google Play Store.

Dhe më pas futni kartën microSD ose lidhni pajisjen ruajtëse USB me pajisjen e vjetër tuaj.

Shfaqen tre pajisje, të treja shfaqin ikonën e aplikacionit Smart Switch. Në të majtë është një smartfon, në mes është një kompjuter portativ dhe në të djathtë është një smartfon i ri. Të dhënat transferohen nga smartfoni i mëparshëm në kompjuterin portativ fillimisht dhe më pas kalohen nga kompjuteri portativ në smartfonin e ri.
Hapi 1: Hapja

Në pajisjen e vjetër tuaj, hapni aplikacionin Smart Switch dhe prekni ikonën e kartës SD në këndin e sipërm djathtas. Dhe më pas prekni SD Card te Back up to.

 • * Aplikacioni Smart Switch mund të shkarkohet nga Galaxy Store ose Google Play Store.
 • * Aplikacioni Smart Switch mund të shkarkohet nga Galaxy Store ose Google Play Store.
Hapi 2: Zgjidhni dhe krijoni kopje rezervë

Zgjidhni të dhënat që dëshironi të rezervoni dhe prekni Next. Kur transferimi të përfundojë, prekni Done.

 • * Nëse nuk ka hapësirë ​​të mjaftueshme në njësinë e jashtme, mund t'ju duhet të çaktivizoni disa elementë. Ose, mund ta pastroni njësinë e jashtme ruajtëse për të marrë hapësirë ​​të mjaftueshme për transferimin e të dhënave
 • * Nëse nuk ka hapësirë ​​të mjaftueshme në njësinë e jashtme, mund t'ju duhet të çaktivizoni disa elementë. Ose, mund ta pastroni njësinë e jashtme ruajtëse për të marrë hapësirë ​​të mjaftueshme për transferimin e të dhënave
Hapi 3: Lidhuni

Më pas, futni një kartë SD ose lidhni një pajisje ruajtëse USB me telefonin e ri Galaxy. Hapni aplikacionin Smart Switch dhe prekni ikonën e kartës SD në këndin e sipërm djathtas.

Hapi 4: Riktheni

Prekni Restore. Zgjidhni atë që dëshironi të riktheni dhe më pas prekni Next.

Hapi 5: Transferimi

Transferimi do të fillojë së shpejti. Prekni Done kur të mbarojë.

Shikoni se sa lehtë është kalimi


Transferoni lehtësisht aplikacionet, temat, cilësimet e Orës tuaj dhe më shumë te pajisja juaj e re Samsung Galaxy.
Thjesht zgjidhni të dhënat e Orës tuaj në opsionet e të dhënave kur transferoni me Smart Switch.

* Kjo veçori është e disponueshme në Sistemi operativ Uer (Wear OS) me Android 13 OS (T OS) dhe më të ri, dhe të dy telefonat, i vjetri dhe i riu, duhet të kenë GMS v23.15.17 ose më të ri. Galaxy Watch duhet të lidhet me telefonin e vjetër të përdoruesit. Të dy telefonat, telefoni i vjetër dhe telefoni i ri, të përdoruesit duhet të lidhen me të njëjtën llogari Samsung dhe llogari Google.

Pyetjet e shpeshta

 • Kontrolloni kërkesat teknike më poshtë për pajisjet e përputhshme me Smart Switch.

  Telefon/tablet
  Telefon/tablet
  Galaxy/Android iOS
  Android OS 4.3 or later versions iOS 5.0 or later versions
  - When using Wi-Fi, Smart Switch is supported on iOS 12 or later versions.
  Kompjuter për kopje rezervë dhe rikthim
  Kompjuter për kopje rezervë dhe rikthim
  Windows PC MAC
  Windows OS 10 or later versions
  - If Microsoft Media Feature Pack is not
  installed on your PC, download it fromhere
  MacOS X 10.9 or later versions
 • Në Smart Switch, mund të zgjidhni nga cila pajisje dëshironi të transferoni të dhëna dhe të shihni se çfarë lloj të dhënash mund të transferohen. Nëse pajisja juaj e mëparshme është një model i Samsung Galaxy, do të jeni në gjendje të transferoni pothuajse gjithshka, përfshirë të gjitha mesazhet tuaja, përmbajtjen e multimediave, cilësimet e Wi-Fi dhe madje edhe cilësimet e ekranit tuaj kryesor.
  Shihni më poshtë më shumë detaje se çfarë lloje të dhënash mund të transferojë Smart Switch.

  Types of data the Smart Switch transfers(Android Devices to Galaxy)
  item Android Devices → Galaxy
  Galaxy → Galaxy
  Wi-Fi Direct / Cable
  Other → Galaxy
  Wi-Fi / Cable
  Contact Contacts (including photos) Transferable Transferable
  Messages SMS, MMS Transferable Transferable
  Gallery Photos Transferable Transferable
  Music Music (DRM-free content) Transferable Transferable
  Playlists Transferable Transferable
  Videos Videos (DRM-free content) Transferable Transferable
  Documents PPT, XLS, DOC, PDF Transferable Transferable
  Calls Call log Transferable Transferable
  Missed calls Transferable Transferable
  Call block list Transferable Non-transferable
  Alarm/Time Alarm time, On/Off, Other settings Transferable Non-transferable
  World clock list Transferable Non-transferable
  Voice memos Voice recordings, Memo files Transferable Non-transferable
  Internet Bookmark, Most visited sites Transferable Transferable
  Calendar Schedule Transferable (Device content only) Transferable (Device content only)
  Memos Memo content, Date Transferable Non-transferable
  Home Home layout
  (icon positions, app folders, etc.)
  Transferable Non-transferable
  Installed apps (folder) Transferable Transferable
  App data transfer (may vary by app) Transferable Non-transferable
  Home/Lock screen Image Transferable Non-transferable
  Settings Basic Settings
  (Keyboard, Ringtone, Accessibility, Language, B/T, Notification, ETC)
  Transferable Non-transferable
  Timeout Transferable Transferable
  Dark mode Transferable Transferable
  NFC Transferable Transferable
  Location Transferable Transferable
  Vibration Feedback Transferable Transferable
  Wearable Watch Transferable Transferable
  • * Lista e të dhënave të transferueshme mund të ndryshojë pa paralajmërim.
  • * Disa të dhëna nuk mund të transferohen si mes të tjerash kontaktet vetëm për lexim, sinjalizimet e urgjencës, mesazhet e përkohshme, mesazhet e padërguara, kalendari nga llogaritë e sinkronizuara, historiku i bisedave ose disa të dhëna të tjera të mbrojtura nga politika e ofruesit të palës së tretë, skedarë media të enkriptuar ose me mbrojtje DRM (Administrimi i të drejtave dixhitale) apo të dhënat personale të aplikacionit, sfondi (i instaluar paraprakisht dhe Temat e Galaxy).
 • Nëse pajisja juaj e vjetër është një model iOS, ende do të jeni në gjendje të transferoni të gjitha kontaktet, tekstet dhe skedarët e mediave tuaja. Disa aplikacione të iOS mund të mos transferohen, por Smart Switch do të rekomandojë aplikacione të ngjashme për pajisjen tuaj të re Galaxy.
  Shihni më poshtë më shumë detaje se çfarë lloje të dhënash mund të transferojë Smart Switch.

  Types of data the Smart Switch transfers(iOS Devices to Galaxy)
  Item iOS → Galaxy
  iCloud Cable PC Wireless
  Contact Contacts (including photos) Transferable Transferable Transferable Transferable
  Messages SMS, MMS Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  iMessages Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Photos Taken photos/ Download photos Transferable Transferable Transferable Transferable
  Music Music (include D/L) (DRM-free content) N/A Transferable N/A Non-transferable
  Playlists N/A Transferable N/A Non-transferable
  Videos Recorded videos & DRM-free content Transferable Transferable Transferable Transferable
  Documents Pages/Keynotes/Numbers Transferable Transferable Transferable Non-transferable
  PPT, XLS, DOC, PDF Transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Calls Call log (including Facetime) Non-transferable Non-transferable Non-transferable Non-transferable
  Missed calls Non-transferable Non-transferable Non-transferable Non-transferable
  Call block list Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Alarm/Time Alarm time, On/Off, Other settings Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  World clock list Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Voice memos Voice memo titles, Files Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Internet Bookmarks, Reading list Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Calendar Schedule Transferable Transferable Transferable Transferable
  Memo Memo content, Dates Transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Reminders Reminder list Transferable Transferable Transferable Transferable
  Home Installed apps (folders) Non-transferable Partially transferable Partially transferable Non-transferable
  Home layout Non-transferable Transferable Non-transferable Non-transferable
  Home/Lock screen Image Transferable Transferable Transferable Non-transferable
  • * Lista e të dhënave të transferueshme mund të ndryshojë pa paralajmërim.
  • * Disa të dhëna nuk mund të transferohen si mes të tjerash kontaktet vetëm për lexim, sinjalizimet e urgjencës, mesazhet e përkohshme, mesazhet e padërguara, kalendari nga llogaritë e sinkronizuara, historiku i bisedave ose disa të dhëna të tjera të mbrojtura nga politika e ofruesit të palës së tretë, skedarë media të enkriptuar ose me mbrojtje DRM (Administrimi i të drejtave dixhitale) apo të dhënat personale të aplikacionit, sfondi (i instaluar paraprakisht dhe Temat e Galaxy).
  • * Nën Home - Aplikacionet e instaluara (dosje) - Kabllo: Aplikacionet falas që përputhen me aplikacionet iOS instalohen automatikisht (duke përjashtuar të dhënat e aplikacionit).
  • * Nën Home - Aplikacionet e instaluara (dosje) - PC: Shfaqet vetëm lista e aplikacioneve (instalimi automatik nuk mbështetet).
 • Smart Switch është tashmë i ngarkuar paraprakisht në shumicën e telefonave ose tabletave më të reja Samsung Galaxy.
  Mund ta gjeni në ekranin bazë ose te Settings > Accounts and backup > Smart Switch.
  Në pajisjet më të vjetra ose pajisje të tjera me Android, mund t'ju duhet ta shkarkoni nga Galaxy Store ose Google Play Store.

  Nëse përdorni kompjuter (me Windows ose MacOS) dhe dëshironi të bëni kopje rezervë nga një pajisje e vjetër ose të riktheni në një pajisje të re, mund ta shkarkoni aplikacionin Smart Switch PC direkt nga lidhja më poshtë.

  Lidhja e shkarkimit për Smart Switch PC
 • Për pajisjet Android, Smart Switch duhet të instalohet në të dyja pajisjet. Për pajisjet iOS, aplikacioni duhet të instalohet kur të dhënat transferohen përmes valëve, por nuk nevojitet të instalohet kur transferoni të dhënat përmes një lidhjeje me kabllo ose iCloud. Për më shumë hollësi, shihni seksionin "Si të transferoni" për rastin e çdo përdorimi.

 • Jo. Smart Switch nuk heq asnjë përmbajtje nga asnjëra pajisje. Kur transferimi të përfundojë, të dhënat do të ekzistojnë në të dy pajisjet.

 • Jo, pasi transferimi fillon mund të kryeni detyra të tjera në pajisjen tuaj. Në pajisjen e re Samsung Galaxy rrëshqisni poshtë në panelin e Cilësimeve të shpejta nga pjesa e sipërme e ekranit për të kontrolluar ecurinë e transferimit.


  Shënim : Gjatë transferimit të të dhënave, kryerja e shumë detyrave në të njëjtën kohë është e disponueshme por nuk rekomandohet.
  Megjithatë, gjatë transferimit të të dhënave nga një pajisje iOS në një pajisje Galaxy përmes një lidhjeje me valë, mos e fikni ekranin ose mos shkoni në ekranin kryesor të iPhone ose iPad tuaj. Kryerja e shumë detyrave në të njëjtën kohë nuk është e disponueshme kur transferoni të dhëna nga një pajisje iOS me valë.

 • Jo. Pajisjet nga markat e tjera mund të dërgojnë të dhëna vetëm përmes Smart Switch, ndërsa pajisjet Samsung Galaxy mund të dërgojnë dhe marrin të dhëna duke përdorur Smart Switch.

 • Me Smart Switch PC të instaluar në kompjuter me Windows ose MacOS, mund të kryeni detyrat e mëposhtme:

  1. 1. Të bëni kopje rezervë të të dhënave nga pajisja e mëparshme Samsung Galaxy në kompjuter dhe riktheni të dhënat në pajisjen e re Galaxy.
  2. 2. Të riktheni të dhënat rezervë të iTunes në pajisjen e re Galaxy.
  3. 3. Ju kërkohet të përditësoni softuerin e pajisjes dhe opsionet e paraqitjes për përditësime.
  4. 4. Për kompjuter me Windows, shfaqni menynë Outlook Sync" dhe ju lejon të sinkronizoni të dhënat e Outlook në kompjuterin me Windows me telefonin. Për kompjuter me MacOS, shfaqni menynë Sync dhe ju lejon të sinkronizoni të dhënat e kontaktit/kalendarit në kompjuterin me MacOS me telefonin.
 • Në ekranin e Smart Switch, "Select all" është opsioni i paracaktuar, por thjesht mund të çaktivizoni artikujt që nuk dëshironi të transferoni.

PSE GALAXY

Jeta hapet me Galaxy

Besojmë tek të qenit të hapur. Samsung Galaxy është krijuar për të hapur mundësi. Sa më pak kufij të ketë bota, aq më larg mund të shkojmë të gjithë.

Smartfon

Galaxy S23 | S23+ | S23 Ultra

Pamja e pasme dhe e përparme e një smartfoni Galaxy S23 Ultra. Pamja e pasme dhe e përparme e një smartfoni Galaxy S23 Ultra.
Smartfon

Galaxy Z Flip5

Dy smartfonë Galaxy Z Flip5 janë vendosur pranë njëri-tjetrit. Një telefon është i hapur plotësisht, duke qëndruar drejt dhe i kthyer nga pas për të treguar pjesën e pasme të tij. Telefoni tjetër është i hapur përgjysmë dhe qëndron drejt, duke treguar ekranin kryesor të brendshëm të telefonit. Dy smartfonë Galaxy Z Flip5 janë vendosur pranë njëri-tjetrit. Një telefon është i hapur plotësisht, duke qëndruar drejt dhe i kthyer nga pas për të treguar pjesën e pasme të tij. Telefoni tjetër është i hapur përgjysmë dhe qëndron drejt, duke treguar ekranin kryesor të brendshëm të telefonit.
Smartfon

Galaxy Z Fold5

Një smartfon Galaxy Z Fold5 është i shpalosur dhe i kthyer në një kënd për të qëndruar drejt. Është i kthyer nga pas për të treguar si ekranin e tij të para (front cover) dhe pjesën e pasme në të njëjtën kohë. Një smartfon Galaxy Z Fold5 është i shpalosur dhe i kthyer në një kënd për të qëndruar drejt. Është i kthyer nga pas për të treguar si ekranin e tij të para (front cover) dhe pjesën e pasme në të njëjtën kohë.
Tabletë

Galaxy Tab S9 Ultra

Një tabletë Galaxy Tab S9 Ultra tregon një model abstrakt me shumë ngjyra në ekranin e tij. Pas tij, një Galaxy Tab S9 Ultra është i kthyer nga pas për të treguar pjesën e pasme të tij, që përfshin dy kamera të integruara. Një tabletë Galaxy Tab S9 Ultra tregon një model abstrakt me shumë ngjyra në ekranin e tij. Pas tij, një Galaxy Tab S9 Ultra është i kthyer nga pas për të treguar pjesën e pasme të tij, që përfshin dy kamera të integruara.