Tilgængelighed på Galaxy-mobil

Menuen 'Tilgængelighed' er vist. Den har muligheder for 'Skærmlæser', 'Synlighedsforbedringer', 'Høreforbedringer' samt 'Interaktion og færdighed'. Menuen 'Tilgængelighed' er vist. Den har muligheder for 'Skærmlæser', 'Synlighedsforbedringer', 'Høreforbedringer' samt 'Interaktion og færdighed'.

Skærmlæser

Voice Assistant /
Voice Assistant Selvstudium

Når Voice Assistant er slået til, giver telefonen talt feedback for at hjælpe synshandicappede brugere. I Selvstudium kan du lære mere om de forskellige funktioner, der er tilgængelige, og afprøve dem.

Menuen 'Udforsk skærmen' er vist. Markeret med en blå firkant på Galleri-ikonet. Den beskrivende tekst siger: Aktuelle skærm har billeder på. Tryk med 1 finger for at vælge en app. Navnet på den valgte app vil blive læst højt. Flyt din finger over genstandene midt på skærmen. Efter du har set nærmere på genstandene, vil selvstudium fortsætte. Menuen 'Udforsk skærmen' er vist. Markeret med en blå firkant på Galleri-ikonet. Den beskrivende tekst siger: Aktuelle skærm har billeder på. Tryk med 1 finger for at vælge en app. Navnet på den valgte app vil blive læst højt. Flyt din finger over genstandene midt på skærmen. Efter du har set nærmere på genstandene, vil selvstudium fortsætte.

Mørk skærm med Hurtigmenu

Med henblik på fortrolighed kan du indstille telefonen til at fungere normalt med skærmen slukket.

Ved brug af Hurtigmenu kan du indstille funktioner med mørk skærm. Når Voice Assistant er aktiveret, giver din telefon talt feedback for at hjælpe blinde visuelt handikappede brugere. Når Hurtigindtastning er aktiveret, kan du bruge Samsungs tastatur og keypad ved at trykke én gang på tasterne. Ved brug af Hurtigmenu kan du indstille funktioner med mørk skærm. Når Voice Assistant er aktiveret, giver din telefon talt feedback for at hjælpe blinde visuelt handikappede brugere. Når Hurtigindtastning er aktiveret, kan du bruge Samsungs tastatur og keypad ved at trykke én gang på tasterne.

Hurtigindtastning

Når du rører ved Samsung-tastaturet, kan telefonen læse tasten under din finger højt for dig. Løft blot fingeren fra skærmen for at vælge det ønskede tegn.

Hvis du skriver "Tillykke med fød", vises ordet "fødselsdag" automatisk. Hvis du skriver "Tillykke med fød", vises ordet "fødselsdag" automatisk.

Synlighedsforbedringer

Højkontrasttema

Brug et tema med indhold i lyse farver og en mørk baggrund for at gøre øge læsbarheden og forbedre synligheden. Dette er med til at undgå trætte øjne, når du bruger din telefon i mørke omgivelser i længere tid. Der er forskellige temaer med høj kontrast tilgængelige under Galaxy Themes.

Menuen "Skærm" vises. Tilpasset lysstyrke er slået "til". Menuen "Skærm" vises. Tilpasset lysstyrke er slået "til".

Høj-kontrast skrifttyper

Juster farven og konturen på skrifttyper for at øge kontrasten mellem teksten og baggrunden.

Menuen "Synlighedsforbedringer" vises. Høj-kontrast skrifttyper er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Juster farven og konturen på skrifttyper for at gøre dem tydeligere. Menuen "Synlighedsforbedringer" vises. Høj-kontrast skrifttyper er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Juster farven og konturen på skrifttyper for at gøre dem tydeligere.

Høj-kontrasttastatur

Udvalg af indstillinger for Høj-kontrasttastatur øger størrelsen på Samsung-tastaturet og ændrer tasternes farver for at øge kontrasten mellem teksten og baggrunden.

