Ρύθμιση του διανομέα νερού μέσω του πίνακα ελέγχου στο ψυγείο

Ελέγξτε το ισχύον μοντέλο μεταξύ τον δύο τύπων διανομέων νερού παρακάτω για να δείτε πώς να το ρυθμίσετε.

Πίνακας ελέγχου: Τύπος 1

Πίνακας ελέγχου τύπος 1.

Πατήστε το κουμπί Τύπος Πάγου για να αλλάξετε τον τύπο πάγου. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί Τύπος Πάγου, ο τύπος πάγου εναλλάσεται μεταξύ κύβων και θρυμματισμένου και οι αντίστοιχες λυχνίες ανάβουν, υποδεικνύοντας έτσι την επιλογή σας.

Τύπος πάγου.

Αγγίξτε το πλήκτρο Cubed για τρία δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τη λυχνία LED του διανομέα (κάτω από την οθόνη) σε συνεχή λειτουργία, έτσι ώστε να παραμένει συνεχώς ενεργοποιημένη.

Εάν θέλετε η λυχνία του διανομένα να ενεργοποιείται μόνο όταν κάποιος χρησιμοποιεί το διανομένα, αγγίξτε το κουμπί αυτό για τρία δευτερόλεπτα και πάλι για να απενεργοποιήσετε τη συνεχή λειτουργία.

Μετά την αλλαγή φίλτρου, αγγίξτε το κουμπί “Crushed/Hold 3 sec for Filter Reset” για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το φίλτρο νερού. Το χρώμα της ένδειξης αλλάζει από κόκκινο σε απενεργοποιημένο.

Επαναφορά φίλτρου.

Αγγίξτε το κουμπί Ice Maker Off για 3 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη Ice Maker Off ανάψει.

Χρήση του διανομένα νερού και πάγου.
 • Για τη διανομή πάγου

Βήμα 1. Επιλέξτε τον τύπο πάγου, αγγίζοντας το κουμπί για τους κύβους ή για τον θρυμματισμένο πάγο.

Βήμα 2. Πιέστε απαλά το μοχλό διανομής πάγου (1) με το ποτήρι σας. Θα απελευθερωθεί πάγος από το διανομέα.

 

 • Για τη διανομή νερού

Πιέστε απαλά το μοχλό διανομής νερού (2) με το ποτήρι σας. Θα απελευθερωθεί νερό από το διανομέα.

 

 • Χρήση του διανομέα πάγου και νερού ταυτόχρονα

Για να πάρετε πάγο και νερό, πιέστε το μοχλό διανομής πάγου (1) πρώτα για πάγο, και στη συνέχεια μετακινήστε το ποτήρι σας παρακάτω και πιέστε το μοχλό διανομής νερού (2) για νερό.

Σημείωση:

 • Αν πιέσετε το μοχλό νερού και πάγου περίπου την ίδια στιγμή, τότε ο διανομέας λειτουργεί με την επιλογή που πιέσατε πρώτη.
 • Περιμένετε 1 δευτερόλεπτο πριν αφαιρέσετε το ποτήρι μετά τη διανομή για να αποφύγετε διαρροές. Μην τραβάτε το μοχλό διανομέα μετά τη διανομή πάγου ή νερού. Επαναφέρεται στην αρχική του θέση αυτόματα. 

Πίνακας ελέγχου: Τύπος 2

Πίνακας ελέγχου τύπος 2.
 • Water: Για τη διανομή δροσερού νερού πατήστε το Water. Η αντίστοιχη ένδειξη θα ενεργοποιηθεί.
 • Lock (πίνακας διανομέα/μοχλός διανομέα): Για την αποφυγή της χρήσης τον κουμπιών του πίνακα διανομέα και του μοχλού διανομέα, πατήστε και κρατήστε το Water για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Εάν πατήσετε και κρατήσετε το κουμπί και πάλι για παραπάνω από 3 δευτερόλεπτα, το κλείδωμα διανομέα θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Το κλείδωμα του πίνακα διανομέα δεν επηρεάζει το χειρισμό του κεντρικού πίνακα. Για το κλείδωμα του κεντρικού πίνακα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Control Lock στον κεντρικό πίνακα.

Πιέστε Cubed Ice για τη διανομή πάγου σε κύβους. Η αντίστοιχη ένδειξη θα ενεργοποιηθεί.

Πιέστε Crushed Ice για τη διανομή θρυμματισμένου πάγου. Η αντίστοιχη ένδειξη θα ενεργοποιηθεί.

Χρήση του διανομέα.
 • Για τη διανομή πάγου

Βήμα 1. Με ενεργοποιημένο το Ice Maker, πιέστε Cubed Ice ή Crushed Ice για να επιλέξετε τον τύπο πάγου.

Βήμα 2. Τοποθετήστε το ποτήρι νερού κάτω από το διανομέα και συνέχεια, πιέστε το μοχλό διανομής με το ποτήρι. Θα διανεμηθεί πάγος από το διανομέα.

 

 • Για τη διανομή νερού

Βήμα 1. Πιέστε Water στον πίνακα διανομέα.

Βήμα 2. Τοποθετήστε ένα ποτήρι νερού κάτω από το διανομέα και στη συνέχεια, πιέστε το μοχλό διανομής.

Σημείωση:

 • Ο διανομέα θα σταματήσει τη διανομή εάν συνεχίσετε να πιέζετε το μοχλό διανομής για περίπου 1 λεπτό. Για το διανομή περισσότερου νερού, αφήστε το μοχλό και πιέστε τον ξανά.
 • Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι σε αντιστοιχία με τον διανομέα για να αποφύγετε να χυθεί νερό εκτός του ποτηριού.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας