Jak nainstalovat mojí pračku?

Pro převoz a instalaci Vaší nové pračky Samsung Vám doporučujeme využít službu Moje Samsung Domácnost. Více informací najdete na https://www.samsung.com/cz/mojedomacnost/

Vyberte vhodné umístění

Před instalací pračky zkontrolujte:

 

  • Jestli je místo dobře větrané.
  • Jestli je povrch tvrdý a vyrovnaný.
  • Jestli není místo vystaveno přímému slunečnímu světlu.
  • Jestli není v blízkosti žádný zdroje tepla.
Demontujte upevňovací šrouby použité pro dodávku

  • Odmontujte upevňovací šrouby (potřebujete dodaný klíč).
  • Uzavřete otvory po šroubech pomocí dodaných plastových krytů.
  • Zavřete všechny otvory na zadní straně pračky.

Upozornění: Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

Nastavte vyrovnávací patku

  • Umístěte pračku na místo.
  • Manuálně nastavte vyrovnávací patky.
  • Utáhněte pojistné matice klíčem.
Připojte hadici na vodu

Dodaný adaptér hadice se může lišit v závislosti na modelu. Pokud máte šroubový adaptér, pokračujte krokem 7. 

1 Vyjměte adaptér z potrubí přívodu vody.
2 Šroubovákem uvolněte 4 šrouby na adaptéru.
3 Uchopte adaptér a otočte díl C ve směru šipky, abyste jej uvolnili o 5 mm (*).
Uvolněte adapter pro připojení vodní hadice
4 Zasuňte adaptér do vodovodního kohoutku a utahujte šrouby při zvedání adaptéru.
5 Otáčením části C ve směru šipky jej utáhnete.
Utáhněte adapter pro připojení vodní hadice
6 Podržte část E směrem dolů a připojte přívodní hadici k adaptéru. Poté uvolněte část E. Hadice zapadne so adaptéru se cvaknutím.
Připojte přívodní hadici k adaptéru
7 Pokud používáte standardní vodovodní kohoutek, použijte přiložený šroubový adaptér k připojení vodovodního kohoutku podle obrázku.
Připojte hadici k vodovodnímu kohoutku
8 Druhý konec přívodní hadice připojte k ventilu přívodu vody na zadní straně pračky. Utáhněte hadici ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je spoj v obou koncích připojen.
9 Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda neprotéká voda mimo. V případě úniku vody, opakujte předchozí kroky.

Upozornění: V případě úniku vody, zastavte pračku, odpojte napájení a kontaktujte zákaznický servis Samsung.

Pro modely vybavené přídavným zdrojem teplé vody:

1 Konec přívodního potrubí horké vody připojte k přívodnímu ventilu horké vody umístěnému na zadní straně pračky.
2 Druhý konec přívodního potrubí teplé vody připojte k vodovodnímu kohoutky teplé vody.
Umístěte hadici na vodu

Hadici můžete umístit 3 různými způsoby.

1 Připojení k odtokovému potrubí dřezu.

Odtokové potrubí musí být umístěno nad sifonem dřezu tak, aby jeho konec byl nejméně 60 cm nad podlahou.

2 Na odtokové trubce vybavené sifonem.

Doporučená výška je 60 až 90 cm pro výfukové potrubí a 65 cm pro vertikální potrubí. Vertikální vypouštěcí potrubí musí mít minimální průměr 5 cm a minimální kapacitu 60 litrů za minutu. 

3 Na okraji dřezu.

Potrubí musí být umístěno ve výšce 60 až 90 cm. Doporučujeme použít dodaný díl, aby trubka byla zakřivená a potrubí upevněno ke stěně.

Zapněte zařízení

Zapojte napájecí kabel do schválené zásuvky 220-240 VAC/50 Hz chráněnou pojistkou nebo jističem.

 

Před zahájením mycího cyklu proveďte kalibraci (viz návod k obsluze).

 

Vaše pračka by měla být nainstalována správně. Pro spuštění mycího cyklu stiskněte tlačítko On/Off.

 

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte se obrátit na naši asistenční službu.

Prosím, klikněte na tlačítko Odeslat. Děkujeme za váš názor.

Děkujeme vám za vaši reakci