10 Μέτρα Ασφαλείας για το κινητό σας τηλέφωνο

1 Πρέπει να προσέχετε όταν πρόκειται να εγκαταστήσετε εφαρμογές αγνώστων εταιρειών ή δημιουργών. Ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης κακόβουλου υλικού, κτλ.
2 Η περιαγωγή σε μη αξιόπιστες ιστοσελίδες δεν ενδείκνυται. Ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης κακόβουλου υλικού, κτλ.
3 Διαγράψτε τυχόν κακόβουλα μηνύματα ή αλληλογραφία αγνώστου αποστολέα. Η εγκατάσταση αγνώστων εφαρμογών ενδέχεται να προκαλέσει μεγάλη ζημιά, όπως λ.χ. κόλπα για την κλοπή τραπεζικών στοιχείων (smishing), μέσω της δημιουργίας κλικ σε διάφορες διαδικτυακές διευθύνσεις.
4 Ορίστε και χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης. Λάβετε προσοχή να μην εκτεθεί. Θα πρέπει να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης σε τακτά διαστήματα.
5 Ενεργοποιήστε το ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) και την κοινή χρήση μόνο όταν απαιτείται. Εάν το ενεργοποιήσετε ενώ δεν το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να αυξηθεί η κατανάλωση της μπαταρίας.
6 Ελέγξτε για τυχόν ιούς από κακόβουλο υλικό όταν η λειτουργία της συσκευής σας γίνεται πιο αργή ή όταν η συσκευή σας «κολλάει». Τυχόν δυσλειτουργίες ενδέχεται να εμφανιστούν λόγω κακόβουλου υλικού.
7 Αφού μεταφορτώσετε τα αρχεία, χρησιμοποιήστε τα μόνο εφόσον έχετε ελέγξει την πιθανότητα ύπαρξης ιών. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά προγράμματα προστασίας από ιούς στα αρχεία που έχετε κατεβάσει, καθώς ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο υλικό.
8 Εγκαταστήστε ένα σχετικό πρόγραμμα προστασίας από ιούς και εκτελέστε ελέγχους σε τακτική βάση. Όπως ακριβώς και ο Η/Υ σας, τα κινητά τηλέφωνα απαιτούν και αυτά την εγκατάσταση προγραμμάτων προστασίας από ιούς και την εκτέλεση τακτικών ελέγχων.
9 Μην αλλάξετε εσκεμμένα το αρχικό λογισμικό μέσω μεθόδων όπως routing, over clocking (δρομολόγηση, υπερχρονισμό), κτλ. Η δρομολόγηση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων τα καθιστά επιρρεπή σε σχετιζόμενα με την ασφάλεια προβλήματα.
10 Να χρησιμοποιείτε πάντα την τελευταία έκδοση λογισμικού και των προγραμμάτων προστασίας από ιούς.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας