PRIVATËSIA

ANGAZHIMI YNË

Në Samsung Electronics, ne i japim përparësi të veçantë mbrojtjes së informacionit tuaj personal.

Duke pranuar plotësisht faktin se informacioni juaj personal ju përket juve, ne bëjmë të pamundurën për të ruajtur në mënyrë të sigurt dhe përpunuar në mënyrë të kujdesshme informacionin që ju ndani me ne.

Ne e vlerësojmë maksimalisht besimin që na jepni. Kështu, ne mbledhim një minimum informaconi vetëm me lejen tuaj dhe e përdorim atë vetëm për qëllimet e caktuara. Ne nuk ua përhapim informacionin palëve të treta pa dijeninë tuaj.

Në Samsung Electronics, ne japim përkushtimin maksimal për të siguruar mbrojten e të dhënave tuaja duke përfshirë sigurimin e të dhënave teknike dhe procedurat e brendshme të menaxhimit si dhe masat mbrojtëse të të dhënave fizike. Në veçanti, ne kemi zhvilluar një teknologji të fuqishme enkriptimi e cila bazohet në Samsung Knox. Ne e kemi zbatuar Samsung Knox në sistemet dhe programet tona, duke u diferencuar kështu nga të tjerët.

Ne përpiqemi të përmirësojmë jetët tuaja duke ju ofruar përvoja dixhitale frymëzuese dhe tërheqëse. Për ta mundësuar këtë, besimi që na jepni është thelbësor dhe kështu ne do të bëjmë më të mirën tonë për të mbrojtur informacionin tuaj personal.

Ju falënderojmë për interesin dhe mbështetjen tuaj të vazhdueshme. 

POLITIKA GLOBALE E PRIVATËSISË SAMSUNG - PIKAT KRYESORE

 

Fusha e veprimit

Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet ndaj çdo pajisjeje, website-i ose aplikacioni online Samsung, që i referohet Politikës ose lidhet me të (së bashku referuar si “Shërbimet” tona). Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet pavarësisht nga nëse ju përdorni një kompjuter, telefon celular, tabletë ose TV për të aksesuar Shërbimet tona.

Informacioni që mbledhim

Ne mbledhim lloje të ndryshme informacioni, në lidhje me Shërbimet, përfshirë këtu:

• Informacionin që ju na jepni drejtpërdrejtë;

• Informacionin që ne mbledhim rreth përdorimit të Shërbimeve tona nga ana juaj; dhe

• Informacionin që ne marrim nga burime të palëve të treta.

Ne mund të kërkojmë pëlqimin tuaj për të mbledhur informacion që nuk përshkruhet në Politikën e Privatësisë.

Përdorimi dhe Ndarja e Informacionit

Informacionin që ne mbledhim, e përdorim, mes të tjerash, për qëllimet e mëposhtme:

• Për të ofruar Shërbimet që ju kërkoni;

 

• Për të kuptuar se si ju i përdorni Shërbimet, në mënyrë që të mund të përmirësojmë përvojën tuaj;

 

• Për t’ju ofruar materiale dhe reklama të personalizuara; dhe

 

• Për qëllime të tjera, me pëlqimin tuaj.

 

Ne mund ta ndajmë Informacionin tuaj me:

 

• Filialet tona – familjen e shoqërive Samsung.

 

• Partnerët biznesit – shoqëri të besuara, që mund t’ju ofrojnë informacion për produkte dhe shërbime që mund t’ju pëlqejnë.

 

• Ofruesit e shërbimeve – shoqëri që ofrojnë shërbime për Samsung ose në emër të tij.

 

• Autoritetet e zbatimit të ligjit – kur na kërkohet të veprojmë kështu ose për të mbrojtur Samsung-un dhe përdoruesit e tij.

 

Informacioni i Mëtejshëm për Produktet dhe Shërbimet e Veçanta

• Samsung Mobile

Si të kontaktoni Kontrolluesit e të dhënave për BE

Kontrollues: Samsung Electronics Austria GmbH Adresa: Praterstrasse 31, Vienna, Austria Email: përmes seksionit “Na kontakto” të faqes sonë.

POLITIKA GLOBALE E PRIVATËSISË SAMSUNG

Hyn në fuqi më: 02/01/2017

Samsung Electronics Austria GmbH (Kontrolluesi i të dhënave për BE) dhe filialet tona (“Samsung”, “ne”, “na”, “ynë”) e dimë sa e rëndësishme është privatësia për klientët tanë dhe përpiqemi të sigurojmë një transparencë të plotë lidhur me mënyrën si e mbledhim, përdorim, komunikojmë, transferojmë dhe ruajmë informacionin tuaj. Kjo Politikë e Privatësisë shpjegon praktikat tona të informacionit. Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet ndaj pajisjeve, website-ve ose aplikacioneve online Samsung, që i referohen Politikës së Privatësisë ose lidhen me të (së bashku referuar si “Shërbimet” tona). Kjo përfshin mbështetjen për klientin në lidhje me pajisje, website-e ose aplikacione të tilla online.

Edhe pse kjo Politikë e Privatësisë zbatohet ndaj të gjitha Shërbimeve tona, ne ofrojmë gjithashtu disa shtesa të veçanta të privatësisë, që përmbajnë informacion të mëtejshëm për praktikat tona, në lidhje me Shërbime të veçanta. Këto shtesa zbatohen ndaj përdorimit nga ana juaj e Shërbimeve që ato mbulojnë.

Ju lutemi të mbani parasysh gjithashtu se Politika e Privatësisë zbatohet pavarësisht nëse ju përdorni një kompjuter, telefon celular, tabletë, TV ose pajisje tjetër për të aksesuar Shërbimet tona. Ka rëndësi që ju ta lexoni me kujdes Politikën e Privatësisë, sepse sa herë që të përdorni Shërbimet tona, ju jepni pëlqimin për praktikat që ne përshkruajmë në Politikën e Privatësisë dhe në shtesat e saj.

Eshtë gjithashtu e rëndësishme që të kontrolloni herë pas here nëse ka përditësime të Politikës së Privatësisë. Në qoftë se ne e përditësojmë Politikën e Privatësisë, do t’ju njoftojmë për ato ndryshime që i konsiderojmë si materiale, duke vendosur një njoftim në Shërbimet përkatëse. Duke aksesuar ose duke përdorur Shërbimet tona pasi ne të kemi vendosur një njoftim të tillë, ju jepni pëlqimin për praktikën ose praktikat e reja që identifikohen në këtë përditësim. Versioni më aktual i Politikës së Privatësisë do të jetë gjithnjë i disponueshëm në https://account.samsung.com/membership/pp. Ju mund të kontrolloni “datën e hyrjes në fuqi” të vendosur në krye, për të parë se kur është përditësuar për here të fundit Politika e Privatësisë.

Informacion i Mëtejshëm për Produkte dhe Shërbime të Caktuara

Edhe pse kjo Politikë e Privatësisë zbatohet ndaj të gjitha Shërbimeve tona, ne gjithashtu do të ofrojmë disa shtesa të caktuara të privatësisë, që përmbajnë informacion të mëtejshëm për praktikat tona, në lidhje me Shërbime të veçanta, atje ku kjo është e nevojshme. Këto shtesa zbatohen ndaj përdorimit prej jush të Shërbimeve që mbulojnë.

Na kontaktoni

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 OPS
Në mënyrë alternative, ju mund të na kontaktoni në faqen e Mbështetjes në lidhje me Privatësinë

Na kontaktoni

Samsung Electronics Co. Ltd
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Në mënyrë alternative, ju mund të na kontaktoni në faqen e Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.

Produktet e printimit dhe të fotokopjimit të "Samsung" tani janë pjesë e familjes së produkteve "HP". Ju lutem referojuni deklaratës së privatësisë së "HP" në lidhjen në vijim: www.hp.com/go/privacy