KPI for miljøbevidste arbejdspladser

KPI for miljøbevidste arbejdspladser

Vores miljøbevidste arbejdspladser
sameksisterer
med naturen

Vores miljøbevidste arbejdspladser
sameksisterer
med naturen

En kvinde sidder i en lænestol på et stort, åbent kontorområde, der er pyntet med planter og et frodigt vægstykke med slyngplanter og grønt. En kvinde sidder i en lænestol på et stort, åbent kontorområde, der er pyntet med planter og et frodigt vægstykke med slyngplanter og grønt.

Alle Samsung Electronics’ arbejdspladser har opnået en certificering for vores miljøstyringssystem og arbejder som sådan med miljøstyring. Men vores bestræbelser for miljøet stopper ikke, når vi forlader arbejdspladsen. På alle vores arbejdspladser har vi identificeret miljøproblemer og fundet på løsninger. Ved at udpege årsagen til problemet og handle præventivt gennem hele arbejdspladssystemet sikrer vi, at disse løsninger ikke bare er midlertidige eller “få lidt, få sent”. Uden for arbejdspladsen er vi imidlertid engageret i arbejde med bevaring af biodiversitet sammen med lokale grupper for at bevare økosystemet.

Vi anvender bæredygtig miljøstyring på alle arbejdspladser

Samsung Electronics administrerer arbejdspladser baseret på internationale miljøstyringsstandarder for at kunne praktisere miljøstyring.

En pæn, organiseret Samsung-arbejdsplads med træer, blomster, buske og græsplæner under en klar, blå himmel. En pæn, organiseret Samsung-arbejdsplads med træer, blomster, buske og græsplæner under en klar, blå himmel.

KPI for miljøbevidste arbejdspladser

Certificeringsprocent for miljøstyringssystem

Opnåede

100%

inden 2019

* 36 globale fremstillingssteder med ISO 14001 og OHSAS 18001-certificeringer

Vi bestræber os konstant på at reducere drivhusgasudledninger

Der findes ting, man kan foretage sig på virksomhedsniveau, for at håndtere klimaforandringer. En af disse forholdsregler er at bedømme den nuværende ydeevne objektivt og gennemsigtigt og identificere mulige interne forbedringer. I den forbindelse har Samsung Electronics verificeret deres faktiske årlige udledning af drivhusgasser gennem en tredjepart. Derudover har vi, baseret på diagnoser fra interne undersøgere, prøvet at nedbringe vores udledninger og har fortsat taget skridt mod en forbedring. Et af vores primære fokusområder mht. at nedbringe drivhusgasser har været hele tiden at stræbe efter at sænke udledningen af F-gasser, der har stor betydning for klimaændringer. Dette har medført en betydelig fremgang, især inden for vores fremstilling af halvledere.

Samlet reduktionsstatus for F-gasser
på Samsung-lokationer i Korea

Et søjlediagram viser reduktionsstatus for akkumuleret F-gasser på Samsung-lokationer i Korea og et lagkagediagram viser reduktionen af drivhusgasudslip i 2019. Akkumuleret reduktionsstatus for F-gasser (Enhed: 10.000 tons CO2ækv). 374 i 2016, 561 i 2017, 750 i 2018, 938 i 2019. Et søjlediagram viser reduktionsstatus for akkumuleret F-gasser på Samsung-lokationer i Korea og et lagkagediagram viser reduktionen af drivhusgasudslip i 2019. Akkumuleret reduktionsstatus for F-gasser (Enhed: 10.000 tons CO2ækv). 374 i 2016, 561 i 2017, 750 i 2018, 938 i 2019.

2019 Reduktion af drivhusgasudledninger

Reduktion af drivhusgasudledninger. Øget brug af vedvarende energi; 36 %. Behandlet F-gasser; 35 %. Introduktion af energivenlige faciliteter; 12 %. Effektiviteten af fremstillingsprocesser forbedret; 9 %. Øget effektivitet af faciliteter; 7 %. Andet; 0,4 %. Forbedring af belysning; 0,1 %. Reduktion af drivhusgasudledninger. Øget brug af vedvarende energi; 36 %. Behandlet F-gasser; 35 %. Introduktion af energivenlige faciliteter; 12 %. Effektiviteten af fremstillingsprocesser forbedret; 9 %. Øget effektivitet af faciliteter; 7 %. Andet; 0,4 %. Forbedring af belysning; 0,1 %.

Nøje styring af kemiske stoffer i følge lokale lover og interne reguleringer

Vi styrer systematisk alle trin fra køb til bortskaffelse for at forhindre potentielle ulykker, som følge af administration af kemikalier. Vores medarbejdere, som håndterer kemikalierne på hver af vores arbejdspladser, skal udføre en foreløbig evaluering af kemikalierne før køb. Vi registrerer og bruger kemikalier, når de vurderes til at være passende til brug. Efter brug, bortskaffes kemikalieaffald
sikkert via separate behandlingsprocedurer for kemikalieaffald.

