Smart switch

Prenosite podatke
brzo i jednostavno
uz Smart Switch


Sadržaj na vašem prethodnom telefonu ili tabletu
– omiljene fotografije, kontakti, događaji u kalendaru, bilješke, postavke uređaja i još mnogo toga – ostaje sa vama kada se prebacite na novi Samsung Galaxy.

Prikaz raznih ikona aplikacija na starom pametnom telefonu. Ikone iskaču sa ekrana i lete udesno, prema Galaxy Flip5 uređaju koji je okrenut na stranu i napola otvoren. Galaxy Flip5 uvlači ikone i zaklapa se. Zatim se Galaxy Flip5 okreće naprijed i rasklapa, prikazujući proces prenosa podataka na svom ekranu. Pokazan je proces prenosa preko četiri hiljade slika, sa krugom učitavanja koji pokazuje da brzina prenosa ide do 100 %. Na vrhu se prikazuje tekst “Držite telefone blizu jedan drugom da bi ostali povezani”, a dnu tekst “Držite ekran uključen” da služi kao podsjetnik. Na kraju se stari pametni telefon i novi Galaxy Flip5 pojavljuju zajedno. Iz starog pametnog telefona se izvlače razne ikone aplikacija i potom guraju u Galaxy Flip5. Na ekranu Galaxy Flip5 uređaja se pojavljuje ikona aplikacije Smart Switch. Prikaz raznih ikona aplikacija na starom pametnom telefonu. Ikone iskaču sa ekrana i lete udesno, prema Galaxy Flip5 uređaju koji je okrenut na stranu i napola otvoren. Galaxy Flip5 uvlači ikone i zaklapa se. Zatim se Galaxy Flip5 okreće naprijed i rasklapa, prikazujući proces prenosa podataka na svom ekranu. Pokazan je proces prenosa preko četiri hiljade slika, sa krugom učitavanja koji pokazuje da brzina prenosa ide do 100 %. Na vrhu se prikazuje tekst “Držite telefone blizu jedan drugom da bi ostali povezani”, a dnu tekst “Držite ekran uključen” da služi kao podsjetnik. Na kraju se stari pametni telefon i novi Galaxy Flip5 pojavljuju zajedno. Iz starog pametnog telefona se izvlače razne ikone aplikacija i potom guraju u Galaxy Flip5. Na ekranu Galaxy Flip5 uređaja se pojavljuje ikona aplikacije Smart Switch.

* Prenosivi podaci mogu se razlikovati ovisno o OS-u uređaja (Android ili iOS), verziji OS-a i/ili načinu povezivanja.

Zašto Samsung Smart Switch?


Smart Switch besprijekorno prenosi više vrsta podataka na vaš novi Samsung Galaxy sa mnoštva uređaja na vama najpogodniji način.

Na lijevoj strani su dva pametna telefona i jedan tablet. Desno je Galaxy telefon koji prima podatke preko Smart Switch-a. U sredini je ikona u obliku strelice koja označava da je u toku prenos podataka sa prethodnih uređaja na novi Galaxy. Na lijevoj strani su dva pametna telefona i jedan tablet. Desno je Galaxy telefon koji prima podatke preko Smart Switch-a. U sredini je ikona u obliku strelice koja označava da je u toku prenos podataka sa prethodnih uređaja na novi Galaxy.

Prenesite podatke sa drugog OS-a

Bez obzira da li prelazite sa drugog Galaxy, iOS ili nekog trećeg Android uređaja, podaci do kojih vam je stalo se bez imalo muke mogu prenijeti na vaš novi Galaxy.

* U tehničkim zahtjevima, u odjeljku sa često postavljenim pitanjima, možete provjeriti koji uređaji podržavaju Smart Switch.

Prikazana su dva pametna telefona. Između uređaja su USB kabl, Wi-Fi, uređaj za pohranu i ikone laptopa. U sredini se uređaji povezuju, pokazujući tako da se podaci mogu prenositi na različite načine. Prikazana su dva pametna telefona. Između uređaja su USB kabl, Wi-Fi, uređaj za pohranu i ikone laptopa. U sredini se uređaji povezuju, pokazujući tako da se podaci mogu prenositi na različite načine.

Prebacite se na više načina

Smart Switch omogućava odabir između mnoštva opcija za povezivanje vaših uređaja – USB kablom, bežično, uređaja za pohranu na računar i mnoge druge.

* Dostupna opcija povezivanja može se razlikovati ovisno o OS-u uređaja, proizvođaču ili opciji za proširivu pohranu na uređaju.

Pametni telefon prikazuje ekran odabira podataka za prenos. Telefon je okružen raznim ikonama aplikacija, ukazujući time na vrste podataka koji mogu da se prenose putem Smart Switch-a. Pametni telefon prikazuje ekran odabira podataka za prenos. Telefon je okružen raznim ikonama aplikacija, ukazujući time na vrste podataka koji mogu da se prenose putem Smart Switch-a.

Prebacite različite vrste podataka

Smart Switch migrira različite vrste datoteka na vaš novi Galaxy, uključujući fotografije, videozapise, bilješke, događaje iz kalendara, pa čak i postavke uređaja.

* Prenosivi podaci mogu se razlikovati ovisno o OS-u uređaja (Android ili iOS), verziji OS-a i/ili načinu povezivanja.

Uputstvo za prenos

Spremni za prenos podataka? Prvo pripremite svoj prethodni uređaj, a zatim odaberite željeni način povezivanja za vaš novi Samsung Galaxy.

Koji je vaš prethodni uređaj?

GALAXY

Na koji način biste se željeli povezati?
Koristite Wi-Fi ili USB kabl
Pripreme prije nego počnete

Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Smart Switch instaliranu na oba uređaja. Aplikacija je unaprijed instalirana, ali se može preuzeti i iz Galaxy Store-a.

Smart Switch će se pokrenuti kada uređaji imaju minimalno 20 % baterije kako bi se osigurao siguran prenos podataka.

Vide se dva pametna telefona. Oba prikazuju ikonu aplikacije Smart Switch. Prenos podataka teče sa telefona na lijevoj strani na desni telefon.
Korak 1: Pokrenite

Na svom novom Galaxy uređaju otvorite Smart Switch aplikaciju. Dodirnite dugme “Primiti podatke”, a zatim “Galaxy”.

 • * Do aplikacije Smart Switch na Galaxy telefonu ili tabletu dolazite preko mape “Samsung” na ekranu “Aplikacije” ili sljedećim putem: Postavke > Računi I sigurnosno snimanje > Smart Switch.
 • * Do aplikacije Smart Switch na Galaxy telefonu ili tabletu dolazite preko mape “Samsung” na ekranu “Aplikacije” ili sljedećim putem: Postavke > Računi I sigurnosno snimanje > Smart Switch.
Korak 2: Povežite

Odaberite bežičnu vezu ili koristite USB kabl da povežete svoj stari uređaj i novi Galaxy.

 • * Ako imate veliku količinu podataka za prenos, preporučuje se žičana veza jer je relativno brža. Prije toga provjerite jesu li vaši uređaji dovoljno napunjeni jer povezivanje na punjač nije dostupno tokom takvog prenosa.
 • * Ako imate veliku količinu podataka za prenos, preporučuje se žičana veza jer je relativno brža. Prije toga provjerite jesu li vaši uređaji dovoljno napunjeni jer povezivanje na punjač nije dostupno tokom takvog prenosa.
Korak 3: Odaberite

Odaberite podatke koje želite prenijeti. Kada budete spremni za početak, dodirnite “Prenijeti”.

Korak 4: Prenesite podatke

Ubrzo potom počinje prenos. Nakon završetka procesa dodirnite “Gotovo”.

Kopiranje i vraćanje podataka sa eksternog uređaja
Pripreme prije nego počnete

Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Smart Switch instaliranu na vašim uređajima. Aplikacija je unaprijed instalirana, ali se može preuzeti i iz Galaxy Store-a.

Zatim umetnite microSD karticu ili povežite USB uređaj za pohranu sa vašim Galaxy telefonom ili tabletom.

Na lijevoj strani je ikona eksterne memorije. Desno je pametni telefon koji prikazuje ikonu Smart Switch aplikacije. Podaci se prenose između dva uređaja.
Korak 1: Pokrenite

Na svom telefonu pokrenite aplikaciju Smart Switch i dodirnite ikonu SD kartice u gornjem desnom uglu.

 • * Do aplikacije Smart Switch na Galaxy telefonu ili tabletu dolazite preko mape “Samsung” na ekranu “Aplikacije” ili sljedećim putem: Postavke > Računi I sigurnosno snimanje > Smart Switch.
 • * Do aplikacije Smart Switch na Galaxy telefonu ili tabletu dolazite preko mape “Samsung” na ekranu “Aplikacije” ili sljedećim putem: Postavke > Računi I sigurnosno snimanje > Smart Switch.
Korak 2: Odaberite

Dodirnite opciju “SD karticaard” pod “Spasiti na” te odaberite podatke sa starog uređaja za koje želite kreirati sigurnosnu kopiju.

 • * Ako nema dovoljno prostora na eksternoj pohrani, možda ćete morati poništiti odabir nekih stavki. Možete također osloboditi prostora na eksternoj pohrani kako bi bilo dovoljno za prenos podataka.
 • * Ako nema dovoljno prostora na eksternoj pohrani, možda ćete morati poništiti odabir nekih stavki. Možete također osloboditi prostora na eksternoj pohrani kako bi bilo dovoljno za prenos podataka.
Korak 3: Sigurnosna kopija

Slijedite uputstva na ekranu. Po završetku dodirnite “Gotovo”, a zatim uklonite eksternu pohranu iz starog uređaja.

Korak 4: Povežite

Zatim umetnite eksternu pohranu u novi Galaxy uređaj kako bi primio podatke. Pokrenite aplikaciju Smart Switch i dodirnite ikonu SD kartice.

Korak 5: Vratite podatke

Dodirnite “Vratiti”. Odaberite sadržaje koje želite vratiti, a zatim dodirnite “Dalje”.

Korak 6: Prenesite podatke

Ubrzo potom počinje prenos. Nakon završetka procesa dodirnite “Dalje” i zatim “Gotovo”.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka sa PC-a ili Mac-a
Pripreme prije nego počnete

Provjerite imate li instaliranu najnoviju verziju aplikacije Smart Switch na svojim uređajima.

Aplikacija za Galaxy telefon ili tablet je unaprijed instalirana, ali se također može preuzeti iz Galaxy Store-a. Smart Switch PC aplikaciju preuzmite i instalirajte na svoj Windows PC ili Mac.

Link za preuzimanje Smart Switch PC:

 • * Smart Switch će se pokrenuti kada uređaji imaju minimalno 20 % baterije kako bi se osigurao siguran prenos podataka.
Prikazana su tri uređaja, a na ekranima sva tri je ikona aplikacije Smart Switch. Sa lijeve strane je pametni telefon, u sredini je laptop, a desno novi pametni telefon. Podaci se prvo prenose sa prethodnog pametnog telefona na laptop, a zatim sa laptopa na novi pametni telefon.
 • * Smart Switch će se pokrenuti kada uređaji imaju minimalno 20 % baterije kako bi se osigurao siguran prenos podataka.
Korak 1: Povežite i pokrenite

Povežite svoj prethodni telefon ili tablet sa računarom pomoću USB kabla.
Na računaru pokrenite aplikaciju Smart Switch i dodirnite “Spasiti” da biste sačuvali podatke sa starog uređaja.

Korak 2: Odaberite šta spasiti

Odaberite podatke za koje želite napraviti sigurnosnu kopiju. “Odaberi sve” je zadana opcija, ali možete poništiti odabir nekih stavki ako želite. Klikom na kategoriju omogućit će vam da odaberete određene stavke u toj kategoriji. Dodirnite Sigurnosna kopija kada budete spremni.

Korak 3: Sigurnosna kopija

Ubrzo potom počinje prenos. Nakon završetka procesa dodirnite “Gotovo”.

Korak 4: Povežite i vratite

Povežite sada svoj novi Galaxy uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
Na svom računaru pokrenite Smart Switch i dodirnite “Vratiti” da prenesete podatke na novi uređaj.

Korak 5: Odaberite šta vratiti

Odaberite podatke koje želite vratiti, a zatim dodirnite “Vratiti”.

Korak 6: Prenesite podatke

Ubrzo potom počinje prenos. Dodirnite “Uredu” kada se vraćanje završi.

IOS

Na koji način biste se željeli povezati?
Koristite USB kabl
Pripreme prije nego počnete

Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Smart Switch instaliranu na Galaxy uređaju. Aplikacija je unaprijed instalirana, ali se može preuzeti i iz Galaxy Store-a. Na iOS uređaj nije potrebno da instalirate aplikaciju.

Provjerite jesu li oba uređaja dovoljno napunjena prije povezivanja USB kablom jer povezivanje na punjač nije dostupno tokom prenosa.

Vide se dva pametna telefona. Desni telefon prikazuje ikonu aplikacije Smart Switch. Prenos podataka teče sa telefona na lijevoj strani na desni telefon.
Korak 1: Pokrenite

Na svom novom Galaxy uređaju pokrenite aplikaciju Smart Switch. Dodirnite “Primiti podatke”, a zatim dodirnite “iPhone/iPad”.

 • * Do aplikacije Smart Switch na Galaxy telefonu ili tabletu dolazite preko mape “Samsung” na ekranu “Aplikacije” ili sljedećim putem: Postavke > Računi I sigurnosno snimanje > Smart Switch.
 • * Do aplikacije Smart Switch na Galaxy telefonu ili tabletu dolazite preko mape “Samsung” na ekranu “Aplikacije” ili sljedećim putem: Postavke > Računi I sigurnosno snimanje > Smart Switch.
Korak 2: Povežite

Koristite Lightning-to-USB-C ili USB-C-to-USB-C kabl da povežete svoj prethodni iOS uređaj sa novim Galaxy uređajem. Ako koristite USB-A kabl poput mnogih standardnih kablova za punjenje, možete koristiti OTG adapter za uključivanje u USB-C priključak.

Kada se pojavi poruka “Vjerovati ovom računaru?” na vašem iPhone-u ili iPad-u, dodirnite “Vjerovati”.

 • * OTG adapter se prodaje zasebno
 • * OTG adapter se prodaje zasebno
Korak 3: Odaberite

Odaberite podatke koje želite prenijeti. Kada budete spremni za početak, dodirnite “Prenijeti”.

Korak 4: Prenesite podatke

Ubrzo potom počinje prenos. Nakon završetka procesa dodirnite “Gotovo”.

Dodatni savjeti

Također možete prenijeti svoje WhatsApp razgovore i fotografije sa vašeg iOS uređaja na novi Samsung Galaxy.

Slijedite sljedeće korake:

 1. 1. Prilikom odabira podataka za prenos, odaberite “WhatsApp” u meniju “Aplikacije” i dodirnite “Prenijeti”.
 2. 2. Skenirajte QR kod i dodirnite “Pokreni na svom iPhone-u”.
 • * Zahtijeva najnoviju verziju WhatsApp-a na iOS uređaju.
 • * WhatsApp historija razgovora može se prenijeti samo prije nego se na novom uređaju prijavite na WhatsApp. Ako se neko prijavi na WhatsApp prije prenosa ili prije nego Smart Switch završi sa prenosom podataka, prenos podataka za aplikaciju neće biti moguć.
 • * Zahtijeva najnoviju verziju WhatsApp-a na iOS uređaju.
 • * WhatsApp historija razgovora može se prenijeti samo prije nego se na novom uređaju prijavite na WhatsApp. Ako se neko prijavi na WhatsApp prije prenosa ili prije nego Smart Switch završi sa prenosom podataka, prenos podataka za aplikaciju neće biti moguć.
Koristite Wi-Fi
Pripreme prije nego počnete

Provjerite imate li instaliranu najnoviju verziju aplikacije Smart Switch na oba uređaja. Aplikacija dolazi unaprijed instalirana na novim Galaxy uređajima, ali se također može preuzeti iz Galaxy Store-a. Preuzmite aplikaciju Smart Switch iz Apple App Store-a i instalirajte je na svoj stari iPhone ili iPad.

Smart Switch će se pokrenuti kada uređaji imaju minimalno 20 % baterije kako bi se osigurao siguran prenos podataka.

Link za preuzimanje Smart Switch za mobilne uređaje:

Dva pametna telefona sa malim razmakom između njih. Na oba ekrana je prikazan Smart Switch logotip. Od pametnog telefona na lijevoj strani počinje strelica i ide do pametnog telefona desno, označavajući prenos podataka.
1. korak: Pokrenite

Na svom novom Galaxy uređaju pokrenite aplikaciju Smart Switch. Dodirnite dugme “Primiti podatke”, a zatim “iPhone/iPad”.