Animeret billede på tastaturet. Høj-kontrasttastatur ændrer sig skridt for skridt. Den viser fra gult tastatur med sort tekst, sort med hvid tekst, sort med gul tekst til blå tastatur med hvid tekst. Animeret billede på tastaturet. Høj-kontrasttastatur ændrer sig skridt for skridt. Den viser fra gult tastatur med sort tekst, sort med hvid tekst, sort med gul tekst til blå tastatur med hvid tekst.

Vis knapformer

Vis knapper med farver for at gøre dem tydeligere.

Knapperne "Annuller" og "Gem" er fremhævet med sort for at gøre det muligt for brugeren at fokusere på dem. Knapperne "Annuller" og "Gem" er fremhævet med sort for at gøre det muligt for brugeren at fokusere på dem.

Negative farver

Inverter farver på skærmen for at forbedre synligheden.

Negative farver er slået "til". Negative farver er slået "til".

Farvejustering

Juster, hvordan farver vises på skærmen, hvis du har svært ved at skelne farver fra hinanden. Din telefon vil så justere farverne igen for at gøre dem mere genkendelige.

Menuen "Farvejustering" vises. Farvejustering er slået "til", og Gråtone er valgt. I beskrivelsesteksten står der: Juster din skærms farveindstillinger, hvis du har problemer med at se visse farver. Menuen "Farvejustering" vises. Farvejustering er slået "til", og Gråtone er valgt. I beskrivelsesteksten står der: Juster din skærms farveindstillinger, hvis du har problemer med at se visse farver.

Farvelinse

Nogle personer har svært ved at læse på en hvid skærm, eller de synes det er distraherende, hvilket gør det svært at koncentrere sig om en artikel eller en meddelelse. Hvis du har dette problem, kan en Farvelinse hjælpe. Ændring af farven på skærmen har vist sig at kunne øge læsehastigheden og gøre det mere behageligt.

* Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modelspecifikationerne.

Menuen "Farvelinse" vises. Farvelinse er slået "til" med 20 % gennemsigtighed og blå valgt som farve. I beskrivelsesteksten står der: Læg et farvefilter over hele skærmen. Dette kan være med til at gøre teksten nemmere at læse. Menuen "Farvelinse" vises. Farvelinse er slået "til" med 20 % gennemsigtighed og blå valgt som farve. I beskrivelsesteksten står der: Læg et farvefilter over hele skærmen. Dette kan være med til at gøre teksten nemmere at læse.

* Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modelspecifikationerne.

Forstørrelsesvindue

Brug Forstørrelsesvindue til at forstørre indhold, der er svært at læse, i et separat vindue, der kan flyttes.

Forstørrelsesvinduet bruges til at se London og Berlin oppefra på et verdenskort. Forstørrelsesvinduet bruges til at se London og Berlin oppefra på et verdenskort.

Skriftstørrelse og typografi

Skift skriftstypens størrelse og typografi.

Indstillinger for skriftstørrelse, typografi og fed skrift vises. Indstillinger for skriftstørrelse, typografi og fed skrift vises.

Skærmzoom

Skift skærmzoom. Den justerer størrelsen af elementer på skærmen.

Skyderen for Skærmzoom er indstillet til mellem. I beskrivelsesteksten står der: Du kan gøre elementerne på din skærm større eller mindre. Skyderen for Skærmzoom er indstillet til mellem. I beskrivelsesteksten står der: Du kan gøre elementerne på din skærm større eller mindre.

Forstørrelsesglaswidget

Forstørrelsesglaswidget indeholder funktioner som digital zoom, farveindstillinger og billedtagning med kamera.

Et billede af Forstørrelsesglaswidget, der bruges på en mobiltelefon til at anvende digital zoom. Et billede af Forstørrelsesglaswidget, der bruges på en mobiltelefon til at anvende digital zoom.

Fjern animationer

Reducer øjentræthed ved at fjerne de animationseffekter, der forekommer, når du skifter side.

Menuen “Synlighedsforbedringer” vises. Fjern animationer er aktiveret. Beskrivelsen lyder således: Fjern visse skærmeffekter, hvis du er følsom over for animations- eller skærmbevægelser. Menuen “Synlighedsforbedringer” vises. Fjern animationer er aktiveret. Beskrivelsen lyder således: Fjern visse skærmeffekter, hvis du er følsom over for animations- eller skærmbevægelser.

Forstørrelse

Tap tre gange på skærmen, eller tap på knappen Tilgængelighed i nederste højre hjørne for at forstørre indhold på skærmen.

Menuen “Tap tre gange på skærmen for at forstørre” vises og aktiveres. Beskrivelsen lyder således: Tap hurtigt tre gange på skærmen for at zoome. Swipe med to eller flere fingre for at scrolle. Menuen “Tap tre gange på skærmen for at forstørre” vises og aktiveres. Beskrivelsen lyder således: Tap hurtigt tre gange på skærmen for at zoome. Swipe med to eller flere fingre for at scrolle.

Høreforbedringer

Lyddetektorer

Lyddetektorer bruges af enheden til registrere babygråd, eller når det ringer på døren. Der gives besked med visuelle tip og med vibration.

Et billede af en mobiltelefon, hvor Lyddetektorer bruges til at give besked om, at barnet græder. Et billede af en mobiltelefon, hvor Lyddetektorer bruges til at give besked om, at barnet græder.

Dæmp alle lyde

Dæmp alle lyde slår alle lyde fra på enheden.

Menuen "Høreforbedringer" vises. Dæmp alle lyde er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Deaktiver alle lyde på din telefon, herunder opkald, varsler og medier. Menuen "Høreforbedringer" vises. Dæmp alle lyde er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Deaktiver alle lyde på din telefon, herunder opkald, varsler og medier.

Hjælp til høreapparat

Du kan forbedre lydkvaliteten, så den fungerer bedre med høreapparater.
Funktionen Stream medier og route opkaldslyd med en BLE-forbindelse (Bluetooth Low Energy) understøttes fra Android 10.

* Afhængigt af modellens specifikation understøttes denne funktion måske ikke.

Menuen “Understøttelse til høreapparat” vises. Høreapparatkompatibilitet er aktiveret. Beskrivelsen lyder således: Du kan forbedre lydkvaliteten af din telefon for høreapparater. Menuen “Understøttelse til høreapparat” vises. Høreapparatkompatibilitet er aktiveret. Beskrivelsen lyder således: Du kan forbedre lydkvaliteten af din telefon for høreapparater.

* Afhængigt af modellens specifikation understøttes denne funktion måske ikke.

Venstre/højre lydbalance

Juster lydbalancen mellem venstre/højre, så det bliver, som du vil have det.

Menuen "Høreforbedringer" vises. Skyderen for lydbalancen mellem venstre/højre står i midten. I beskrivelsesteksten står der: Juster balancen mellem venstre og højre for lyd (bortset fra opkald), når du bruger hovedtelefoner. Menuen "Høreforbedringer" vises. Skyderen for lydbalancen mellem venstre/højre står i midten. I beskrivelsesteksten står der: Juster balancen mellem venstre og højre for lyd (bortset fra opkald), når du bruger hovedtelefoner.

Monolyd

Monolyd kombinerer stereolyd sound i ét signal, der spilles gennem alle øretelefoner. Brug dette, hvis du har nedsat hørelse have, eller hvis du hellere vil nøjes med at bruge én øretelefon.

Monolyd er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Skift lyd fra stereo til mono for at lytte med ét øre. Monolyd er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Skift lyd fra stereo til mono for at lytte med ét øre.

Live transskribering

Foretag nemt samtaler med Live transskribering på Android.
Funktionen kan registrere flere end 70 forskellige sprog og dialekter. Understøtter justering af billedtekst, mens du fører en samtale.

* Drives af Googles stemmegenkendelsesteknologi.
* Samtalerne forbliver kun på din telefon, de lagres ikke på andre servere.

Den viser live samtaler, der konverteres til tekst på smartphone-skærmen. Den viser live samtaler, der konverteres til tekst på smartphone-skærmen.

* Drives af Googles stemmegenkendelsesteknologi.
* Samtalerne forbliver kun på din telefon, de lagres ikke på andre servere.

Live billedtekst

Med et enkelt tap vil Live billedtekst på Android automatisk lave tekst for ethvert medie på din telefon. Enhver video, podcast og lydmeddelelse på enhver af app, endda det du selv optager.

* I dag understøtter Live billedtekst engelsk, og der er planer om at udvide til flere sprog i nær fremtid.
* Afhængigt af modellens specifikation understøttes denne funktion måske ikke.

Billedtekster leveres i realtid i videoen, en kvinde holder en donut. Billedtekster leveres i realtid i videoen, en kvinde holder en donut.

* I dag understøtter Live billedtekst engelsk, og der er planer om at udvide til flere sprog i nær fremtid.
* Afhængigt af modellens specifikation understøttes denne funktion måske ikke.

Forstærk den
omgivende lyd

Få en tydeligere lyd i din samtale ved at reducere støjen omkring dig.

* Afhængigt af modellens specifikation understøttes denne funktion måske ikke.

Menuen “Høreforbedringer” vises. Forstærk omgivende lyd er aktiveret. Menuen “Høreforbedringer” vises. Forstærk omgivende lyd er aktiveret.

* Afhængigt af modellens specifikation understøttes denne funktion måske ikke.

Interaktion og færdighed

Universalomskifter

Styr touchskærmen ved at tilslutte en ekstern omskifter, ved at trykke på skærmen eller ved at bruge hovedbevægelser og ansigtsmimik.

Menuen "Interaktion og færdighed" vises. Universalomskifter er slået "til". Brugerdefinerede ikoner vises med teksten: Styr din telefon med brugerdefinerede omskiftere Menuen "Interaktion og færdighed" vises. Universalomskifter er slået "til". Brugerdefinerede ikoner vises med teksten: Styr din telefon med brugerdefinerede omskiftere

Assistentmenu

Vis ikonet for hjælpegenveje til at åbne apps, funktioner og indstillinger. Du kan nemt styre din telefon ved at trykke på hjælpemenuerne i ikonet.

Assistentmenu er slået "til". De simple ikoner i Assistentmenu vises. Assistentmenu er slået "til". De simple ikoner i Assistentmenu vises.

Interaktionskontrol

Aktivér interaktionskontrol for at begrænse telefonens følsomhed over for berøringsinteraktion ved brug af apps.

Menuen "Angiv blokeret område" vises. Interaktionskontrol er slået "til". Menuen "Angiv blokeret område" vises. Interaktionskontrol er slået "til".

Berøringsindstillinger

Nogle mennesker synes, at berøringsinteraktion er svær, hvis de har rystende hænder. Funktionerne for berøringsindstillingerne herunder kan hjælpe dig med at reducere fejl og personliggøre dine interaktioner.

- Tryk- og holdeforsinkelse: Justér længden af en interaktion, så den genkendes som en hold-interaktion.

- Varighed af tap: For at reducere dine utilsigtede taphandlinger kan du justere længden af en interaktionsperiode.

- Ignorer gentagne berøringer: Indstil en varighed for at ignorere gentagne berøring efter den første berøring.

Menuen “Interaktion og fingerfærdighed” vises. Menuen “Berøringsindstillinger” inklusive “Tryk- og holdeforsinkelse”, “Varighed af tap” og “Ignorer gentagne berøringer”. Menuen “Interaktion og fingerfærdighed” vises. Menuen “Berøringsindstillinger” inklusive “Tryk- og holdeforsinkelse”, “Varighed af tap” og “Ignorer gentagne berøringer”.

Fysisk tastatur

Personliggør dine interaktioner med et fysisk tastatur for at understøtte rystende hænder, tryktasters kombination m.m.

- Træge taster: Tryk på en tast ad gangen for kombinationstaster.

- Langsomme taster: For at reducere utilsigtet interaktion kan du justere længden af et tastetryk, så den genkendes som en indtastning.

- Elastiktaster: Hvis du angiver en ventetid for et andet tryk fra den samme tast, hjælper det med at undgå utilsigtede, gentagne indtastninger fra den samme tast.

Menuen “Mus og fysisk tastatur” vises. Menuen for “Klik efter markørstop”, “Træge taster”, “Langsomme taster” og “Elastiktaster” er anført. “Klik efter markørstop” vil automatisk klikke, hvis markøren ikke bevæger sig. Menuen “Mus og fysisk tastatur” vises. Menuen for “Klik efter markørstop”, “Træge taster”, “Langsomme taster” og “Elastiktaster” er anført. “Klik efter markørstop” vil automatisk klikke, hvis markøren ikke bevæger sig.

Besvare og afslutte opkald

Du kan bruge tasten for lydstyrke op til at besvare opkald og tænd/sluk-tasten til at afslutte dem.

Menuen "Besvare og afslutte opkald" vises. Fire indstillinger – Læs opkaldernavnet højt, Svar ved tryk på Lydstyrke op, Automatisk svar og Afslut ved tryk på tænd/sluk-tasten – er alle slået "til". Menuen "Besvare og afslutte opkald" vises. Fire indstillinger – Læs opkaldernavnet højt, Svar ved tryk på Lydstyrke op, Automatisk svar og Afslut ved tryk på tænd/sluk-tasten – er alle slået "til".

Nem aktivering af skærm

Aktivér skærmen ved at bevæge din hånd over sensoren øverst på telefonen. Du kan aktivere skærmen uden at trykke på nogen taster.

* Denne funktion er måske ikke understøttet på nogle modeller fra 2019 eller senere, afhængigt af produktspecifikationerne.

Menuen "Nem aktivering af skærm" vises. Nem aktivering af skærm er slået "til". Menuen viser et simuleret billede af en mobiltelefon med en persons højre hånd ovenover. Menuen "Nem aktivering af skærm" vises. Nem aktivering af skærm er slået "til". Menuen viser et simuleret billede af en mobiltelefon med en persons højre hånd ovenover.

* Denne funktion er måske ikke understøttet på nogle modeller fra 2019 eller senere, afhængigt af produktspecifikationerne.

Enkelttryk for at stryge

Når der lyder en alarm, eller der modtages et opkald, kan du trykke på knappen for at stoppe alarmen eller besvare opkaldet i stedet for at skulle trække i knappen.

* Denne funktion er måske ikke understøttet på nogle modeller fra 2019 eller senere, afhængigt af produktspecifikationerne.

Menuen "Interaktion og færdighed" vises. Enkelttryk for at stryge er slået "til". Menuen "Interaktion og færdighed" vises. Enkelttryk for at stryge er slået "til".

* Denne funktion er måske ikke understøttet på nogle modeller fra 2019 eller senere, afhængigt af produktspecifikationerne.

Retningslås

Hvis du har svært ved at bruge mønsterlås, kan du i stedet låse din telefon op med den retningskombination, du indstiller.

* Denne funktion understøttes ikke på nye modeller fra 2019.

Et billede af en mobiltelefon, der viser en højrepil på skærmen, som repræsenterer retningslåsfunktionen. Et billede af en mobiltelefon, der viser en højrepil på skærmen, som repræsenterer retningslåsfunktionen.

* Denne funktion understøttes ikke på nye modeller fra 2019.

Avancerede indstillinger

Side-tast og Lydstyrke
op-tast

Tryk hurtigt på Side-tasten og Lydstyrke op-tasten samtidigt for at tænde og slukke for tilgængelighedsfunktioner.

