Tjek informationskoderne på min vaskemaskine

Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, kan du muligvis se en informationskode på skærmen. Tjek koder og instruktioner nedenfor, og prøv de forslag, der er givet. Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et lokalt Samsung Support for yderligere support.

Hvad er en informationskode?

Vaskemaskinen viser informationskoder, der kan hjælpe dig med at forstå, hvad der sker med din maskine. Derfor, hvis vaskemaskinen ikke fungerer, skal du tjekke kontrolpanelet først. I de fleste tilfælde er det ikke et mekanisk problem.

Tableau des codes d’erreur fréquemment affichés

Ofte viste informationskoder

Årsag

4C, 4E, E1

Der forsynes ikke vand

- Sørg for, at vandhanerne er åbne.

- Sørg for, at vandslangerne ikke er tilstoppede.

- Sørg for, at vandhanerne ikke er frosne.

- Sørg for, at vaskemaskinen kører med tilstrækkeligt vandtryk.

- Sørg for, at vandhanen til koldt- og varmt vand er korrekt tilsluttet.

- Rengør netfilteret, da det kan være tilstoppet.

- Alle knapper deaktiveres i 3 minutter, efter at informationskoderne vises.

5C, 5E

Vand dræner ikke

- Sørg for, at afløbsslangen ikke er frossen eller tilstoppet.

- Sørg for, at afløbsslangen er placeret korrekt, afhængigt af tilslutningstypen.

- Rens affaldsfilteret, da det kan være tilstoppet.

- Sørg for, at afløbsslangen er lige helt til afløbssystemet.

- Hvis informationskoden forbliver, skal du kontakte et Samsung Support.


dC, dE

Betjening af vaskemaskinen med åben dør

- Sørg for, at døren er lukket ordentligt.

- Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast i døren.

OC, OE, OF

Vand er løbet over

- IGenstart efter centrifugering.

- Hvis informationskoden forbliver på displayet, skal du kontakte et Samsung Support.

Ub, UE

Centrifugering fungerer ikke

- Sørg for, at vasketøjet er spredt jævnt ud.

- Sørg for, at vaskemaskinen er på en plan, stabil overflade.

- Redistribuer vasketøjet.

- Hvis kun et emne eller stykke tøj skal vaskes, vises afkrydsningsmeddelelsen i displayet.

AC, AE

Tjek kommunikationen mellem hoved- og under-PBA'er

- Sluk for maskinen, og genstart cyklussen.

- Hvis informationskoden forbliver, skal du kontakte et Samsung Support.

DDC, ddC

Tilføj Dør, åbnes uden at trykke på Start/Pause (hold nede for at starte)

Denne meddelelse vises, når du åbner Tilføj Dør uden at trykke på Start/Pause (hold nede for at starte). Hvis dette sker, skal du gøre et af følgende:

le bouton Départ/Pause (appuyez pour démarrer). Si c'est le cas, effectuez l'une des opérations suivantes:

-Tryk på Tilføj Dør for at lukke ordentligt. Tryk og hold derefter på Start/Pause (Hold for Start) og prøv igen.

-For at tilføje vasketøj skal du åbne døren og tilføje vasketøjet. Luk Tilføj Dør korrekt. Tryk og hold derefter på Start/Pause (Hold for Start) for at genoptage driften.

Ofte viste fejlkoder

Bemærk :

 • Hvis du finder en informationskode, der ikke er angivet på denne side, skal du finde en manual med det specifikke modelnummer.
 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis du ikke kan fjerne informationskoden fra din vaskemaskine, skal du kontakte Samsungs Support for yderligere support.

Yderligere informationskoder

4C2, 4E2 (Vandtemperatur)

Sørg for, at koldtvandsforsyningsslangen er tilsluttet korrekt til koldtvandshanen. Hvis det er tilsluttet varmtvandshanen, kan vasketøjet blive deformeret med nogle cyklusser..

Løsninger

 • Sørg for, at koldtvandsforsyningsslangen er tilsluttet korrekt til koldtvandshanen.
 • Sluk for maskinen, og genstart cyklussen.

