Fejlfinding af USB-fejlmeddelelser ved opdatering af tv-modellerne Kant-SU2 og Kant-S2

Når du opdaterer tv-modellerne fra 2020 (Kant-SU2 og Kant S2) med en USB-hukommelse, får du muligvis vist en fejlmeddelelse på skærmen. Du kan løse problemet med følgende vejledning til at opgradere firmwaren til dit tv fra Samsung.

Når tv'et kun viser en USB-fejlmeddelelse

 

Hvis dit tv ikke fungerer og viser nedenstående billede under firmwareopdateringen på Kant-SU2- eller Kant-S2-modellerne, skal du kende årsagen til problemet.

USB-fejlmeddelelse

Dette er opstået et softwareproblem, og den endelige versionopdatering bliver gennemført, når tv'et genstartes to gange. Hvis du fjerner USB-nøglen eller slukker for strømmen, før den anden genstart er gennemført, vises et USB-fejlikon på skærmen.

  • Fjern ikke USB-hukommelsesdrevet.
  • Tag ikke strømkablet ud.
  • Sluk ikke tv'et.
Årsager til USB-fejlmeddelelse

Bemærk: Fjernelse af USB-hukommelsesdrevet eller frakobling af strømkablet kan forårsage firmwarefejl eller fejl på hovedkortet. Disse problemer er ikke dækket af Samsungs garantipolitik.

Løsning: Tilslut USB'en igen med den samme nøgle

 

Hvis USB'en fjernes, og fejlikonet vises, kan du rette fejlen ved at genindsætte USB-nøglen, der indeholder den nyeste version af firmwarefilen. Derefter afsluttes opdateringen, og fejlen løses automatisk.

Bemærk: Den nyeste firmware kan downloades fra Samsung.com

Proces til opdatering af firmware

  • Manuel proces til opdatering af firmware (USB/OTN)


Tv tændt -> FW-opdatering via (USB/OTN) -> Genstart -> Vis logo -> Sort skærm (i maks. 10 sekunder) -> Statuslinje (30 ~ 60 sekunder) -> Genstart -> Vis logo -> Tv tændt (afsluttet)

  • Automatisk proces til opdatering af firmware

Tv tændt -> Genstart -> Vis logo -> Tv tændt (afsluttet)

Sådan finder du firmwarenavnet på dit tv

Åbn "Om tv" i tv-menuen, hvor navnet på din tv-software vises.

  • T-KTS2.... står for KANT-S2-platform.
  • T-KTSU2.... står for KANT-SU2-platform.

Tak for din feedback