Sådan bruger du HDMI ARC på dit Samsung smart-tv

HDMI er et almindeligt stik til lyd og video. Lydenheder og projektorer bruger alle denne standard. For at få en bedre lydoplevelse kan du bruge et HDMI-kabel til at dirigere lyden fra dit smart-tv til lydenheden. ARC (Audio Return Channel) er en speciel funktion af HDMI-højhastighedscertificerede kabler, hvorved lyden også kan sendes tilbage til senderen.

Hvad er HDMI ARC?

De fleste Samsung-tv'er understøtter HDMI-funktionen, der kaldes Audio Return Channel. HDMI ARC er designet til at reducere antallet af kabler mellem dit tv og et eksternt hjemmebiografsystem eller en soundbar. Lydsignalet er i stand til at sendes begge veje til og fra højttalerne, hvilket vil forbedre lydkvaliteten og forsinkelsen af signalet.

Med andre ord behøver du ikke at tilslutte et andet optisk-/lydkabel til en HDMI ARC-kompatibel højttaler. For at forbinde dit tv med en ARC-aktiveret højttaler skal du sikre dig, at du bruger et HDMI-kabel 1.4 eller højere. HDMI-ARC-funktionaliteten er kun tilgængelig via den specifikke port på tv'et eller One Connect Box, og de eksterne højttalere skal være kompatible. Det kan også være nødvendigt at justere indstillingerne for de eksterne højttalere for at tænde for HDMI ARC-funktionen.

Forskel ved HDMI ARC

Lydformater understøttet af HDMI ARC:

 • PCM (2 kanaler)
 • Dolby Digital (op til 5.1 kanal)
 • DTS Digital Surround (op til 5.1 kanal) 

Bemærk: DTS er kun tilgængelig på modeller lanceret før 2018.

Sådan tilsluttes et HDMI-kabel

Følg nedenstående trin for at forbinde dit smart-tv til din højttaler:

Trin 1. Forbered et HDMI-kabel.
Trin 2. Tilslut kablet til tv'ets HDMI IN (ARC).
Trin 3. Opret forbindelse til HDMI OUT-porten (TV-ARC) på den højttaler, du vil tilslutte.
Trin 4. Tænd for højttalerne, der er tilsluttet tv'et.
Trin 5. Tv-lyden afspilles via dine eksterne højttalere.

HDMI-kabelforbindelse

Anynet+ (HDMI CEC) er som standard aktiveret til Samsungs soundbarer og hjemmebiografsystem. Hvis din enhed er anden end en soundbar eller et hjemmebiografsystem fra Samsung, skal du sørge for, at Anynet+ (HDMI-CEC)-funktionen er aktiveret på dit smart-tv. 

 • For smart-tv'er i T/Q-, R/Q-, N/Q- og M/Q-serien (fra 2017)

       Hjem > Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Anynet+ (HDMI CEC)

 • For smart-tv'er i K-serien (2016)

       Hjem > Indstillinger > System > Ekspertindstillinger > Anynet+ (HDMI-CEC)

 • For smart-tv'er op til J-serien (2015)

       Menu > System > Anynet+ (HDMI-CEC)

Bemærk:

 • Anynet+ (HDMI-CEC)-funktionen skal være aktiveret på dit smart-tv, for at du kan bruge eARC.
 • Hvis du bruger et uautoriseret kabel, kan der opstå en fejl.
 • HDMI-porten er mærket med ARC på bagsiden af tv'et eller One Connect Box.
 • De fleste One Connect Boxes har en HDMI-ARC-port (det er normalt den tredje HDMI-port).

Fejlfinding på HDMI-forbindelsen

Hvis der er et problem med ARC/eARC-betjeningen, skal du først fjerne alle eksterne enheder (STB, OTT-enheder osv.), der er tilsluttet tv'et, og derefter prøve igen. Nogle eksterne enheder overholder muligvis ikke de korrekte HDMI-forbindelsesspecifikationer, hvilket kan forårsage problemer. Hvis du stadig har problemer, kan du prøve følgende metoder.

Kontroller at Anynet+ (HDMI-CEC) er aktiveret

Du skal aktivere HDMI-CEC-protokollerne i menuen Indstillinger på dit tv. Samsung-tv'er kalder HDMI-CEC-protokollen Anynet+.

