Kako napuniti i koristiti Samsung SolarCell daljinski upravljač

Predstavljamo praktičan i ekološki prihvatljiv Samsung SolarCell daljinski upravljač. Recite zbogom trošenju vremena i novca na zamjenu baterija u vašem daljinskom upravljaču.
Samsung SolarCell daljinski upravljač može se koristiti jednostavno i ekonomično - bilo kada i bilo gdje. Koristite sada svoj pametni televizor još pametnije! 

Koje su prednosti solarnog daljinskog upravljača

Solarna ćelija na stražnjoj strani daljinskog upravljača apsorbira sunčevu svjetlost ili svjetlost u vašem domu za punjenje unutarnje baterije. Jedna, potpuno napunjena baterija može trajati do dvije godine, što je čini ekonomičnom alternativom baterijama za jednokratnu uporabu. Procjenjuje se da će se tijekom sljedećih 7 godina koristiti 99 milijuna alkalnih baterija. Solarni daljinski upravljač je prikladan za današnje ekološko prihvatljivo doba i može djelomično smanjiti taj zapanjujući broj.

Samsung daljinski upravljač

Ako je baterija gotovo prazna, vaš daljinski upravljač možda neće ispravno raditi ili će sporo reagirati. Koristite USB priključak za brže punjenje. Kada se daljinski upravljač ne koristi, ne zaboravite ga izložiti svjetlu. To će produžiti vrijeme rada daljinskog upravljača.

Opcija 1. Brzo punjenje pomoću USB-C konektora

Prije prve upotrebe daljinskog upravljača, spojite ga na USB priključak za brzo punjenje.

1. korak Spojite USB-C kabel na priključak na dnu daljinskog upravljača.

2. korak LED na prednjoj strani daljinskog upravljača će se upaliti kada punjenje počne, a ugasit će se kada se punjenje završi.

Dijagram USB punjenja

Napomena: 

  • Za brže punjenje i maksimalno vrijeme korištenja, nemojte daljinski upravljač koristiti dok se puni.
  • USB-C kabel i punjač nisu uključeni.

Opcija 2. Ekološki prihvatljiva značajka punjenja pomoću solarnih ćelija

Stavite daljinski upravljač licem prema dolje na izravnu svjetlost kako izložili solarnu ćeliju na donjoj strani.

Dijagram punjenja solarnih ćelija

Napomena: Pazite da se daljinski upravljač ne zagubi prilikom punjenja solarnim ćelijama.

Potpuno punjenje može trajati do dvije godine, ovisno o korištenju. Slijedite donje upute kako biste provjerili stanje baterije.

1. korak Uključivanjem pametnog televizora, televizor i daljinski upravljač trebali bi se automatski upariti.
Ako uparivanje nije uspješno, vidi odjeljak "Kako resetirati postavke uparivanja".

2. korak Pritisnite tipku Početna stranica na daljinskom upravljaču i idite na izbornik Postavke.

3. korak Provjerite razinu baterije daljinskog upravljača pod Općenito -> Energija i ušteda energije -> Dostupna baterija daljinskog upravljača.

postavka za energiju i uštedu energije na TV-u odabrana

Napomena: Daljinski upravljači mogu se razlikovati ovisno o modelu. Ovu funkciju podržavaju samo ekološki prihvatljivi modeli pametnog daljinskog upravljača.

Ako je baterija gotovo prazna, daljinski upravljač možda neće ispravno raditi ili će sporo reagirati. Koristite USB priključak za brže punjenje. Za jednostavno punjenje vidi upute u nastavku.

1. korak Uključite TV i pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču za automatsko uparivanje s TV-om.

Ako se ne poveže automatski ili se prekine tijekom uporabe, pokušajte sljedeći način.

2. korak Dok je TV uključen, pritisnite i držite istovremeno tipke Povratak i Reprodukcija/ stanka gumb dulje od 3 sekunde.

3. korak Započet će uparivanje TV-a i daljinskog upravljača. Slijedite upute na zaslonu za nastavak uparivanja. 

Dijagram povezivanja TV-a sa solarnim daljinskim upravljačem

Napomena: Preporuča se korištenje Samsung pametnog TV-a i daljinskog upravljača na solarne ćelije na udaljenosti od 6m jedan od drugog.

Kada je razina baterije daljinskog upravljača niska, daljinski upravljač neće raditi čak ni kada pritisnete tipku Uključivanje, a LED indikator daljinskog upravljača će treptati oko 3 sekunde.

Ovo 'zaključavanje' služi za zaštitu performansi baterije. Daljinski morate resetirati i ponovno upariti s televizorom.

Napomena: Funkcija zaključavanja dostupna je modelu solarnog daljinskog upravljača iz 2021. godin.

  • Za resetiranje, pritisnite tipke za povratak i potvrdu zajedno na otprilike 10 sekundi.
  • Vidi gornje objašnjenje o tome kako upariti daljinski upravljač s televizorom. 
Tipka za povratak i tipka za potvrdu odabrane na daljinskom upravljaču TV-a

Napomena:

  • Ako imate problema sa svojim Samsung pametnim televizorom, uvijek biste trebali provjeriti postoje li dostupna ažuriranja softvera jer ona mogu sadržavati rješenje za vaš problem.
  • Snimke zaslona uređaja i izbornici mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja i verziji softvera.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama