Jak používat funkci Péče o zařízení na Samsung Smart TV

Pokud máte potíže s televizorem, možná si myslíte, že je lepší ho resetovat a začít s čistým štítem. I když by to mohlo být jedno z řešení, nemusí to být nezbytné. Váš televizor má řadu vestavěných diagnostických funkcí, které vám pomohou vyřešit problémy s videem, obrazem, zvukem a spoustou dalších záležitostí.

Optimalizace televizoru pomocí funkce Péče o zařízení

Péče o zařízení je diagnostický software televizoru, který pracuje na základě dat televizoru a ukazuje aktuální provozní stav televizoru. Po přechodu do nabídky Start Device Care (Spustit Péči o zařízení) služba Péče o zařízení provede diagnostiku a zobrazí seznam problémů a aktuální stav televizoru. Provozní stav televizoru se uvádí ve dvou fázích a dělí se na Good (Dobrý) a Moderate (Střední). Službu Péče o zařízení najdete v nabídce Customer Support (Zákaznická podpora).

Můžete tu také zkontrolovat a vymazat úložiště, diagnostikovat problémy sami nebo požádat o technickou podporu. Po skončení diagnostiky televizoru se vymaže a uvolní mezipaměť a zavřou se nepoužívané aplikace na pozadí, čímž se uvolní také operační paměť. Informace o spuštění Péče o zařízení v televizoru Samsung najdete v příručce níže.

qled péče o zařízení hlavní panel
Notification of TV Status

Kategorie

Stav

Moderate (Střední)

Dostupná flash paměť 0 % (jak je uvedeno v uživatelském rozhraní), méně než 70 MB volného místa v úložišti

Good (Dobrý) 

Všechny ostatní případy mimo Moderate (Střední)

① Start Device Care (Spustit Péči o zařízení)

Start Device Care (Spustit Péči o zařízení) spustí kontrolu televizoru za účelem optimalizace a diagnostiky stavu televizoru, jako jsou například problémy s rozmazaným obrazem nebo nedostatkem místa v úložišti. Klikněte na tlačítko Start Device Care (Spustit Péči o zařízení) ve středu obrazovky. Vestavěný diagnostický program pak zkontroluje stav televizoru. Pokud objeví problém, bude zde uveden.

Podle následujících pokynů můžete zkontrolovat televizor pomocí funkce Péče o zařízení.

Krok 1. Stiskněte tlačítko Domů na dálkovém ovladači televizoru a pak vyberte možnost Nastavení.

qled péče o zařízení nastavení

Krok 2. V nabídce Nastavení přejděte do části Podpora a vyberte možnost Péče o zařízení.

qled péče o zařízení nastavení nabídka zvuku

Krok 3. Vyberte tlačítko Start Device Care (Spustit Péči o zařízení) ve středu obrazovky. Spustí se kontrola.

qled spustit péči o zařízení
② Manage Storage (Správa úložiště)

Manage Storage (Správa úložiště) v nabídce Péče o zařízení umožňuje zkontrolovat a uspořádat data, která jsou v televizoru momentálně používána. Pokud chcete nainstalovanou aplikaci odstranit, vyberte tlačítko Delete (Odstranit) v pravém horním rohu, čímž vybranou aplikaci odstraníte. Pokud kliknete na tlačítko zobrazení podrobností jednotlivých aplikací, můžete si prohlédnout podrobné informace, jako je celková kapacita aplikace, uložená data a mezipaměť dat.

 • Delete (Odstranit): Vyberte nainstalovanou aplikaci, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Delete (Odstranit).
qled péče o zařízení správa úložiště

 • View Details (Zobrazit podrobnosti): Zde můžete zkontrolovat aktuální data a využití mezipaměti aplikace a také data a mezipaměť vymazat.
qled péče o zařízení správa úložiště zobrazení podrobností

Poznámka: Při odstraňování aplikací nemusí být vybrány výchozí nainstalované aplikace.

③ Automatická diagnostika

V nabídce Automatická diagnostika můžete přímo otestovat různé stavy televizoru a určit, zda došlo k něčemu mimořádnému. Pokud problémy způsobuje televizor samotný, použijte k určení problému test videa, test obrazu a test zvuku. V této nabídce můžete zkontrolovat také připojení HDMI, síťový signál nebo připojení Smart Hub.

qled péče o zařízení automatická diagnostika panel nabídky

 • Video Test (Test videa): Pokud máte problém s kvalitou videa televizoru, použijte Video Test (Test videa). Testovací video se přehraje s nejvyšší kvalitou, kterou váš televizor umožňuje. Několik sekund pečlivě sledujte obrazovku, zda se objeví chyby.
qled péče o zařízení automatická diagnostika ukázka videa

 • Picture Test (Test obrazu): Pokud máte problém s kvalitou obrazu televizoru, použijte Picture Test (Test obrazu). Zobrazí se testovací obrázek. Asi 5 sekund pečlivě sledujte obrazovku, zda se objeví chyby.
 • Sound Test (Test zvuku): Pokud máte problém s kvalitou zvuku televizoru, použijte Sound Test (Test zvuku). Testovací melodie se přehraje pomocí aktuálně vybraného zařízení pro výstup zvuku. Pečlivě poslouchejte, zda zvuk zní normálně.
 • HDMI Troubleshooting (Řešení problémů s HDMI): Tento test slouží ke zjištění toho, zda je kabel HDMI řádně připojen k portu HDMI televizoru. Níže vyberte port HDMI externího zařízení, který chcete otestovat, a poté kliknutím na tlačítko Next (Další) spusťte diagnostiku.
péče o zařízení automatická diagnostika řešení problémů s HDMI

 • Signal Information (Informace o signálu): Chcete-li zkontrolovat signál aktuálně vybraného externího zařízení, použijte Signal Information (Informace o signálu). Můžete otestovat také kabel HDMI a zkontrolovat historii signálu.
 • Smart Hub Connection Test (Test připojení Smart Hub): Tento test slouží k diagnostice bezdrátového síťového připojení. Provedení testu DNS, blokování ISP atd. může trvat několik minut.
 • Reset Smart Hub (Resetování Smart Hub): Všechna nastavení Smart Hub, stažené aplikace a účty uložené v televizoru můžete resetovat pomocí kódu PIN.

Poznámka:

 • Video/obrázek v testu má nejlepší kvalitu, jakou televizor nabízí. Kvalita se však může lišit v závislosti na použitém zdroji.
 • Pokud zjistíte problém s testem, může být problém v televizoru. Požádejte o pomoc podporu společnosti Samsung.

Poznámka: Snímky zařízení a nabídky jsou pouze ukázkové obrázky v angličtině, jsou však k dispozici také ve vašem jazyce.

Děkujeme vám za vaši reakci