Et billede af pop op-menuen til direkte adgang. Det viser 'Tilgængelighed', 'Voice Assistant', 'Universalomskifter' og 'Forstørrelsesvindue' på listen. Et billede af pop op-menuen til direkte adgang. Det viser 'Tilgængelighed', 'Voice Assistant', 'Universalomskifter' og 'Forstørrelsesvindue' på listen.

Kameralys ved meddelelse

Kameralys ved meddelelse blinker med kameralyset eller skærmen, når du modtager meddelelser, eller når alarmen lyder.

Menuen "Kameralys ved meddelelse" vises. Kameralys og skærmblink er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Blink med kameralyset eller skærmen, når du modtager meddelelser, eller når alarmen lyder. Menuen "Kameralys ved meddelelse" vises. Kameralys og skærmblink er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Blink med kameralyset eller skærmen, når du modtager meddelelser, eller når alarmen lyder.

Meddelelsespåmindelser

Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, du ikke har læst, med dine forudindstillede intervaller.

Menuen "Meddelelsespåmindelser" vises. Meddelelsespåmindelser er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Få periodiske påmindelser om meddelelser fra udvalgte apps og tjenester. Ryd meddelelser for at stoppe påmindelserne. Menuen "Meddelelsespåmindelser" vises. Meddelelsespåmindelser er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Få periodiske påmindelser om meddelelser fra udvalgte apps og tjenester. Ryd meddelelser for at stoppe påmindelserne.

Stemmemærkat

Du kan bruge NFC-tags til at skelne mellem objekter med samme form ved at vedhæfte mærkater til dem. Du kan optage og tildele en stemmeoptagelse til et NFC-tag. Stemmeoptagelsen afspilles, når du anbringer telefonen i nærheden af NFC-tagget.

Et billede af en mobiltelefon, der afspiller en stemmeoptagelse. Et billede af en mobiltelefon, der afspiller en stemmeoptagelse.

Bixby Vision giver tilgængelighed

Du kan bruge Bixby Visions forskellige tilgængelighedsfunktioner, som f.eks. Læs tekst op, Beskriv scener, Afslør farver m.m.

Menuen “Bixby Vision giver tilgængelighed” vises og aktiveres. Scenebeskrivelsesfunktionen fastholder en scene, så du kan høre en lydbeskrivelse af den. Med hurtiglæseren kan du pege dit kamera mod objekter i nærheden for at høre, hvad de er, og læse teksten på dem. Menuen “Bixby Vision giver tilgængelighed” vises og aktiveres. Scenebeskrivelsesfunktionen fastholder en scene, så du kan høre en lydbeskrivelse af den. Med hurtiglæseren kan du pege dit kamera mod objekter i nærheden for at høre, hvad de er, og læse teksten på dem.

Nulstil tilgængelighedsindstillinger

Nulstil tilgængelighedsindstillinger til deres standarder uafhængigt af andre indstillinger.

Menuen "Tilgængelighedsindstillinger" vises. Knappen Nulstil indstillinger er ledsaget af beskrivelsesteksten: Dine tilgængelighedsindstillinger nulstilles til deres standardindstillinger. Relaterede indstillinger som tastatur- og skriftstørrelse bliver ikke nulstillet. Tilgængelighedsindstillinger i downloadede apps vil ikke blive påvirket. Dine personlige data vil ikke blive påvirket. Menuen "Tilgængelighedsindstillinger" vises. Knappen Nulstil indstillinger er ledsaget af beskrivelsesteksten: Dine tilgængelighedsindstillinger nulstilles til deres standardindstillinger. Relaterede indstillinger som tastatur- og skriftstørrelse bliver ikke nulstillet. Tilgængelighedsindstillinger i downloadede apps vil ikke blive påvirket. Dine personlige data vil ikke blive påvirket.

* Enhedsbilleder er simulerede som illustration.