Jak nainstalovat mojí pračku?

Pro převoz a instalaci Vaší nové pračky Samsung Vám doporučujeme využít službu Moje Samsung Domácnost. Více informací najdete na https://www.samsung.com/cz/mojedomacnost/

Vyberte vhodné umístěníKliknutím Rozbalit

Před instalací pračky zkontrolujte:

 

  • Jestli je místo dobře větrané.
  • Jestli je povrch tvrdý a vyrovnaný.
  • Jestli není místo vystaveno přímému slunečnímu světlu.
  • Jestli není v blízkosti žádný zdroje tepla.
Demontujte upevňovací šrouby použité pro dodávkuKliknutím Rozbalit
  • Odmontujte upevňovací šrouby (potřebujete dodaný klíč).
  • Uzavřete otvory po šroubech pomocí dodaných plastových krytů.
  • Zavřete všechny otvory na zadní straně pračky.

Upozornění: Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

Nastavte vyrovnávací patkuKliknutím Rozbalit
  • Umístěte pračku na místo.
  • Manuálně nastavte vyrovnávací patky.
  • Utáhněte pojistné matice klíčem.
Připojte hadici na voduKliknutím Rozbalit

Dodaný adaptér hadice se může lišit v závislosti na modelu. Pokud máte šroubový adaptér, pokračujte krokem 7. 

1 Vyjměte adaptér z potrubí přívodu vody.
2 Šroubovákem uvolněte 4 šrouby na adaptéru.
3 Uchopte adaptér a otočte díl C ve směru šipky, abyste jej uvolnili o 5 mm (*).
Uvolněte adapter pro připojení vodní hadice
4 Zasuňte adaptér do vodovodního kohoutku a utahujte šrouby při zvedání adaptéru.
5 Otáčením části C ve směru šipky jej utáhnete.
Utáhněte adapter pro připojení vodní hadice
6 Podržte část E směrem dolů a připojte přívodní hadici k adaptéru. Poté uvolněte část E. Hadice zapadne so adaptéru se cvaknutím.
Připojte přívodní hadici k adaptéru
7 Pokud používáte standardní vodovodní kohoutek, použijte přiložený šroubový adaptér k připojení vodovodního kohoutku podle obrázku.
Připojte hadici k vodovodnímu kohoutku
8 Druhý konec přívodní hadice připojte k ventilu přívodu vody na zadní straně pračky. Utáhněte hadici ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je spoj v obou koncích připojen.
9 Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda neprotéká voda mimo. V případě úniku vody, opakujte předchozí kroky.

Upozornění: V případě úniku vody, zastavte pračku, odpojte napájení a kontaktujte zákaznický servis Samsung.

Pro modely vybavené přídavným zdrojem teplé vody:

1 Konec přívodního potrubí horké vody připojte k přívodnímu ventilu horké vody umístěnému na zadní straně pračky.
2 Druhý konec přívodního potrubí teplé vody připojte k vodovodnímu kohoutky teplé vody.
Umístěte hadici na voduKliknutím Rozbalit

Hadici můžete umístit 3 různými způsoby.

1 Připojení k odtokovému potrubí dřezu.

Odtokové potrubí musí být umístěno nad sifonem dřezu tak, aby jeho konec byl nejméně 60 cm nad podlahou.

2 Na odtokové trubce vybavené sifonem.

Doporučená výška je 60 až 90 cm pro výfukové potrubí a 65 cm pro vertikální potrubí. Vertikální vypouštěcí potrubí musí mít minimální průměr 5 cm a minimální kapacitu 60 litrů za minutu. 

3 Na okraji dřezu.

Potrubí musí být umístěno ve výšce 60 až 90 cm. Doporučujeme použít dodaný díl, aby trubka byla zakřivená a potrubí upevněno ke stěně.

Zapněte zařízeníKliknutím Rozbalit

Zapojte napájecí kabel do schválené zásuvky 220-240 VAC/50 Hz chráněnou pojistkou nebo jističem.

 

Před zahájením mycího cyklu proveďte kalibraci (viz návod k obsluze).

 

Vaše pračka by měla být nainstalována správně. Pro spuštění mycího cyklu stiskněte tlačítko On/Off.

 

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte se obrátit na naši asistenční službu.

Děkujeme vám za vaši reakci

Nenašli jste, co jste hledali? Pomůžeme vám.

Online


Napište nám na chat, WhatsApp, nebo nám pošlete email.

ZJISTIT VÍCE >

Telefonicky

Získejte pomoc od jednoho z našich odborníků.

ZJISTIT VÍCE >

Chci navštívit servisní středisko

Pomůžeme vám, ať už je váš produkt v záruce, či nikoli.

Najít nejbližší servisní středisko

Kontaktujte Nás