 • * Do aplikacije Smart Switch na vašem Galaxy telefonu ili tabletu dolazite preko mape “Samsung” na ekranu “Aplikacije” ili sljedećim putem: Postavke > Računi i sigurnosno snimanje > Smart Switch.
 • * Do aplikacije Smart Switch na vašem Galaxy telefonu ili tabletu dolazite preko mape “Samsung” na ekranu “Aplikacije” ili sljedećim putem: Postavke > Računi i sigurnosno snimanje > Smart Switch.
2. korak: Povežite

Dodirnite “Bežični prenos” da povežete svoj iOS uređaj sa novim Galaxy uređajem.

 • * Ako imate veliku količinu podataka za prenos, preporučljivo je koristiti žičanu vezu, jer može prenositi veću količinu podataka odjednom. Prije početka provjerite jesu li vaši uređaji dovoljno napunjeni jer spajanje na punjač nije moguće tokom takvog prenosa.
 • * Ako imate veliku količinu podataka za prenos, preporučljivo je koristiti žičanu vezu, jer može prenositi veću količinu podataka odjednom. Prije početka provjerite jesu li vaši uređaji dovoljno napunjeni jer spajanje na punjač nije moguće tokom takvog prenosa.
2. korak: Povežite

Preuzmite aplikaciju Smart Switch dodirom na “Preuzmite Smart Switch na svoj iPhone ili iPad” i skenirajte QR kod.

2. korak: Povežite

Otvorite aplikaciju Smart Switch na svom iPhone-u ili iPad-u i dodirnite “Bežični prenos”.
Zatim skenirajte QR kod na svom novom Samsung Galaxy telefonu.

3. korak: Odaberite

Odaberite podatke koje želite prenijeti. Kada budete spremni za početak, dodirnite “Prenos”.
Možete prenijeti svoje kontakte, kalendar, slike i videozapise.

4. korak: Prenesite

Ubrzo potom počinje prenos. Nakon završetka procesa dodirnite “Gotovo”.

 • * Tokom prenosa držite Smart Switch otvorenim na svom iPhone-u ili iPad-u
 • * Tokom prenosa držite Smart Switch otvorenim na svom iPhone-u ili iPad-u
Prenesite iTunes (Finder) sigurnosne kopije sa PC-a ili Mac-a
Pripreme prije nego počnete

Provjerite imate li instaliranu najnoviju verziju aplikacije Smart Switch na svojim uređajima.

Aplikacija za Galaxy telefon ili tablet je unaprijed instalirana ali se također može preuzeti iz Galaxy Store-a. Smart Switch PC aplikaciju preuzmite i instalirajte na svoj Windows PC ili Mac.

Link za preuzimanje Smart Switch PC:

Vide se laptop i pametni telefon. Oba prikazuju ikonu aplikacije Smart Switch. Prenos podataka teče sa laptopa na telefon.
Korak 1: Sigurnosna kopija

Da biste bili sigurni da su svi vaši najnoviji podaci spremni za Smart Switch, napravite sigurnosnu kopiju vašeg iOS uređaja pomoću iTunes (Finder) na vašem PC-u ili Mac-u.

Korak 2: Povežite

Povežite telefon sa računarom pomoću USB kabla. Pokrenite Smart Switch na svom računaru i dodirnite “Vratiti”.

Korak 3: Vratite

Odaberite iTunes (Finder) sigurnosne kopije podataka koje želite vratiti i dodirnite “Vratiti”.

Korak 4: Prenesite podatke

Ubrzo potom počinje prenos. Nakon završetka procesa dodirnite “Gotovo”.

Premjestite iCloud podatke
Pripreme prije nego počnete

Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Smart Switch instaliranu na vaše Galaxy telefonu ili tabletu. Aplikacija je unaprijed instalirana, ali se može preuzeti i iz Galaxy Store-a.

Smart Switch će se pokrenuti kada uređaji imaju minimalno 20 % baterije kako bi se osigurao siguran prenos podataka.

Vide se iCloud ikona i pametni telefon koji prikazuju ikonu aplikacije Smart Switch. Prenos podataka teče sa iCloud-a na telefon.
Korak 1: Sinhronizujte sa iCloud-om

Kako biste bili sigurni da su svi vaši najnoviji podaci spremni za Smart Switch, sinhronizujte svoj iOS uređaj sa iCloud-om.

