Πώς βγάζω φωτογραφία με τη βοήθεια του S Pen του Note9;

Χάρη στο S Pen δεν χρειάζεται να πατήσετε στην οθόνη μόλις ορίσετε τον χρονοδιακόπτη στην κάμερα και δεν θα έχετε πρόβλημα έλλειψης χώρου στην φωτογραφία.  

Κάντε κλικ στο κουμπί του S Pen σας για λήψη εικόνας

Το S Pen συνδέεται στη συσκευή σας μέσω Bluetooth και λειτουργεί ως διακόπτης απομακρυσμένης ενεργοποίησης της κάμερας από απόσταση έως και 10 μέτρων.

1 Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας σε μια απόσταση.
2 Τοποθετηθείτε εντός του πλαισίου.
3 Πατήστε μια φορά το κουμπί του S Pen για λήψη εικόνας.
4 Πατήστε δύο φορές το κουμπί του S Pen για εναλλαγή από την μπροστινή στην πίσω κάμερα.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας