Jak používat Remote Access (Vzdálenou správu) v Samsung Smart TV

Pokud jste si někdy přáli, aby váš televizor sloužil zároveň jako počítač nebo notebook, vaše přání se splnilo v podobě Samsung Smart TV. Pokud si potřebujete zobrazit webovou stránku MS Office 365 nebo sdílet displej počítače, existuje snadný způsob, jak počítač ovládat vzdáleně pomocí televizoru.

Remote Access (Vzdálenou správu) můžete používat při práci a studiu z domova

Funkce, které lze provádět na televizoru, jsou čím dál propracovanější. Televizor sám o sobě podporuje řadu funkcí, ale pokud byste mohli počítač ovládat přímo na televizoru, vaše možnosti by byly téměř nekonečné. Kromě vzdáleného přístupu k počítači a zrcadlení PC můžete přímo na televizoru používat aplikaci MS Office 365 a pracovat na svých dokumentech. Seznamte se s funkcemi, které jsou v rámci Remote Access (Vzdálené správy) k dispozici.

Remote Access: Work and learn on your TV | Samsung Remote Access: Work and learn on your TV | Samsung

Tři metody připojení pomocí Remote Access (Vzdálené správy) na televizoru

Na panelu nabídky Remote Access (Vzdálené správy) jsou k dispozici tři základní funkce. Jedná se o funkci Remote PC (Vzdálený počítač), kterou můžete použít ke vzdálenému ovládání počítače prostřednictvím IP sítě, funkci Screen Sharing (Sdílení obrazovky), která zrcadlí displej počítače nebo smartphonu připojeného ke stejné síti Wi-Fi, a funkci Office 365, kterou lze používat přímo prostřednictvím webového prohlížeče televizoru.

tři různá použití pomocí funkce vzdáleného přístupu
① Remote PC (Vzdálený počítač)

Funkce Remote PC (Vzdálený počítač) umožňuje ovládat počítač pomocí Smart TV. Aby bylo možné používat funkce vzdáleného počítače, je třeba znát správnou IP adresu počítače, uživatelské jméno a heslo. Ujistěte se, že je klávesnice a myš připojena k televizoru a při ovládání počítače na televizoru postupujte podle průvodce.

Připojení vzdáleného počítače

Krok 1. Vyberte Source (Zdroj) v nabídce Smart Hub a pak zvolte Remote Access (Vzdálený přístup).

vzdálený přístup nabídka nastavení

Krok 2. Vyberte Remote PC (Vzdálený počítač) na panelu nabídky Remote Access (Vzdálený přístup).

vzdálený přístup hlavní panel ke vzdálenému počítači

Krok 3. Zadejte IP adresu počítače a ID uživatele a heslo k počítači.

připojení ke vzdálenému počítači

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u modelů 2019 a novějších televizorů. Váš televizor a počítač musí být připojeny k síti.

Kontrola aktivace vzdálené plochy na vzdáleném počítači

Je třeba se ujistit, že máte v počítači aktivováno nastavení vzdálené plochy. Přejděte do nabídky Systém na ovládacím panelu počítače a vyberte možnost Vzdálená plocha. Pak pomocí přepínače aktivujte vzdálenou plochu.

nastavení počítače pro aktivaci vzdálené plochy

Podpora

Windows: Podporovány jsou pouze systémy Window 7 Professional nebo vyšší s protokolem RDP (Remote Desktop Protocol), s výjimkou systému win10 Home
MAC: Podporovány jsou pouze systémy MAC OSX 10.5 nebo vyšší s podporou služby VNC (Virtual Network Computing for Mac)

Poznámka: 
  • Pokud je připojení počítače MAC pomocí služby VNC příliš pomalé, je třeba nainstalovat aplikaci a provést další nastavení pro snížení rozlišení.
  • Ve službě VNC není podporován zvuk (v souladu s omezeními protokolu).
  • Podporováno pouze při použití totožného přístupového bodu. (Bez zadání IP bude seznam IP zobrazen dle totožného přístupového bodu)
  • Nastavení počítače musí být „Povolit dálkové ovládání“ a systém Linux není podporován.
② Screen Sharing (Sdílení obrazovky)

Součástí funkce Remote Access (Vzdálené správy) je služba Wi-Fi Direct, která zajišťuje bezproblémové sdílení obrazovky mezi televizory a počítači. Chcete-li sdílet obrazovku počítače na televizoru nebo naopak, podle pokynů na obrazovce upravte nastavení a připojte televizor k počítači pomocí sítě Wi-Fi.

Aktivace funkce Screen Share (Sdílení obrazovky)

Krok 1. V počítači vyberte Management Center (Centrum správy) nebo Device (Zařízení) v oznamovací oblasti hlavního panelu.

hlavní panel počítače

Krok 2. Vyberte možnost Connect (Připojit) nebo Project (Promítat) a pak připojení dokončete výběrem televizoru.

výběr televizoru v počítači

Poznámka: 

  • Funkce Screen Sharing (Sdílení obrazovky) je podporována pouze v operačním systému Window 10 Professional nebo vyšší verzi. 
  • Neexistuje žádný limit pro rozlišení, protože displej počítače se zaznamenává v reálném čase a tento záznam je překódován tak, aby jej televizor podporoval.
③ Office 365

Webové stránky MS Office 365 si můžete zobrazit prostřednictvím funkce Remote Access (Vzdálená správa) a upravovat dokumenty aplikace Word, Excel a PowerPoint.

Tato funkce je založena na cloudové službě webového prohlížeče v televizoru. Proto zde není žádné omezení týkající se operačního systému.

Přístup k aplikaci Office 365

Krok 1. Vyberte ikonu Office 365 na panelu Remote Access (Vzdálená správa).

vzdálený přístup hlavní panel k aplikaci office365

Krok 2. Zadejte své ID a heslo k účtu Microsoft Office.

obrazovka pro přihlášení k office 365

Poznámka: Některé symboly, které písmo uživatelského rozhraní Samsung One nepodporuje, nemusí být čitelné.

Poznámka: Snímky zařízení a nabídky jsou pouze ukázkové obrázky v angličtině, jsou však k dispozici také ve vašem jazyce.

Děkujeme vám za vaši reakci