Průvodce odstraněním potíží s televizorem

Fotografie televize Samsung

Níže uvedený návod je navržen tak, aby pomohl vyřešit případné problémy s Vaším televizorem.

Obraz je zkreslený nebo rozmazaný
1 Zkontrolujte připojení antény nebo kabelu.
2 Změňte zdroj.

Stiskněte MENU nebo DOMŮ na dálkovém ovladači, poté přejděte na "Zdroj", pak vyberte jiný zdroj, abyste zjistili, zda-li můžete najít ten správný.

Pokud se chyba opakuje bez ohledu na vybraný zdroj, spusťte test obrazu. Stiskněte MENU nebo DOMŮ na dálkovém ovladači, pak přejděte do "Nastavení" > "Podpora" > "Diagnostika" > "Spustit test obrazu".
3 Zkuste zrcadlit obsah z telefonu, abyste zjistili, zda je kvalita obrazu lepší.
4 Pokud sledujete obsah z externího zařízení, zkontrolujte, zda kabel podporuje příslušné rozlišení.
5 Pokud používáte komponentní kabely, ujistěte se, že barevné konektory jsou správně připojeny na obou zařízeních. Pro lepší kvalitu obrazu použijte kabel HDMI, pokud je podporován vašimi zařízeními.
6 Pokud používáte set top box, zkontrolujte kabelové připojení. Typ kabelu, který je třeba zkontrolovat, závisí na vašem set top boxu.
7 Pokud máte IPTV box, zkontrolujte zařízení, které jste obdrželi od svého poskytovatele služeb a zkontrolujte, zda je připojené k internetu.
8 Pokud máte tradiční předplatné kabelové televize, zkontrolujte kabelové připojení a případné rozdělovače. Pokud se setkáte se špatnou kvalitou obrazu, zkontrolujte sílu signálu. Přejděte do "Nastavení" > "Podpora produktu" > "Diagnostika" > "Informace o signálu" a spusťte test síly signálu. Síla signálu musí být větší než 20 dB (více než čtyři čárky na symbolu) pro správnou kvalitu přenosu.
Televizor se nezapne
1 Zkontrolujte kontrolku pohotovostního režimu. Pokud kontrolka nesvítí, odpojte napájecí kabel a znovu jej zapojte. Pokud je televizor připojen k napájení přes One Connect box, odpojte a zapojte kabel, který připojuje One Connect box k televizoru. Poté znovu zkontrolujte kontrolku pohotovostního režimu.
2 Zkuste zařízení znovu zapnout. Pokud po stisknutí tlačítka napájení zhasne kontrolka pohotovostního režimu, je zařízení připojeno k síti.
3 Pokud se zařízení nezapne, ale kontrolka pohotovostního režimu bliká, požádejte o pomoc zákaznický servis.
4 Pokud kontrolka pohotovostního režimu stále nesvítí, zkontrolujte, zda vaše elektřina funguje správně.
Externí zařízení nefunguje

Pokud vaše externí zařízení, jako je například set top box, herní konzole nebo přehrávač Blu-ray, nefunguje správně, následujte tyto kroky. 

1 Zkontrolujte kabely mezi televizorem a externím zařízením.

Pokud je externí zařízení připojeno k televizoru pomocí zařízení One Connect box, zkontrolujte jeho připojení s One Connect box. Zkontrolujte také kabel mezi One Connect box a televizorem, zda nevykazuje známky poškození. Kabel by neměl být zkroucený ani zlomený.
2 Pokud externí zařízení stále nefunguje, zkontrolujte externí napájecí kabel. Zkontrolujte, zda je externí zařízení zapnuté a zda je jako zdroj vybráno externí zařízení.
3 Pokud externí zařízení stále nefunguje správně, zkuste připojit jiné. Pokud druhé zařízení pracuje správně, může být vaše původní externí zařízení poškozeno.
Soundbar nefunguje
1 Kontrola připojení HDMI.

Pokud je soundbar připojen k televizoru kabelem HDMI, ale není z něj slyšet žádný zvuk, zkontrolujte konektor HDMI na zadní straně televizoru.

Pokud je soundbar připojen k televizoru prostřednictvím externího zařízení, které je připojeno pomocí kabelu HDMI, zkontrolujte konektor HDMI na zadní straně televizoru. Kabel musí být připojen ke konektoru HDMI ARC na televizoru.
2 Zkontrolujte ikonu hlasitosti na displeji.

Pokud se hlasitost soundbaru nezobrazí, přejděte do "Nastavení" > "Zvuk" > "Zvukový výstup". Poté vyberte soundbar. Ujistěte se, že jste použili správné nastavení zvuku. Požadovaná nastavení se mohou lišit v závislosti na externím zařízení.
3 Pokud soundbar nepoužívá kabel HDMI, zkuste jej připojit optickým kabelem, pokud jej zařízení podporuje.
Televizor se nepřipojuje k internetu
1 Zkontrolujte vaši síť a router.

  • Zkontrolujte, zda router pracuje správně. Začněte kontrolou LED indikátoru na vašem routeru.
  • Pokud používáte bezdrátový router, zkontrolujte vzdálenost mezi routerem a televizí. Pokud jsou zařízení daleko od sebe, nebo jsou oddělené silnými stěnami, přesuňte je blíže.
  • Pokud používáte bezdrátový zesilovač signálu, zkuste připojit televizor k bezdrátové síti bez použití zesilovače signálu.
2 Restartujte router.

Odpojte a znovu připojte napájení k routeru. Může to trvat několik minut v závislosti na všem routeru.
3 Zkontrolujte stav sítě.

Stiskněte MENU nebo DOMŮ na dálkovém ovladači a přejděte do "Nastavení". Poté zvolte "Obecné" > "Síť" > "Stav sítě".
4 Pokud síť nebyla nalezena nebo došlo k chybě, vyberte jiný server DNS.

Stiskněte MENU nebo DOMŮ na dálkovém ovladači a přejděte do "Nastavení". Poté navigujte do "Obecné" > "Síť" > "Stav sítě" > "Nastavení IP". Potom vyberte možnost "Nastavení DNS" > "Ruční zadávání", poté nastavte DNS Server na 8.8.8.8 a stiskněte OK.
5 Pokud chyba přetrvává, budete pravděpodobně potřebovat aktualizaci softwaru nebo uvést váš televizor do továrního nastavení.
Televizor nepřehrává zvuk
1 Pokud reproduktory televizoru nehrají, zvyšte hlasitost stisknutím klávesy VOL + (zvýšení hlasitosti).
2 Zkontrolujte, zda jsou reproduktory televizoru vybrány jako výstup zvuku.

Navigujte do "Nastavení" > "Zvuk" > "Zvukový výstup" a vyberte reproduktory televizoru.
3 Proveďte test zvuku.

Jděte do "Nastavení" > "Podpora produktu" > "Diagnostika" > "Spustit test zvuku".
4 Pokud během testu narazíte na chybu, přejděte do "Nastavení" > "Zvuk" > "Pokročilá nastavení" > "Obnovit nastavení zvuku".
5 Pokud chyba přetrvává, bude pravděpodobně nutné aktualizovat software nebo provést obnovení do továrního nastavení.
Dálkový ovladač nefunguje správně
1 Ujistěte se, že infračervené signály dálkového ovladače fungují, a že se k televizoru dostanou bez překážek. Před senzorem televize odstraňte všechny překážky, které by mohly blokovat signál. Zkontrolujte, zda na zařízení bliká červená LED dioda. Dálkové ovládání funguje efektivněji, pokud jej nasměrujete přímo na infračervený senzor na televizoru.
2 Pokud si nejste jisti, zda dálkové ovládání funguje nebo ne, můžete to zjistit pomocí telefonu. Namiřte dálkový ovladač na fotoaparát telefonu. Poté stiskněte a podržte tlačítko Napájení na dálkovém ovladači a zároveň použijte fotoaparát na vašem telefonu při použití fotoaparátu telefonu. Fotografie by měla ukázat, zda infračervený signál dálkového ovladače funguje nebo ne.
3

U ovládání skrze Bluetooth znovu stiskněte a podržte tlačítka Zpět a Extras.

4 Pokud chyba přetrvává, použijte původní univerzální dálkový ovladač Samsung. Pokud máte programovatelné univerzální dálkové ovládání a nemůžete ovládat externí zařízení, přesuňte externí zařízení blíže k One Connect Boxu.
Aktualizace softwaru

Pokud je televizor připojen k internetu, můžete jej nastavit tak, aby přijímal automatické aktualizace.

1 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU nebo DOMŮ.
2

Pomocí levého a pravého tlačítka na dálkovém ovladači přejděte na "Nastavení".

3 Vyberte možnost "Podpora".
4 Vyberte položku "Aktualizace softwaru".
5 Stiskněte "Automatické aktualizace".

Pokud zařízení není připojeno k internetu, můžete ho aktualizovat přes USB.

1 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko DOMŮ nebo MENU.
2

Pomocí levého a pravého tlačítka na dálkovém ovladači přejděte na "Nastavení".

3 Vyberte možnost "Podpora".
4 Vyberte "Kontaktovat společnost Samsung" nebo "O tomto televizoru". Zkontrolujte kód modelu a aktuální verzi softwaru.
5

Na počítači přejděte na web podpory společnosti Samsung.

6 Do vyhledávacího pole zadejte číslo modelu televizoru (např. UE40f8000). Když začnete psát, web vás vyzve k výběru správného čísla modelu.
7 Přejděte dolů do části "Ke stažení". Porovnejte dostupnou verzi ke stažení s aktuálně nainstalovanou verzí a klepnutím stáhněte soubory.
8 Vyjměte stažený soubor a umístěte jej do kořenového adresáře USB média.
9 Vložte USB médium do slotu USB na zadní straně televizoru nebo na straně one connect boxu.
10 Aktualizace se spustí automaticky. Pokud se aktualizace nespustí, přejděte do Nastavení > Podpora zařízení > Aktualizace softwaru > Aktualizovat.
11 Jakmile bude aktualizace dokončena, zařízení se automaticky restartuje. Během aktualizace zařízení nevypínejte.
12 Po restartování zařízení přejděte do Nastavení> Podpora zařízení > O televizoru a zkontrolujte novou verzi.

Děkujeme vám za vaši reakci