Πώς να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή στο ψυγείο

Εάν θέλετε να σταματήσετε να κάνετε πάγο σε κύβους προκειμένου να μην γεμίσετε τον κάδο πάγου, απενεργοποιήστε την παγομηχανή ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Πώς να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή

Τύπος 1. Πιέστε και κρατήστε το κουμπί Ice Maker Off για 3 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη Ice Maker Off αναβοσβήσει.

Πιέστε το κουμπί ice maker off στον πίνακα.

Τύπος 2: Πιέστε και κρατήστε το Ice Maker για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή.

Η παγομηχανή (ice maker) έχει 2 ενδείξεις (ON/OFF) που υποδεικνύουν την κατάσταση λειτουργίας.

  • Όταν η παγομηχανή λειτουργεί, η ένδειξη ON είναι αναμμένη.
  • Όταν η παγομηχανή δεν λειτουργεί, η ένεδειξη OFF είναι αναμμένη.
Πιέστε το κουμπί ice maker στον πίνακα τύπου 2.

Σημείωση:

  • Όταν η παγομηχανή είναι απενεργοποιημένη, η παρασκευή πάγου δε λειτουργεί ακόμα και αν πιέσετε τα κουμπιά Cubed Ice ή Crushed Ice στον πίνακα διανομέα. Για να ενεργοποιήσετε την παρασκευή πάγου, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η παγομηχανή.
  • Όταν η παγομηχανή είναι απενεργοποιημένη, πιέζοντας το μοχλό διανομής για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιήσει αυτόματα την παγομηχανή.
  • Όταν απενεργοποιήσετε την παγομηχανή, θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό πριν την ενεργοποιήσετε και πάλι.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ice Maker Off, αφαιρέστε όλους τους παγοκύβους από την παγομηχανή.

Εάν αφήσετε παγοκύβους στην παγομηχανή, αυτοί θα κολλήσουν μεταξύ τους και θα είναι δύσκολο να τους αφαιρέσετε.

  • Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια την παγομηχανή και να αποφύγετε τραυματισμούς, κρατήστε το κάτω μέρος της μηχανής με το ένα χέρι και με το άλλο το πλαϊνό μέρος. Στη συνέχεια σηκώστε την παγομηχανή και τραβήξτε την προς τα έξω.
Αφαιρέστε τον κάδο του πάγου.
  • Για να τοποθετήσετε την παγομηχανή στη θέση της, πιέστε την απαλά. Εάν η παγομηχανή δεν πιεστεί απαλά στη θέση της, τότε ο πάγος που περιέχεται μπορεί να λιώσει. Εάν ο κάδος δεν ταιριάζει, γυρίστε τον έλικα 90 μοίρες και δοκιμάστε ξανά.
Επαναφορά παγομηχανής στη θέση της.

Σημείωση: Το εσωτερικό της παγομηχανής είναι πολύ κρύο όταν το ψυγείο λειτουργεί. Μην προσπαθήσετε να φτάσετε πολύ βαθιά μέσα στην παγομηχανή.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας