Πως μπορώ να κάνω κοινή χρήση του Wi-Fi της συσκευής μου (Android 7);

1 Μεταβείτε στις εφαρμογές σέρνοντας το δάχτυλο από κάτω προς τα πάνω στην αρχική οθόνη.
Μεταβείτε στις εφαρμογές σέρνοντας το δάχτυλο
2 Επιλέξτε "Ρυθμίσεις".
Επιλέξτε Ρυθμίσεις
3 Πατήστε στην επιλογή "Συνδέσεις".
Πατήστε στην επιλογή Συνδέσεις
4 Μεταβείτε στην ρύθμση "Mobile Hotspot και Tethering".
Μεταβείτε στην ρύθμση Mobile Hotspot και Tethering
5 Πατήστε στην επιλογή "Mobile Hotspot".
Πατήστε στην επιλογή Mobile Hotspot
6 Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το "Mobile Hotspot" καθώς και τη ρύθμιση "Κοινή χρήση Wi-Fi".
Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Mobile Hotspot
καθώς και τη ρύθμιση Κοινή χρήση Wi-Fi

Στο σημείο αυτό μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για τις συσκευές που θα συνδεθούν στην δική σας, πατώντας στο σημείο "Κωδικός πρόσβασης".

Ακόμα, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου, πατώντας πάνω στο όνομα που έχει ήδη.

Μπορείτε, επίσης, να δείτε ποιες συσκευές έχουν συνδεθεί με την δική σας στις "Συνδεδεμένες συσκευές".

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας