Shumëllojshmëria dhe përfshirja

Shumëllojshmëria dhe përfshirja

Nxitja e një kulture
të shumëllojshme për
të krijuar një të ardhme
më të mirë

Nxitja e një kulture të shumëllojshme për të krijuar një të ardhme më të mirë

Jini vetëvetja, ndërtojmë një të ardhme më të mirë

Në Samsung, besojmë se inovacioni dhe rritja udhëhiqen nga një kulturë përfshirëse dhe fuqi pune e shumëllojshme.
Synojmë të krijojmë një skuadër botërore së cilës i përkasin të gjithë dhe kanë mundësi të barabarta, duke i frymëzuar talentet tona që të jenë vërtet vetvetja. Së bashku, po ndërtojmë një të nesërme më të mirë për klientët tanë, partnerët dhe komunitetet.

Njerëzit në Samsung

Meqenëse punonjësit tanë sjellin përvoja dhe perspektiva të ndryshme në Samsung,
na lejojnë të ndërtojmë një të nesërme më të mirë.

Leslie Baker

B2B Sales Management / USA

Që kur bëheni pjesë e familjes Samsung, shumëllojshmëria dhe gjithëpërfshirja janë tema që i përqafojmë, inkurajojmë dhe mbështesim. Është e jashtëzakonshme të vini në punë çdo ditë për një organizatë që na inkurajon të jemi vetvetja dhe krenarë pa drojë.

Seth Nicaulas Brown

Business Strategy / USA

Çdo ditë, zgjohemi të karikuar për të krijuar një forcë pune më gjithëpërfshirëse dhe të shumëllojshme në të gjitha nivelet, për të pasqyruar botën rreth nesh dhe atë të klientëve që u shërbejmë. Kjo shumëllojshmëri e mendimeve, aftësive e përvojave rrit kapacitetin dhe shtrirjen e ekipeve për të krijuar Barazi dhe Paanësi më të madhe.

Sajid Sadi

System Structure Design / USA

Përveç nëse mund ta ndjeni vetë, është e pamundur të fitoni një kuptim të mirë të një nevoje. Shumëllojshmëria e çdo lloji është një pjesë thelbësore e të pasurit të asaj ndjenje. Vetëm kur bëhemi një në frymë dhe në qenie mund të kontribuojmë në mënyrën më të plotë.

Charlotte Grant

Internal Communication / UK

Jemi një kompani globale dhe me këtë vjen shumëllojshmëria, fetë e ndryshme, identitet raciale dhe etnike. Është përgjegjësia juaj t'i kuptoni paragjykimet tuaja dhe t’i pranoni hapur. Nga ana tjetër, është përgjegjësia jonë të vendosim fillimisht njerëzit dhe klientët tanë dhe, për atë qëllim, duhet të pasqyrojmë komunitetin tonë të brendshëm me ata të jashtëm.

Laixin Zhang

Corporate Social Responsibility / China

Me zhvillimin e digjitalizimit, informacionit dhe automatizimit në China, gjithnjë e më shumë gra janë duke përkushtuar veten ndaj zhvillimit social dhe ekonomik për të ndjekur ëndrrat e tyre dhe për t’u bërë një talent plot besim, që përmirëson veten, i përgjegjshëm dhe novator në shkencë dhe teknologji. Do të ofrojmë mundësi trajnimi dhe presim më shumë talente në shkencë dhe teknologji në të ardhmen.

Trang Thi Hoang

Counselling / Vietnam

Më shumë se thjesht një vend pune, Samsung më lejon të bëj gjëra të mira me botën. Përhap mesazhin e të përbashkëtës dhe të lumturisë përmes këshillimit psikologjik për punonjësit e Samsung për t’i ndihmuar që të zbulojnë vlerat e tyre dhe të krijojnë një jetë shpirtërore të shëndetshme. Është gjithashtu vlera e bashkëprosperitetit që Samsung është duke ndjekur. Jam gjithnjë krenare dhe e respektoj atë.