Menustien til at aktivere Anynet+ vil være som følger:

Trin 1. Tryk på HJEM-knappen på din Samsung-fjernbetjening, og vælg Indstillinger.

Menuen Indstillinger

Trin 2. Vælg genrelt og Ekstern enhedsstyring under Indstillinger.

Generelt, Ekstern enhedsstyring

Trin 3. Find Anynet+ (HDMI-CEC) i menuen Ekstern enhedsstyring, og tryk på Enter på din fjernbetjening for at slå Anynet+ til.

Anynet HDMA-CEC
Kontroller dine lydudgangsindstillinger

Hvis du bruger en soundbar eller et hjemmebiografsystem fra en tredjepart, skal du kontrollere, om HDMI CEC eller ARC-funktionen er aktiveret. Skift derefter inputkilden til HDMI ARC på din højttaler.

Afhængigt af serien skal du foretage følgende indstillinger på dit smart-tv, så lyden derefter gengives af din højttaler:

 • Smart-tv fra 2017 (T/Q-, R/Q-, N/Q- og M/Q-serien)

       Tryk på Huset > Indstillinger > Lyd > Lydudgang. Vælg Modtager (HDMI) på listen.

 • Smart-tv fra 2016 (K-serien)

       Tryk på Huset > Indstillinger > Lyd > Højttalerindstillinger. Vælg Modtager (HDMI) på listen. 

 • Smart-tv fra 2015 (J-serien)

       Tryk på Menu > Lyd > Højttalerliste. Vælg Modtager (HDMI) på listen.

 • Smart-tv fra 2013 til 2014 (F/H-serien)

       Tryk på Menu > Lyd > Højttalerindstillinger. Indstil tv-lydudgangen til modtageren.

 • Smart-tv fra 2011 til 2012 (D/E-serien)

       Tryk på Menu > System > Anynet+ (HDMI-CEC). Sæt modtagerfunktionen til Til. 

Diagnosticer din HDMI-forbindelse

Når dit tv ikke har nogen lyd eller intermitterende lydfald, og du lytter til noget fra en enhed, der er tilsluttet et HDMI-kabel, er en af de enkleste potentielle årsager til problemet, at kablet er af lav kvalitet. Da det ikke altid er nemt eller praktisk at udskifte kablet med et kabel af højere kvalitet, har Samsung smart-tv-modeller en indstilling, der kan bruges til at justere, hvordan tv'et fortolker HDMI-signalet og forbedrer kompatibiliteten med kablet.

Gå til Menu > Support > Selvdiagnosticering > Signalinformation > Signalhistorik > HDMI-forsinkelsesniveau, og vælg blandt en af indstillingerne:
(Fra 2020-modellen: Menu > Support > Enhedspleje > Selvdiagnosticering > Signalinformation > Signalhistorik > HDMI-forsinkelsesniveau)

 • Basis: Dette er standardindstillingen for normal drift.
 • Langsom 1: Dette tilføjer en lille forsinkelse, før det bestemmes, at HDMI-kablet ikke sender et signal.
 • Langsom 2: Dette tilføjer en betydelig forsinkelse.

Indstilling af denne indstilling til Langsom 1 eller Langsom 2 vil forbedre signalkvaliteten fra et dårligt HDMI-kabel, men en bivirkning er, at denne forsinkelse også opstår, når du ændrer kilden.

Sådan nulstilles din soundbar

Hvis du slutter HDMI ARC-kablet tildin soundbar, og alle indstillingerne er korrekte, men det ikke fungerer, kan du også nulstille soundbar-enheden ved at følge nedenstående trin.

Trin 1. Sluk for tv'et og soundbaren. (Standby-tilstand)
Trin 2. Tryk og hold på både lydstyrke op (+) og ned (-) på fjernbetjeningen i mere end 5 sekunder, indtil den viser INIT.
Trin 3. Tænd for tv'et og soundbaren.
Trin 4. Tryk på Hjem-knappen på tv-fjernbetjeningen. Vælg Indstillinger, og skift lydudgangen til Soundbar.
Trin 5. En meddelelse om TV ARC vises på frontdisplayet, og derefter afspilles tv-lyden.

Bemærk: Skærmbillederne fra enheden og menuerne er blot eksempler på engelsk, men de er tilgængelige på dit lokale sprog.

Tak for din feedback