 1. 1. Na vašem iPhone ili iPad uređaju idite na postavke, dodirnite svoje ime, a zatim iCloud. Potom dodirnite “Prikaži sve”.
 2. 2. Odaberite “Fotografije” i uključite “Sinhronizuj ovaj iPhone” (ili iPad).
 3. 3. Vratite se na iCloud i odaberite “iCloud Drive”, a zatim uključite “Sync this iPhone” (ili iPad).
 4. 4. Vratite se na iCloud i uključite “Pages, Numbers and Keynote”.
 5. 5. Vratite se na iCloud i odaberite “Notes”, a zatim uključite “Sinhronizuj ovaj iPhone” (ili iPad).
 6. 6. Vratite se na iCloud i uključite uključite “Kontakti, Ckalendari i podsjetnici”.
Korak 2: Pokrenite

Na svom novom uređaju pokrenite aplikaciju Smart Switch. Dodirnite “Primiti podatke”. Zatim dodirnite “iPhone/iPad”.

 • * Do aplikacije Smart Switch na Galaxy telefonu ili tabletu dolazite preko mape “Samsung” na ekranu “Aplikacije” ili sljedećim putem: Postavke > Računi I sigurnosno snimanje > Smart Switch.
 • * Do aplikacije Smart Switch na Galaxy telefonu ili tabletu dolazite preko mape “Samsung” na ekranu “Aplikacije” ili sljedećim putem: Postavke > Računi I sigurnosno snimanje > Smart Switch.
Korak 3: Povežite

Dodirnite “Preuzeti podatke sa iCloud-a”. Unesite svoj Apple ID ili adresu e-pošte i lozinku te dodirnite “Prijava na iCloud”.

Korak 4: Odaberite

Odaberite iCloud podatke koje želite prenijeti, a zatim dodirnite “Prenijeti”.

Korak 5: Prenesite podatke

Ubrzo potom počinje prenos. Nakon završetka procesa dodirnite “Gotovo”.

Other Android

Na koji način biste se željeli povezati?
Koristite Wi-Fi ili USB kabl
Pripreme prije nego počnete

Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Smart Switch instaliranu na oba uređaja. Aplikacija je unaprijed instalirana na novom Galaxy uređaju, ali se može preuzeti preko Galaxy Store ili Google Play Store platformi.

Smart Switch će se pokrenuti kada uređaji imaju minimalno 20 % baterije kako bi se osigurao siguran prenos podataka.

Vide se dva pametna telefona. Oba prikazuju ikonu aplikacije Smart Switch. Prenos podataka teče sa telefona na lijevoj strani na desni telefon..
Korak 1: Pokrenite

Na svom novom Galaxy telefonu pokrenite aplikaciju Smart Switch i dodirnite “Primiti podatke”. Zatim dodirnite “Galaxy/Android”.

 • * Do aplikacije Smart Switch na Galaxy telefonu ili tabletu dolazite preko mape “Samsung” na ekranu “Aplikacije” ili sljedećim putem: Postavke > Računi I sigurnosno snimanje > Smart Switch.
 • * Do aplikacije Smart Switch na Galaxy telefonu ili tabletu dolazite preko mape “Samsung” na ekranu “Aplikacije” ili sljedećim putem: Postavke > Računi I sigurnosno snimanje > Smart Switch.
Korak 2: Povežite

Odaberite neku bežičnu vezu ili koristite USB kabl da povežete svoj stari uređaj i novi Galaxy telefon.

 • * Ako imate veliku količinu podataka za prenos, preporučuje se žičana veza jer je relativno brža. Prije toga provjerite jesu li vaši uređaji dovoljno napunjeni jer povezivanje na punjač nije dostupno tokom takvog prenosa.
 • * Ako imate veliku količinu podataka za prenos, preporučuje se žičana veza jer je relativno brža. Prije toga provjerite jesu li vaši uređaji dovoljno napunjeni jer povezivanje na punjač nije dostupno tokom takvog prenosa.
Korak 3: Odaberite

Odaberite podatke koje želite prenijeti. Kada budete spremni za početak, dodirnite “Prenijeti”.

Korak 4: Prenesite podatke

Ubrzo potom počinje prenos. Nakon završetka procesa dodirnite “Gotovo”.

Kopiranje i vraćanje podataka sa eksternog uređaja
Pripreme prije nego počnete

Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Smart Switch instaliranu na vašim uređajima. Aplikacija je unaprijed instalirana na novom Galaxy uređaju, ali se može preuzeti preko Galaxy Store ili Google Play Store platformi.

