Jak se aktivují stereoreproduktory Note9 Dolby Atmos?

Reproduktory Dolby Atmos poskytují prostorový 3D zvuk vysoké kvality bez potřeby sluchátek.

Aktivace Dolby Atmos z nastavení
1

Klepněte na možnost Nastavení a otevřete možnost Zvuky a vibrace.

2

Klepněte na možnost Kvalita zvuku a efekty.

Klepnete na moznost Kvalita zvuku a efekty
3 Přepněte přepínač Dolby Atmos a funkci aktivujte.
Prepnout na Dolby Atmos
4 Pokud chcete změnit režim, klepněte na možnost Dolby Atmos a vyberte režim zvuku.
Režimy Soundalive

Upozornění: Některé zvukové efekty nejsou při zapnutém režimu Dolby Atmos podporovány.

Aktivace Dolby Atmos z panelu oznámení
1 Otevřete panel oznámení přejetím z horního okraje obrazovky.
2 Rozbalte možnosti na panelu oznámení.
Panel oznameni
3 Přejeďte po panelu oznámení doleva.
Rozbaleny panel oznameni
4

Klepněte na možnost Dolby Atmos.

Dolby Atmos na panelu oznameni

Upozornění: Někdy je při zapnuté funkci Dolby Atmos při přehrávání nahraného zvuku nebo videa slyšet hlasitý bílý šum. Pokud k tomu dojde, doporučujeme tuto funkci deaktivovat.

Děkujeme vám za vaši reakci