Průvodce řešením problémů s ledničkou

Samsung lednička v kuchyni

Níže uvedený návod je navržen tak, aby pomohl vyřešit problémy, které se mohou naskytnout s Vaší ledničkou.

Teplota

Problém

Možná řešení

Lednička / mraznička nefunguje nebo je teplota příliš vysoká

• Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen.

• Zkontrolujte nastavení regulace teploty nebo zkuste nastavit nižší teplotu.

• Chraňte chladničku před přímým slunečním světlem a radiátory.

• Zkontrolujte, zda je dostatečná vzdálenost mezi lednicí a stěnami nebo skříňkami. Doporučujeme ponechat mezi chladničkou a stěnami (nebo skříňkami) vzdálenost nejméně 5 cm.

• Nepřetěžujte chladničku. Ujistěte se, že jídlo neblokuje ventilační otvory.

Lednička / mraznička příliš mrazí

• Zkontrolujte nastavení regulace teploty nebo zkuste nastavit vyšší teplotu.

Vnitřní stěny jsou zahřáté

• Aby se zabránilo zahřívání, tak má chladnička v předních rozích potrubí odolné vůči teplu.

• Pokud se zvýší teplota okolí, účinnost jednotky se zhorší. Nejedná se o chybu.

Nepříjemné pachy

Problém

Možná řešení

Lednička zapáchá

• Zkontrolujte, zda v lednici není zkažené jídlo a případně ji vyčistěte.

• Ujistěte se, že jídlo se silným zápachem je uloženo ve vzduchotěsných nádobách.

Mrazák

Problém

Možná řešení

Mrzne kolem ventilů

• Ujistěte se, že ventilační štěrbiny na chladničce nejsou blokovány.

Na vnitřních stěnách se tvoří led

• Zkontrolujte, zda lze dvířka správně zavřít.

• Vyčistěte těsnění dvířek.

Kondenzace

Problém

Možná řešení

Srážení vody na vnitřních stěnách

• Zkontrolujte, zda v lednici není zkažené jídlo a případně ji vyčistěte.

• Ujistěte se, že jídlo se silným zápachem je uloženo ve vzduchotěsných nádobách.

Voda / led (pouze modely s dávkovačem)

Problém

Možná řešení

Proud vody je slabší než obvykle

• Zkontrolujte, zda je tlak vody mezi 138-827 kPa.

Výrobník ledu vydává bzučivý zvuk

• Jestliže je výrobník ledu aktivován, ale není připojena voda k ledničce, vypněte výrobník ledu.

Výrobník ledu nevyrábí led

• Pokud byl výrobník ledu nedávno nainstalován, začne produkovat led 12 hodin po jeho zapnutí.

• Teplota mrazničky může být příliš vysoká. Pokud je prostředí teplé, nastavte teplotu pod -18 °C (0 °F) nebo -20 °C (-4 °F).

• Vypněte funkci Zámek na vstupním panelu.

• Ujistěte se, zda je lednička zapnutá.

Zařízení nevydává led

• Pokud se dávkovač ledu delší dobu nepoužívá (přibližně 3 týdny), může se nahromadit led. Proto doporučujeme vyprázdnit nádobku na kostky ledu a vypnout výrobník ledu.

• Zkontrolujte, zda je nádobka na kostky ledu správně vložena.

• Zkontrolujte, zda je vodovodní potrubí správně nainstalováno.

• Zkontrolujte, zda je uzavírací ventil vodovodního potrubí v uzavřené poloze.

Zařízení nepřidává vodu

• Zkontrolujte, zda je vodovodní potrubí správně nainstalováno.

• Zkontrolujte, zda je uzavírací ventil vodovodního potrubí v uzavřené poloze.

• Vypněte funkci Zámek na vstupním panelu.

• Používejte pouze filtry poskytované nebo schválené společností Samsung. Neschválený filtr může vytéct a poškodit lednici.

Smart Things

Problém

Možná řešení

Smart Things

• SmartThings je navržen pro Android 6.0 (Marshmallow) nebo novější, iOS 10.0 nebo novější, iPhone 6 nebo novější a je optimalizován pro chytré telefony Samsung (série Galaxy S a Galaxy Note).

• SmartThings je k dispozici pouze pro kompatibilní modely. Původní aplikace Samsung Smart Refrigerator se nemůže připojit k modelům SmartThings.

• Abyste mohli aplikaci používat, musíte být přihlášeni k účtu Samsung.

• Ujistěte se, že směrovač internetové sítě funguje správně.

• Ujistěte se, že je inteligentní domácí adaptér správně vložen.

• Pokud je ikona WiFi na displeji chladničky vypnutá, znamená to, že síťové připojení ještě nebylo navázáno. V takovém případě použijte SmartThings pro připojení a registrujte chladničku k přístupovému bodu (AP/Router) ve vaší domácnosti.

• Síťové připojení může selhat v důsledku vzdálenosti od vašeho přístupového bodu nebo elektrického rušení. Vyčkejte chvíli a poté zkuste znovu.

• Jestliže je aplikace SmartThings správně připojena k lednici, ale nefunguje. Ukončete a restartujte SmartThings nebo odpojte a znovu připojte router. Odpojte adaptér Smart Home a znovu jej řádně připojte. Poté to zkuste znovu.

Děkujeme vám za vaši reakci