Zatim umetnite microSD karticu ili povežite USB uređaj za pohranu sa vašim starim uređajem.

Prikazana su tri uređaja, a na ekranima sva tri je ikona aplikacije Smart Switch. Sa lijeve strane je pametni telefon, u sredini je laptop, a desno novi pametni telefon. Podaci se prvo prenose sa prethodnog pametnog telefona na laptop, a zatim sa laptopa na novi pametni telefon.
Korak 1: Pokrenite

Na starom uređaju pokrenite aplikaciju Smart Switch i dodirnite ikonu SD kartice u gornjem desnom uglu. Zatim dodirnite “SD kartica” pod “Spasiti na”.

 • * Smart Switch aplikaciju možete preuzeti sa Galaxy Store ili Google Play Store platformi.
 • * Smart Switch aplikaciju možete preuzeti sa Galaxy Store ili Google Play Store platformi.
Korak 2: Odaberite i napravite sigurnosnu kopiju

Odaberite podatke za koje želite napraviti sigurnosnu kopiju i dodirnite “Dalje”. Kada se prenos završi, dodirnite “Gotovo”.

 • * Ako nema dovoljno prostora na eksternoj pohrani, možda ćete morati poništiti odabir nekih stavki. Možete također osloboditi prostora na eksternoj pohrani kako bi bilo dovoljno za prenos podataka.
 • * Ako nema dovoljno prostora na eksternoj pohrani, možda ćete morati poništiti odabir nekih stavki. Možete također osloboditi prostora na eksternoj pohrani kako bi bilo dovoljno za prenos podataka.
Korak 3: Povežite

Zatim umetnite SD karticu ili povežite USB uređaj za pohranu na vaš novi Galaxy telefon. Pokrenite aplikaciju Smart Switch i dodirnite ikonu SD kartice u gornjem desnom uglu.

Korak 4: Vratite podatke

Dodirnite “Vratiti”. Odaberite sadržaje koje želite vratiti, a zatim dodirnite “Dalje”.

Korak 5: Prenesite podatke

Ubrzo potom počinje prenos. Nakon završetka procesa dodirnite “Gotovo”.

Pogledajte kako je prebacivanje jednostavno


S lakoćom prenesite svoje Watch aplikacije, teme, postavke i još mnogo više na svoj novi Samsung Galaxy uređaj.
Samo odaberite svoje Watch podatke u opcijama podataka tokom prenosa pomoću Smart Switch-a.

* Ova funkcija je dostupna na Wear OS-u sa Android 13 OS (T OS) i novijim verzijama, a potrebno je da i stari i novi telefon imaju GMS v23.15.17 ili noviju verziju. Galaxy Watch mora biti povezan sa korisnikovim starim telefonom. I stari telefon i novi korisnikov telefon moraju biti prijavljeni na isti Samsung account i Google nalog.

Često postavljena pitanja

 • U tehničkim zahtjevima ispod možete naći navedene uređaje koji podržavaju Smart Switch.

  Telefon/Tablet
  Phone and Tablet
  Galaxy/Android iOS
  Android OS 4.3 or later versions iOS 5.0 or later versions
  When using Wi-Fi, Smart Switch is supported on iOS 12 or later versions.
  Računar za sigurnosne kopije i vraćanje
  Računar za sigurnosne kopije i vraćanje
  Windows PC MAC
  Windows OS 10 or later versions
  - If Microsoft Media Feature Pack is not
  installed on your PC, download it fromhere
  MacOS X 10.9 or later versions
 • Smart Switch dolazi unaprijed instaliran na većini novijih Samsung Galaxy telefona ili tableta.
  Možete ga pronaći na početnom ekranu ili preko Settings > Accounts and backup > Smart Switch.
  Na starijim modelima ili drugim Android uređajima ćete možda morati da ga preuzmete koristeći Galaxy Store ili Google Play Store.

  Ako koristite računar (Windows PC ili Mac) i želite napraviti sigurnosnu kopiju sa starog uređaja ili vratiti podatke na novi uređaj, možete preko linka ispod direktno preuzeti Smart Switch PC aplikaciju.

  Link za preuzimanje Smart Switch PC verzije:
 • Kod Android uređaja Smart Switch mora biti instaliran na oba. Kod iOS uređaja aplikacija mora biti instalirana u slučaju bežičnog prenosa podataka, ali ne mora se instalirati kada se podaci prenose žičanom vezom ili preko iCloud-a. Za više detalja pogledajte odjeljak “Uputstvo za prenos” za sve slučajeve upotrebe.