Kanokchon Taemchim

Manufacturing Line Management / Thailand

Kam qenë në këtë kompani për mbi 14 vjet. Jam LGBTQ, por nuk kam ndjerë kurrë ndonjë dallim nga të tjerët. Përkundrazi, kam pasur një mundësi për të zhvilluar vetveten. Ekipi im mbështet shumëllojshmërinë dhe më inkurajon të kem sukses në udhën e karrierës time duke theksuar aftësinë time në vend të gjinisë. Më pëlqen puna ime dhe do të vazhdoj të punoj me Samsung për sa kohë që të jetë e mundur.

Kunj Sood

HR Business Partner / India

Duke qenë një person me invaliditet dhe gjithashtu anëtar i këshillit D&I besoj se është përgjegjësia jonë që së bashku të sjellim këtë ndryshim të kulturës dhe të jemi më gjithëpërfshirës si një organizatë. Inkubimi i këshillit D&I është një hap i shkëlqyeshëm për SIEL ndaj qëllimit më të madh dhe kam besim të plotë se kjo do të ndihmojë në sjelljen e talentit më të mirë nga grupe të shumëllojshme te Samsung.

Sarah Alnahdi

Retail Operation / Saudi Arabia

Si gratë Saudi që punojnë për Samsung Electronics, ndjehem e privilegjuar të jem pjesë e një mjedisi të tillë ku kushdo trajtohet në mënyrë të barabartë. Të gjithë punojmë me një frymë drejt qëllimeve të kompanisë dhe ngritjes së atmosferës së punës. Ndjehem pjesë e një familjeje që do të më gjendet pranë në çdo kohë, ashtu si dhe unë për të.

Rim Chehabi

Corporate Social Responsibility / UAE

Organizatat jetëgjata shkëlqejnë në krijimin dhe ngulitjen e praktikave bindëse dhe të gjithëpërfshirjes pasi u mundëson të marrin parasysh perspektiva të ndryshme ndërsa ndjekin një vizion të përbashkët.

Hlubi Shivanda

Business Process Management / South Africa

Shumëllojshmëria dhe gjithëpërfshirja sigurojnë se organizata jonë përfiton nga një sferë e gjerë e prejardhjeve, përvojave dhe ekspertizave. Përfitimet e biznesit nga fakti se u jepen mundësi shprehjeje të gjithëve, pavarësisht nga gjinia, raca, ngjyra dhe besimi, janë të dukshme te fakti se si kemi pasur mundësinë të ruajmë rëndësinë dhe reagimin e shpejtë në tregjet e ndryshme ku veprojmë.

Constanza Sepulveda

CS Planning / Colombia

Duke qenë se kam pasur mundësinë të drejtoj një ekip timin, mund ta kuptoja plotësisht sesi të ndërtoj një ekip të shumëllojshëm që mund të forcojë novacionin, vendimet dhe rezultatet tona. D&I është më shumë se një prirje për drejtësi. Është një strategji biznesi për efikasitet, cilësi dhe sukses.

Grupet e burimeve të punonjësve (ERG-të)

Besojmë se një kulturë që respekton shumëllojshmërinë, paanësinë dhe gjithëpërfshirjen është thelbësore ndaj novacionit të vazhdueshëm.
Grupet tona të burimeve për punonjësit bashkojnë njerëzit për të shkëmbyer ide dhe opinione dhe si rezultat, mund të mësojmë
dhe të vlerësojmë dallimet e njëri-tjetrit dhe t’i shndërrojmë këto në burime të vlefshme.

* Te Samsung, ka ERGs të ndryshme për gjininë, LGBTQ+, racën, prindërit që punojnë dhe veteranë në rajone të ndryshme,
duke përfshirë US, Europe, Latin America, dhe Southwest Asia.

Initiative Highlights

Vazhdojmë përpjekjet tona për të krijuar një kulturë gjithëpërfshirëse organizative
përmes veprimtarive të ndryshme D&I në rajone të ndryshme.

Mësim dhe zhvillim

Jemi duke fuqizuar njerëzit tanë që të nxitin ndryshim si tek Samsung ashtu edhe brenda shoqërisë sonë në përgjithësi.

Në Samsung, ne u sigurojmë njerëzve tanë mundësi rritjeje dhe zhvillimi për t'u bërë udhëheqës më të mirë dhe më gjithëpërfshirës.
Kjo përfshin krijimin e vetëdijes për të zgjeruar perspektivat, riformulimin e mënyrave për të rritur objektivitetin dhe praktikimin e përfshirjes për të zhbllokuar inovacionin.

Rishikimi i mendësisë

Njohja e vlerës së shumëllojshmërisë
brenda një skuadre

Krijimi i ndërgjegjësimit

Kuptimi i rëndësisë së Shumëllojshmërisë
dhe përfshirjes nga
pikëpamja e biznesit

Zbatimi i përfshirjes

Zhvillimi i marrëdhënieve të shumëllojshme dhe përfshirëse për të udhëhequr ndryshimin

Niveli i udhëheqësit

Udhëzues për udhëheqësit e skuadrave, për të kultivuar një kulturë të përfshirjes përmes shumëllojshmërisë

Niveli personal

Të mësuarit rreth vetvetes dhe të tjerëve

Niveli i skuadrës

Zhvillimi i marrëdhënieve të
shumëllojshmërisëdhe përfshirëse

Gratë në Samsung

Jemi të përkushtuar që të inkurajojmë gjeneratën e ardhshme të udhëheqëseve,
duke ndihmuar talentet e grave që janë duke shkëlqyer në fushat e tyre.

Status of women's leadership by position and job function of SEC
Gra në Samsung (Global) 2011 2016 2021
Funksioni i punës Teknologji (%) 15.0 16.6 18.8
Shitje dhe marketing (%) 28.0 29.0 32.3
Udhëheqje Ekzekutiv (%) 1.5 6.2 6.5
Menaxherë (%) 9.0 12.7 16.1

Gra në Samsung
(sipas funksionit të punës)

Gra në Samsung (sipas funksionit të punës) Teknologji (%) 2011 15.0% / 2016 16.6% / 2021 18.8%, Shitje dhe marketing (%) 2011 28.0% / 2016 29.0% / 2021 32.3%. Vlerësimi i punonjësve në funksionet e punës në Teknologji, Shitje dhe marketing është rritur qartë nga 2011 në 2021. Gra në Samsung (sipas funksionit të punës) Teknologji (%) 2011 15.0% / 2016 16.6% / 2021 18.8%, Shitje dhe marketing (%) 2011 28.0% / 2016 29.0% / 2021 32.3%. Vlerësimi i punonjësve në funksionet e punës në Teknologji, Shitje dhe marketing është rritur qartë nga 2011 në 2021.

Gra në Samsung
(sipas udhëheqjes)

Gra në Samsung (sipas udhëheqjes) Drejtues (%) 2011 1.5% / 2016 6.2% / 2021 6.5%, Menaxherë (%) 2011 9.0% / 2016 12.7% / 2021 16.1%. Vlerësimi i drejtueseve dhe i menaxhereve është rritur nga 2011 në 2021. Gra në Samsung (sipas udhëheqjes) Drejtues (%) 2011 1.5% / 2016 6.2% / 2021 6.5%, Menaxherë (%) 2011 9.0% / 2016 12.7% / 2021 16.1%. Vlerësimi i drejtueseve dhe i menaxhereve është rritur nga 2011 në 2021.

Vlerësim dhe çmime

Që kur filluam udhëtimin tonë të komunikimit dhe përfshirjes për më shumë shumëllojshmëri dhe gjithëpërfshirje,
përpjekjet tona janë vlerësuar nga grupe të mbështetjes, qeveri dhe organizata joqeveritare. Veçanërisht,
u vendosëm në krye të listës së Forbes të ‘Punëdhënësve më të mirë të botës’ dhe u quajtëm
si një nga America ‘Punëdhënësit më të mirë për veteranë për dy vite rresht (2020-21).