• Home /
  • Mobil | Tilgængelighed

Mobil | Tilgængelighed

Tilgængelighed på Galaxy-mobil

Menuen 'Tilgængelighed' er vist. Den har muligheder for 'Skærmlæser', 'Synlighedsforbedringer', 'Høreforbedringer' samt 'Interaktion og færdighed'.

Skærmlæser

Voice Assistant /
Voice Assistant Selvstudium

Når Voice Assistant er slået til, giver telefonen talt feedback for at hjælpe synshandicappede brugere. I Selvstudium kan du lære mere om de forskellige funktioner, der er tilgængelige, og afprøve dem.

Menuen 'Udforsk skærmen' er vist. Markeret med en blå firkant på Galleri-ikonet. Den beskrivende tekst siger: Aktuelle skærm har billeder på. Tryk med 1 finger for at vælge en app. Navnet på den valgte app vil blive læst højt. Flyt din finger over genstandene midt på skærmen. Efter du har set nærmere på genstandene, vil selvstudium fortsætte.

Mørk skærm med Hurtigmenu

Med henblik på fortrolighed kan du indstille telefonen til at fungere normalt med skærmen slukket.

Ved brug af Hurtigmenu kan du indstille funktioner med mørk skærm. Når Voice Assistant er aktiveret, giver din telefon talt feedback for at hjælpe blinde visuelt handikappede brugere. Når Hurtigindtastning er aktiveret, kan du bruge Samsungs tastatur og keypad ved at trykke én gang på tasterne.

Hurtigindtastning

Når du rører ved Samsung-tastaturet, kan telefonen læse tasten under din finger højt for dig. Løft blot fingeren fra skærmen for at vælge det ønskede tegn.

Hvis du skriver "Tillykke med fød", vises ordet "fødselsdag" automatisk.

Synlighedsforbedringer

Højkontrasttema

Brug et tema med indhold i lyse farver og en mørk baggrund for at gøre øge læsbarheden og forbedre synligheden. Dette er med til at undgå trætte øjne, når du bruger din telefon i mørke omgivelser i længere tid. Der er forskellige temaer med høj kontrast tilgængelige under Galaxy Themes.

Menuen "Skærm" vises. Tilpasset lysstyrke er slået "til".

Høj-kontrast skrifttyper

Juster farven og konturen på skrifttyper for at øge kontrasten mellem teksten og baggrunden.

Menuen "Synlighedsforbedringer" vises. Høj-kontrast skrifttyper er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Juster farven og konturen på skrifttyper for at gøre dem tydeligere.

Høj-kontrasttastatur

Udvalg af indstillinger for Høj-kontrasttastatur øger størrelsen på Samsung-tastaturet og ændrer tasternes farver for at øge kontrasten mellem teksten og baggrunden.

Animeret billede på tastaturet. Høj-kontrasttastatur ændrer sig skridt for skridt. Den viser fra gult tastatur med sort tekst, sort med hvid tekst, sort med gul tekst til blå tastatur med hvid tekst.

Vis knapformer

Vis knapper med farver for at gøre dem tydeligere.

Knapperne "Annuller" og "Gem" er fremhævet med sort for at gøre det muligt for brugeren at fokusere på dem.

Negative farver

Inverter farver på skærmen for at forbedre synligheden.

Negative farver er slået "til".

Farvejustering

Juster, hvordan farver vises på skærmen, hvis du har svært ved at skelne farver fra hinanden. Din telefon vil så justere farverne igen for at gøre dem mere genkendelige.

Menuen "Farvejustering" vises. Farvejustering er slået "til", og Gråtone er valgt. I beskrivelsesteksten står der: Juster din skærms farveindstillinger, hvis du har problemer med at se visse farver.

Farvelinse

Nogle personer har svært ved at læse på en hvid skærm, eller de synes det er distraherende, hvilket gør det svært at koncentrere sig om en artikel eller en meddelelse. Hvis du har dette problem, kan en Farvelinse hjælpe. Ændring af farven på skærmen har vist sig at kunne øge læsehastigheden og gøre det mere behageligt.

* Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modelspecifikationerne.

Menuen "Farvelinse" vises. Farvelinse er slået "til" med 20 % gennemsigtighed og blå valgt som farve. I beskrivelsesteksten står der: Læg et farvefilter over hele skærmen. Dette kan være med til at gøre teksten nemmere at læse.

* Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modelspecifikationerne.

Forstørrelsesvindue

Brug Forstørrelsesvindue til at forstørre indhold, der er svært at læse, i et separat vindue, der kan flyttes.

Forstørrelsesvinduet bruges til at se London og Berlin oppefra på et verdenskort.

Skriftstørrelse og typografi

Skift skriftstypens størrelse og typografi.

Indstillinger for skriftstørrelse, typografi og fed skrift vises.

Skærmzoom

Skift skærmzoom. Den justerer størrelsen af elementer på skærmen.

Skyderen for Skærmzoom er indstillet til mellem. I beskrivelsesteksten står der: Du kan gøre elementerne på din skærm større eller mindre.

Forstørrelsesglaswidget

Forstørrelsesglaswidget indeholder funktioner som digital zoom, farveindstillinger og billedtagning med kamera.

Et billede af Forstørrelsesglaswidget, der bruges på en mobiltelefon til at anvende digital zoom.

Høreforbedringer

Lyddetektorer

Lyddetektorer bruges af enheden til registrere babygråd, eller når det ringer på døren. Der gives besked med visuelle tip og med vibration.

Et billede af en mobiltelefon, hvor Lyddetektorer bruges til at give besked om, at barnet græder.

Dæmp alle lyde

Dæmp alle lyde slår alle lyde fra på enheden.

Menuen "Høreforbedringer" vises. Dæmp alle lyde er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Deaktiver alle lyde på din telefon, herunder opkald, varsler og medier.

Hjælp til høreapparat

Få bedre lydkvalitet, så det fungerer bedre med høreapparater.

* Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modelspecifikationerne.

Menuen "Høreforbedringer" vises. Hjælp til høreapparat er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Få bedre lydkvalitet, så det fungerer bedre med høreapparater.

* Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modelspecifikationerne.

Venstre/højre lydbalance

Juster lydbalancen mellem venstre/højre, så det bliver, som du vil have det.

Menuen "Høreforbedringer" vises. Skyderen for lydbalancen mellem venstre/højre står i midten. I beskrivelsesteksten står der: Juster balancen mellem venstre og højre for lyd (bortset fra opkald), når du bruger hovedtelefoner.

Monolyd

Monolyd kombinerer stereolyd sound i ét signal, der spilles gennem alle øretelefoner. Brug dette, hvis du har nedsat hørelse have, eller hvis du hellere vil nøjes med at bruge én øretelefon.

Monolyd er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Skift lyd fra stereo til mono for at lytte med ét øre.

Tale-til-tekst

Du kan læse den anden persons ord på din skærm. Optag stemmen med mikrofonen, så konverteres talen automatisk til tekst.

Et billede af en mobiltelefon, der konverterer en persons tale til tekst.

Interaktion og færdighed

Universalomskifter

Styr touchskærmen ved at tilslutte en ekstern omskifter, ved at trykke på skærmen eller ved at bruge hovedbevægelser og ansigtsmimik.

Menuen "Interaktion og færdighed" vises. Universalomskifter er slået "til". Brugerdefinerede ikoner vises med teksten: Styr din telefon med brugerdefinerede omskiftere

Assistentmenu

Vis ikonet for hjælpegenveje til at åbne apps, funktioner og indstillinger. Du kan nemt styre din telefon ved at trykke på hjælpemenuerne i ikonet.

Assistentmenu er slået "til". De simple ikoner i Assistentmenu vises.

Interaktionskontrol

Aktivér interaktionskontrol for at begrænse telefonens følsomhed over for berøringsinteraktion ved brug af apps.

Menuen "Angiv blokeret område" vises. Interaktionskontrol er slået "til".

Trykvarighed

Juster, hvor længe en interaktion skal holdes, før den opfattes som et tryk. Dette hjælper med at reducere antallet af fejlhandlinger som følge af utilsigtede tryk.

Trykvarighed er slået "fra". Angiv, hvor længe en interaktion skal holdes, før den opfattes som et tryk.

Ignorer gentagne berøringer

Nogle personer har svært ved berøringsinteraktion på grund af rystelser. Hvis du har denne type problem, kan Ignorer gentagne berøringer hjælpe. Angiv et tidsrum efter den første berøring, hvor efterfølgende gentagne berøringer skal ignoreres.

Ignorer gentagne berøringer er slået "fra". Kun første tryk er gyldigt. Flere tryk ignoreres i det tidsrum, du indstiller. Tryk for at afprøve det.

Besvare og afslutte opkald

Du kan bruge tasten for lydstyrke op til at besvare opkald og tænd/sluk-tasten til at afslutte dem.

Menuen "Besvare og afslutte opkald" vises. Fire indstillinger – Læs opkaldernavnet højt, Svar ved tryk på Lydstyrke op, Automatisk svar og Afslut ved tryk på tænd/sluk-tasten – er alle slået "til".

Nem aktivering af skærm

Aktivér skærmen ved at bevæge din hånd over sensoren øverst på telefonen. Du kan aktivere skærmen uden at trykke på nogen taster.

* Denne funktion er måske ikke understøttet på nogle modeller fra 2019 eller senere, afhængigt af produktspecifikationerne.

Menuen "Nem aktivering af skærm" vises. Nem aktivering af skærm er slået "til". Menuen viser et simuleret billede af en mobiltelefon med en persons højre hånd ovenover.

* Denne funktion er måske ikke understøttet på nogle modeller fra 2019 eller senere, afhængigt af produktspecifikationerne.

Enkelttryk for at stryge

Når der lyder en alarm, eller der modtages et opkald, kan du trykke på knappen for at stoppe alarmen eller besvare opkaldet i stedet for at skulle trække i knappen.

* Denne funktion er måske ikke understøttet på nogle modeller fra 2019 eller senere, afhængigt af produktspecifikationerne.

Menuen "Interaktion og færdighed" vises. Enkelttryk for at stryge er slået "til".

* Denne funktion er måske ikke understøttet på nogle modeller fra 2019 eller senere, afhængigt af produktspecifikationerne.

Retningslås

Hvis du har svært ved at bruge mønsterlås, kan du i stedet låse din telefon op med den retningskombination, du indstiller.

* Denne funktion understøttes ikke på nye modeller fra 2019.

Et billede af en mobiltelefon, der viser en højrepil på skærmen, som repræsenterer retningslåsfunktionen.

* Denne funktion understøttes ikke på nye modeller fra 2019.

Avancerede indstillinger

Tasterne for tænd/sluk og lydstyrke op

Tryk hurtigt på Tasterne for tænd/sluk og Tasterne for lydstyrke op samtidigt for at slå tilgængelighedsfunktioner til eller fra.

Et billede af pop op-menuen til direkte adgang. Det viser 'Tilgængelighed', 'Voice Assistant', 'Universalomskifter' og 'Forstørrelsesvindue' på listen.

Kameralys ved meddelelse

Kameralys ved meddelelse blinker med kameralyset eller skærmen, når du modtager meddelelser, eller når alarmen lyder.

Menuen "Kameralys ved meddelelse" vises. Kameralys og skærmblink er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Blink med kameralyset eller skærmen, når du modtager meddelelser, eller når alarmen lyder.

Meddelelsespåmindelser

Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, du ikke har læst, med dine forudindstillede intervaller.

Menuen "Meddelelsespåmindelser" vises. Meddelelsespåmindelser er slået "til". I beskrivelsesteksten står der: Få periodiske påmindelser om meddelelser fra udvalgte apps og tjenester. Ryd meddelelser for at stoppe påmindelserne.

Stemmemærkat

Du kan bruge NFC-tags til at skelne mellem objekter med samme form ved at vedhæfte mærkater til dem. Du kan optage og tildele en stemmeoptagelse til et NFC-tag. Stemmeoptagelsen afspilles, når du anbringer telefonen i nærheden af NFC-tagget.

Et billede af en mobiltelefon, der afspiller en stemmeoptagelse.

Nulstil tilgængelighedsindstillinger

Nulstil tilgængelighedsindstillinger til deres standarder uafhængigt af andre indstillinger.

Menuen "Tilgængelighedsindstillinger" vises. Knappen Nulstil indstillinger er ledsaget af beskrivelsesteksten: Dine tilgængelighedsindstillinger nulstilles til deres standardindstillinger. Relaterede indstillinger som tastatur- og skriftstørrelse bliver ikke nulstillet. Tilgængelighedsindstillinger i downloadede apps vil ikke blive påvirket. Dine personlige data vil ikke blive påvirket.
* Enhedsbilleder er simulerede som illustration.