Proč můj POWERbot nefunguje nebo se správně nenabije?

Většina problémů souvisejících s POWERbotem se nepovažuje za poruchu zařízení. Před návštěvou autorizovaného servisního střediska Samsung se doporučuje zkontrolovat následující možná řešení. 

Ujistěte se, že je nouzový vypínač zapnutý
Abyste mohli používat POWERbot, musí být zapnutý nouzový vypínač na spodní části vysavače. Pokud je nouzový vypínač vypnutý, i když je POWERbot připojen k nabíječce, nebude fungovat, protože jej nelze nabít. 
 


Poznámka:

●    Jestliže dálkový ovladač nefunguje, vyměňte baterie (typ AAA).

●    Když se delší dobu nepoužívá, například kvůli cestování či služební cestě, vypněte nouzový vypínač POWERbotu a odpojte nabíječku.

Zkontrolujte zobrazení POWERbotu
POWERbot nefunguje, pokud není nabitý. Jestliže se na stavovém displeji objeví kód Lo, nabijte POWERbot připojením přímo k nabíječce. Při manuálním nabíjení nebude fungovat tlačítko na těle zařízení. Po nabíjení po dobu 10 až 20 minut lze indikátor napájení aktivovat zapnutím stavové obrazovky.

Po dokončení režimu Částečného čištění se POWERbot zastaví
Pokud je nastaven režim Částečného čištění pro údržbu pouze označené oblasti, vysavač se nevrátí do nabíjecí jednotky. Po dokončení tohoto režimu musíte zrušit režim Částečného čištění, aby se vysavač vrátil zpět do nabíjecí jednotky.

c

Poznámka:

●    POWERbot se přirozeně vybíjí, když je oddělen od nabíječky.

●    Pokud se momentálně nepoužívá, vždy jej uschovejte na nabíječce.

UPOZORNĚNÍ: Režim úspory energie (Funkce platí pouze ve Spojených Státech)
Pokud se POWERbot nevrací do nabíjecí jednotky, automaticky se přepne do úsporného režimu. Stisknutím a podržením tlačítka na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovladači zrušíte tento režim úspory energie.
 

Když se POWERbot nevrací do nabíjecí jednotky


Zkontrolujte umístění nabíječky
Doporučuje se instalovat nabíjecí jednotku na otevřené a snadno dostupné místo. Pokud jena bíjecí jednotka nainstalována na tmavém místě či v rohu, automatické nabíjení nebude funkční a budete muset vysavač nabíjet ručně.

Nabíjecí jednotku nainstalujte na rovnou plochu a kolem nabíjecí jednotky neumisťujte žádné předměty 0,5 m na pravé a levé straně a 1 m vpředu. Pokud je nainstalována na masivní dřevěné podlaze, doporučujeme ji umístit dle směru dřevěných linií.


Tipy pro správné nabíjení POWERbota


Spusťte proces čištění na nabíjecí jednotce POWERbota

Když POWERbot opustínabí jecí jednotku, zapamatuje si umístění a vyhledá k ní nejkratší vzdálenost, když je třeba vysavač dobít. Pokud je vzdálenost mezi POWERbotem a nabíjecí jednotkou 5 m nebo více, může trvat delší dobu, než se vrátí zpět.Zkontrolujte stav napájení a stav čištění nabíjecí jednotky

Pokud dojde k výpadku napájení nebo dojde k odpojení nabíjecí jednotky, nebude se POWERbot schopen vrátit zpět do jednotky a nabít se. Prosíme, vždy zapněte napájení nabíjecí jednotky. Ujistěte se, že na nabíjecích konektorech nejsou žádné nečistoty a otřete nabíjecí konektory POWERbotu suchým hadříkem.  

Poznámka: Použijte zdroj napájení, který má 100 V-220 V ~ nebo vyšší.

Děkujeme vám za vaši reakci