Bemærk :

 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et Samsung Support for yderligere support.
Un (ekstra skylning)

Skærm for yderligere skylning.

Løsninger

 • Vises yderligere skyllekode betyder, at detektering er ubalance.
 • Tøm displayet ved at indtaste en vilkårlig tast.

Bemærk :

 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et Samsung Support for yderligere support.
dC1, dE1 (Hoveddør lås/lås op)

Hoveddørens lås/lås op fungerer ikke korrekt.

Løsninger

 • Sluk for maskinen, og genstart cyklussen.

Bemærk :

 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et Samsung Support for yderligere support.
dC3, dE3 (Tilføj Dør lås/lås op)

Tilføj Dør lås/lås op fungerer ikke korrekt.

Løsninger

 • Sluk for maskinen, og genstart cyklussen.

Bemærk :

 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et Samsung Support for yderligere support.
LC, LC1, LE, LE1 (Afløbsslange)

Tjek afløbsslangen.

Løsninger

 • Sørg for, at afløbsslangen ikke er placeret på gulvet.
 • Sørg for, at afløbsslangen ikke er tilstoppet.

Bemærk :

 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et Samsung Support for yderligere support.
3C, 3E (Drift af motor)

Tjek tromlemotoren for drift.

Løsninger

Prøv at genstarte cyklussen.

Bemærk :

 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et Samsung Support for yderligere support.
3CP, 3E (Drift af pulsatormotor)

Tjek pulsatormotoren for drift.

Løsninger

 • Prøv at genstarte cyklussen.

Bemærk :

 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et Samsung Support for yderligere support.
8C, 8E (MEMS-sensoren)

MEMS-sensoren fungerer ikke korrekt. MEMS-sensoren er grundlæggende en vibrationssensor til kontrolkort, som maskinen oplever og forhold ude af balance.

Løsninger

 • Sluk for maskinen, og genstart cyklussen.

Bemærk :

 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et Samsung Support for yderligere support.
UC, 9E1, 9E2, 9C1, 9C2 (Lav spænding)

Denne kode kan vises, når maskinen har afbrudt strømmen, eller der er leveret en uregelmæssig strøm til maskinen. (Der er registreret lav spænding, eller den elektroniske kontrol skal kontrolleres.)

Løsninger

 • Tjek, om der er korrekt strømforsyning.
 • Tjek, om strømkoden er tilsluttet.

Bemærk :

 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et Samsung Support for yderligere support.
HC, HE (Opvarmning ved høj temperatur)

Tjek højtemperaturopvarmningssystemet.

Løsninger

 • Sluk for maskinen, og genstart cyklussen.

Bemærk :

 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et Samsung Support for yderligere support.
1C, 1E (Vandstandssensor)

Vandstandssensoren fungerer ikke korrekt.

Løsninger

 • Sluk for maskinen, og genstart cyklussen.

Bemærk :

 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et Samsung Support for yderligere support.
AC6, AE6 (Omformer-kommunikation)

Tjek kommunikationen mellem hoved- og omformer-PBA'er.

Løsninger

 • Kontroller omformerens print og ledningsnet.
 • Afhængigt af tilstanden kan maskinen automatisk vende tilbage til normal drift.
 • Sluk for maskinen, og genstart cyklussen.

 

Bemærk :

 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et Samsung Support for yderligere support.
PC, PE / PC1, PE1 (Kobling positionsdetektering)

PC, PE

Når koblingens position ikke kan detekteres.

PC, PE1

Efter at koblingens position er detekteret, hvis signalet fra koblingshallen går forkert.

Løsninger

 • Kontakt et Samsung Support.

Bemærk :

 • Den kan have en anden kode afhængigt af modellen.
 • Hvis en kode fortsat vises på skærmen, skal du kontakte et Samsung Support for yderligere support.

Tryk på knappen send for at give din tilbagemelding. Tak for din deltagelse

Tak for din feedback