Τι πρέπει να κάνω εάν το στεγνωτήριό μου σταματήσει να λειτουργεί

Εάν το στεγνωτήριό σας δεν λειτουργεί όπως συνήθως ή έχει διακοπεί η λειτουργία του, ακολουθήστε τα βήματα που παρουσιάζονται σε αυτό το βίντεο και διαπιστώστε εάν θα διορθωθεί το πρόβλημα.

Προσοχή: Στην περίπτωση των κωδικών σφάλματος HC και HE μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε την επαναφορά του στεγνωτηρίου σας. Βγάλτε το προϊόν από την πρίζα και περιμένετε 5 λεπτά μέχρι να το ξαναβάλετε στην πρίζα και να το θέσετε και πάλι σε λειτουργία.

Τι πρέπει να κάνω εάν το στεγνωτήριό μου σταματήσει να λειτουργεί Τι πρέπει να κάνω εάν το στεγνωτήριό μου σταματήσει να λειτουργεί
Μεταγραμμένο κείμενο: Τι πρέπει να κάνω εάν το στεγνωτήριό μου σταματήσει να λειτουργεί;

Βήμα 1: Ελέγξτε τα φίλτρα

Καθαρίζετε τα φίλτρα πριν ή μετά από κάθε κύκλο

Χάρη σε αυτή την ενέργεια θα έχετε το καλύτερο δυνατό στέγνωμα

Για το καθάρισμα των φίλτρων χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού

Καθαρίστε εξονυχιστικά τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό

Στη συνέχεια στεγνώστε πλήρως τα φίλτρα

 

Βήμα 2: Ελέγξτε τον εναλλάκτη θερμότητας

Καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας κάθε 25 κύκλους

Χάρη σε αυτή την ενέργεια θα έχετε το καλύτερο δυνατό στέγνωμα και θα αποτρέπεται τυχόν βλάβη του μηχανήματος.

Για το καθάρισμα του εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού

Αποφεύγετε τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας για τον καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας, καθώς μπορεί εύκολα να προκληθεί ζημιά στα πτερύγια.

 

Βήμα 3: Ελέγξτε τη δεξαμενή νερού

Μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος αδειάζετε τη δεξαμενή νερού ή συνδέετέ τη με έναν εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης.

Μπορεί το στεγνωτήριο Samsung σας να παρουσιάσει μερικά εικονίδια προειδοποίησης:

  • Καθαρισμός φίλτρου πόρτας – Καθαρίστε τα φίλτραa
  • Προειδοποίηση καθαρισμού εναλλάκτη θερμότητας – Αναβοσβήνει και εκπέμπει ηχητικό σήμα κάθε 30 δευτερόλεπτα έως ότου να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός
  • Αδειάστε τη δεξαμενή νερού

 

Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο!

Samsung

Προσοχή: Για ανταλλακτικά όπως η βούρτσα καθαρισμού ή άλλα εξαρτήματα, συμβουλευτείτε την γκάμα αυθεντικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μας Samsung. 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας