Hvad skal jeg gøre, når filteralarmen blinker på kontrolpanelet?

Hvis filterskiltet vises på dit apparats display, betyder det, at fnugfilteret skal rengøres.

Rengør fnugfilteret efter hver tørring. Hvis du bruger tørretumbleren med et vådt fnugfilter, kan det medføre, at der vokser skimmelsvamp, dårlig lugt eller et fald i tørreydeevnen. Derfor er det vigtigt at rengøre og tørre fnugfilteret efter hver tørring.

Filteralarm på displayene.

Bemærk:

 • Det faktiske design af kontrolpanelet kan afvige fra din model.
 • Dette billede er bare et eksempel på engelsk, men er også tilgængeligt på dit lands sprog.

Sådan rengøres fnugfilteret

Trin 1. Åbn tørretumbleren, og træk filteret opad for at fjerne det. Bevar gummipakningen på plads efter fjernelse af filteret.

Trin 2. Åbn det ydre filter, og fjern det indre filter.

Rengøring af fnugfilter.

Trin 3. Åbn hvert af de indre og ydre filtre og lad dem sprede sig ud.

Trin 4. Fjern fnug fra begge filtre, og rengør dem derefter med en børste.

Frigør fnugfiltrene.

Bemærk: For at rengøre filteret perfekt skal du rense dem i rindende vand og derefter tørre dem helt.

Trin 5. Sæt det indvendige filter i det udvendige filter, og sæt fnugfilteret tilbage i den rigtige position.

Isæt det indvendige filter.

Bemærk: Under rengøring eller fjernelse af fnugfilteret må du ikke ryste eller trykke på filteret, da det kan beskadige det.

 • Sørg for, at fnugfilteret er installeret korrekt, før du lægger genstande i tørretumbleren. Tørretumbleren må ikke køre uden fnugfilteret.
 • Tilføj eller fjern genstande i eller fra tørretumbleren med fnugfilteret installeret. Hvis filteret ikke er på plads, kan små genstande falde ned i filteråbningen og få tørretumbleren til at fejle.
 • Rengør fnugfilteret efter hver tørring. Ellers kan tørreydeevnen falde.
 • Sørg for, at filteret er rengjort, og at vandflasken er tom inden tørrecyklussen.
 • Hvis filteroverfladen er våd, skal den tørre helt før brug.
 • Isætning af filteret, mens det er vådt, kan forårsage skimmelsvamp eller lugt, hvilket kan resultere i dårligere tørring.
 • Når du rengør eller fjerner fnugfilteret, må du ikke ryste eller trykke på filteret, da det kan beskadige filteret.
Tjek filterinformationskoden på displayet.

Informationskode “Tjek filter”

Når informationskoden “Tjek filter” vises på kontrolpanelet, betyder det, at fnugfilteret har et problem. 

Løsninger

 • Kontroller fnugfilterets samling.
 • Ring til service, hvis dette fortsætter.

Tak for din feedback