 • Ne. Smart Switch ne uklanja nikakve sadržaje ni sa jednog uređaja. Poslije prenosa podaci će postojati na oba uređaja.

 • Ne, kada prenos započne, možete raditi druge stvari na vašem uređaju. Na novom Samsung Galaxy uređaju prevucite panel za brze postavke od vrha ekrana prema dolje da provjerite napredak prenosa.


  Napomena: Prilikom prenosa podataka, multitasking je moguć, ali ne i preporučiv.
  Međutim, dok bežičnom vezom prenosite podatke sa iOS uređaja na Galaxy uređaj, nemojte isključivati ekran ili ići na početni ekran svog iPhone-a ili iPad-a. Multitasking nije dostupan pri bežičnom prenosu podataka sa iOS uređaja.

 • Ne. Uređaji drugih brendova mogu samo da šalju podatke preko Smart Switch-a, dok Samsung Galaxy uređaji mogu slati i primati podatke koristeći Smart Switch.

 • Sa Smart Switch PC instaliranim na vaš PC-u ili Mac-u, možete raditi sljedeće:

  1. 1. Napraviti rezervnu kopiju podataka sa vašeg prethodnog Samsung Galaxy uređaja na računar i vratiti te podatke na svoj novi Galaxy uređaj.
  2. 2. Vratiti iTunes sigurnosne kopije podataka na svoj novi Galaxy uređaj.
  3. 3. Zatražiti od vas da ažurirate softver vašeg uređaja kao i prikaz opcija za ažuriranja.
  4. 4. Da na Windows PC uređajima prikažete Outlook Sync meni i omogućava sinhronizaciju Outlook podataka vašeg Windows PC-a na vaš telefon. Na Mac uređajima nudi prikaz Sync menija i omogućava da sinhronizujete kontaktne/kalendarske podatke na vašem Mac-u sa vašim telefonom.
 • Na ekranu Smart Switch aplikacije zadana opcija je “Odaberi sve”, ali možete jednostavno poništiti odabir stavki koje ne želite prenijeti.

WHY GALAXY

Život se otvara
uz Galaxy.

Mi vjerujemo u otvorenost. Samsung Galaxy je dizajniran sa ciljem otvaranja mogućnosti. Što je manje razgraničenja na svijetu, to dalje svi mi možemo dosegnuti.

Pametni telefon

Galaxy S23 | S23+ | S23 Ultra

Stražnji i prednji prikaz pametnog telefona Galaxy S23 Ultra. Stražnji i prednji prikaz pametnog telefona Galaxy S23 Ultra.
Pametni telefon

Galaxy Z Flip5

Dva Galaxy Z Flip5 pametna telefona postavljeni jedan pored drugog. Jedan od telefona je rasklopljen do kraja, stoji uspravno i okrenut tako da prikazuje poleđinu. Drugi telefon je rasklopljen do pola i stoji uspravno, pokazujući unutrašnji glavni ekran telefona. Dva Galaxy Z Flip5 pametna telefona postavljeni jedan pored drugog. Jedan od telefona je rasklopljen do kraja, stoji uspravno i okrenut tako da prikazuje poleđinu. Drugi telefon je rasklopljen do pola i stoji uspravno, pokazujući unutrašnji glavni ekran telefona.
Pametni telefon

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold5 pametni telefon je preklopljen i postavljen pod uglom u uspravnom položaju. Okrenut je tako da istovremeno prikazuje i Front Cover i poleđinu. Galaxy Z Fold5 pametni telefon je preklopljen i postavljen pod uglom u uspravnom položaju. Okrenut je tako da istovremeno prikazuje i Front Cover i poleđinu.
Pametni telefon

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra tablet na svom ekranu prikazuje apstraktnu višebojnu mustru. Iza njega se još jedan Galaxy Tab S9 Ultra okreće kako bi prikazao svoju poleđinu, koja sadrži dvije ugrađene kamere. Galaxy Tab S9 Ultra tablet na svom ekranu prikazuje apstraktnu višebojnu mustru. Iza njega se još jedan Galaxy Tab S9 Ultra okreće kako bi prikazao svoju poleđinu, koja sadrži dvije ugrađene kamere.