Et diagram over 5-trins styringsprocessen for kemiske stoffer, Fase 1, Foreløbigt evalueringssystem for kemikalier. Trin 1, Foreløbig evaluering af kemikalier. Anmod om fra den relevante afdeling, Foreløbig ekspertgennemgang baseret på sikkerhedsdataark (MSDS), kemisk garantiskrivelse og bekræftelsesskrivelse (LOC). Drøftelse af resultat af gennemgang, hvilket resulterer i godkendelse til brug eller afvisning. Gennemgå den optimale styringsproces ved at analysere risici og farer for miljøet, sundhed og sikkerhed (EHS). Trin 2, Indkøb. Fase 2, Inventarsystem. Trin 3, Varehusregistrering (brugssted). Trin 4, Brug (styring af inventar). Trin 5, Kassering.

Vi støtter initiativer omkring bevaring af biodiversiteten, så planeten er sund

Samsung Electronics ledelse og medarbejdere deltager i aktiviteter omkring et sundt økosystem. Samsung Electronics deler den grundlæggende filosofi bag aktiviteter omkring bevaring af biodiversitet, afholder kampagner for at fremme opmærksomheden omkring betydningen og opmuntrer vores ledere og medarbejdere til at deltage aktivt.

Et nærbillede af en odder, der sidder på en flodkant. Et nærbillede af en odder, der sidder på en flodkant.

Samsung Electronics’ politik om bevaring af biodiversitet

Filosofi

Samsung Electronics anerkender fordelene og vigtigheden af økosystemet og biodiversiteten.
Vi engagerer os aktivt i initiativer for bevaring af økosystemet for at minimere effekter, som er skadelige for biodiversiteten.

Handlingsplaner

 • Alle medarbejdere anerkender
  at bevaring af biodiversiteten
  er
  en af de centrale
  værdier i
  miljøstyring.

 • Vurderer og analyserer
  et produkts
  betydning for økosystemet
  og biodiversiteten
  gennem hele dets
  levetid og bestræber
  sig på at
  minimere alle
  negative
  effekter.

 • Prioriterer regioner, der har
  stor værdi for biodiversitet
  på tværs af alle arbejdspladser
  i Korea og i udlandet, og
  igangsætter aktiviteter omkring
  bevaring af biodiversitet, som et
  tilpasset lokale behov.

 • Vi fortsætter med at kommunikere
  med medarbejdere, lokale
  fællesskaber, NGO’er og andre
  interessenter og bidrager til
  at forbedre anstrengelser
  på at bevare biodiversiteten
  i lokalområder.

Beskyttelse af truede arters levesteder

Vi har identificeret truede arter og deres levesteder i regioner, hvor vores fremstillingssteder er placeret, og vi igangsætter kampagner for bevaring af biodiversitet med relevante organisationer inklusive lokale grupper, offentlige institutioner og eksperter.

Truede arter nær arbejdspladser i Korea

 • Suwon City

  • Padder

   1

 • Yongin City

  • Padder

   2

  • Insekter

   1

 • Hwaseong City

  • Fugle

   12

  • Padder

   2

  • Insekter

   1

  • Planter

   2

 • Asan City

  • Fugle

   5

  • Padder

   2

  • Andre

   1

 • Gwangju City

  • Pattedyr

   2

  • Fugle

   1

  • Fisk

   1

  • Insekter

   1

  • Planter

   2

 • Gumi City

  • Pattedyr

   1

  • Fugle

   1

  • Fisk

   1

  • Insekter

   1

  • Planter

   2

  • Andre

   1

Bevaring af hvidnakket trane – genetableringen af Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong-vådområder)

I 2013 underskrev Samsung Electronics’ arbejdsplads i Gumi, Gyeongsangbuk-do-provinsen, som den første i Korea, en samarbejdsaftale om bevaring af biodiversitet med de centrale og lokale regeringer og universiteter. Siden hen har vi støttet den kunstige befrugtning af to par af de truede hvidnakkede traner (koreansk naturmonument nr. 203), som var blevet hentet i Holland. I april 2016 lykkedes det for det økologiske miljøforskningsinstitut for fugle at få fuglene til at yngle. Dette hjælper med at genetablere økosystemet i Haepyeong-vådområdet, et habitat for trækfugle, som er et væsentligt bidrag til bevaringen af biodiversiteten.

Bevaring af klitterne ved kysten

På vores Onyang-arbejdsplads i Chungcheongnam-do-provinsen har vi samarbejdet med miljøkontoret for vandområdet i Geum siden 2008 for at bevare klitterne ved kysten, som er hjemsted for to truede arter: den kinesiske hejre og det mongolske firben. Vi støtter i øjeblikket aktiviteter i Boyreong City, såsom oprensning af havet, fjernelse af invasive fremmed planter og beskytter Sohwang-klitterne, mens vi i Asan støtter etableringen af habitater med elefantgræs.

Udryddelse af invasive fiskearter/planter

Vores Giheung og Hwaseong-arbejdspladser i Gyeonggi-do-provinsen gennemfører hvert år aktiviteter til bevaring af økosystemer ved Osan- og Woncheonri-bækkene, udrydder invasive arter, fodrer vilde dyr og har lanceret kampagner for at beskytte miljøet.