Hvad skal jeg gøre, når min vaskemaskine ikke fyldes op eller drænes?

Hvis din vaskemaskine ikke drænes eller fyldes op, kan det skyldes et tilstoppet filter eller snoet slange. Nedenstående instruktioner er en god guide til løsning af nogle af de mest almindelige problemer i forbindelse med dræning eller vandforsyningsproblemer, herunder rengøring af filtre. Nedenstående instruktioner er de mest almindelige løsninger til at kontrollere et eventuelt problem. Hvis du stadig har et problem, bedes du kontakte kundeservice. (Nedenstående instruktioner gælder muligvis kun for nogle modeller.)

Kontroller de grundlæggende indstillinger for vaskemaskinen

Når vaskemaskinen ikke fungerer, skal du kontrollere, at døren er tæt lukket. Vaskemaskinen skal være tilsluttet og tændt. Sørg også for, at vandkildeventilen er helt tilsluttet og tændt.

Kontroller den korrekte tilslutning af varmt- og koldtvandsslangen

Der findes to typer vandslange (varm og kold) bag på vaskemaskinen, og den skal tilsluttes den respektive ventil. Kontroller også, om tilførselsslangerne for
varmt og koldt vand ikke er bøjede og begge vandforsyningsventiler er helt åbne, og slangefilteret ikke har nogen problemer indeni.

Kontroller fejlkoden på skærmpanelet

  • Lejlighedsvis vises 4C (4E) fejlkoder muligvis på grund af en blokering af dispenserskuffen. 
  • Den mest almindelige årsag er et problem med vandforsyningen eller en blokeret eller knækket vandforsyningsslange. I denne situation dræner vaskemaskinen i 3 minutter, og tænd/sluk-knappen fungerer ikke. I dette tilfælde skal du rengøre snavsfilteret og netfilteret.
  • 4C (4E)-fejl kan dog også være forårsaget af dårlige vandforsyningsventiler, vandtryk, dårlig installation af vandslange, dårlig vandstandssensor, dårlig luftslange, dårlig stikkontakt, dårligt bundkort osv. 
  • Derfor anbefales det at kontakte kundeservicecentret, hvis problemet ikke løses, når du har gjort hvad du kan.

Rengøring af filtrene på vaskemaskinen

For at løse problemet med vandforsyning eller dræning anbefales det at rengøre filtrene på vaskemaskinen. Der er to typer filtre på produktet, den ene er inde i vandslangen og den anden er et snavsfilter i bunden af vaskemaskinen.

Sådan rengøres netfilteret i vandslangen

Vær ekstra forsigtig, når du fjerner VARM vandtilslutningen for at undgå mulig personskade. (Sluk for varmtvand- og koldtvandshanen, inden du rengør indløbsslangens filtre.) Når du er færdig med rengøringen, skal du også tænde vandhanen og derefter sikre dig, at tilslutningerne er vandtætte.  

Trin 1. Skru slangen af, og træk netfilteret ud.

skru slangen af, og træk netfilteret ud.

Trin 2. Træk forsigtigt netfilteret ud af slangens ende med en tang.

træk forsigtigt netfilteret ud af slangen

Trin 3. Skyl det under vand. Ud over netfilteret skal du også rengøre det indvendige og udvendige af gevindstikket.

 

skyl filteret under vand

Trin 4. Skub filteret på plads igen.

skub filteret på plads igen

Trin 5. Skru slangen tilbage på vaskemaskinen.

skru slangen tilbage på
Sådan rengøres snavsfilteret

Kontroller, at snavsfilteret ikke er tilstoppet. Hvis du har brug for at rense snavsfilteret, skal du følge nedenstående trin.

Trin 1. Åbn dækslet til snavsfiltret. 

åbn dækslet til snavsfiltret

Trin 2. Fjern den hvide afløbsprop fra nødafløbsslangen, og dræn vandet i en egnet beholder.

fjern drænproppen, og dræn vandet

Trin 3. Når vandet holder op med at dræne fra hjælpeafløbsslangen, skal du fjerne snavsfilteret ved at dreje det mod uret og trække det ud. 

fjern vandresterfilteret, når vandet er stoppet, og drej det mod uret

Trin 4. Rengøring af snavsfilteret med en blød børste.

rengøring af snavsfilteret med en blød børste

Trin 5. Undersøg og rengør filteret, og installer det derefter igen ved at skubbe det ind og dreje det med uret, indtildet sidder fast. Geninstaller nødafløbsslangehætten, og fastgør også den.

geninstaller filteret ved at skubbe det og dreje det med uret, indtil det sidder fast

Trin 6. Geninstaller dækslet ved at placere det i hullerne i bunden af adgangspanelets åbning og skub eller fold det ind i toppen.

geninstaller dækslet

Bemærk:

  • Du kan åbne dækslet til snavsfilteret ved at indsætte en mønt eller en nøgle i åbningen over adgangspanelet og forsigtigt vippe det åbent.
  • Før du åbner dækslet, skal du lægge et håndklæde eller en kurv under det for at forhindre vandskader på gulvet.

Mange opfattede fejl, du kan afhjælpe dig selv.
Du er velkommen til at prøve vores fejlfindingsværktøj, inden du bestiller service, her er praktiske råd og tip til, hvordan du fejlfinder dit produkt.

Tryk på knappen send for at give din tilbagemelding. Tak for din deltagelse

Tak for din feedback