Pastrim i jashtëzakonshëm

Të gjitha fshesat me korent

Samsung Vacuum Cleaners

Përthitje e fuqishme

Robot

Samsung Smart Robotic Vacuum

Kompakte dhe e fuqishme

Fshesa

Samsung Canister VC
Filtrat

Filtrat e aplikuar

    rendit sipasMë të rejat

    Karakteristikat, specifikimet dhe paraqitjet vizive të produkteve mund të ndryshojnë.