Πώς να διαχειρίζεστε τις κλήσεις όταν είναι συνδεδεμένες πολλαπλές συσκευές Bluetooth

Είναι δυνατή η ζεύξη του Galaxy τηλεφώνου σας με πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα. Μπορείτε να επιλέξετε ποια από τις συνδεδεμένες συσκευές σας θα έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων, και να πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ των συζευγμένων συσκευών σας προκειμένου να τις χρησιμοποιείτε για συγκεκριμένες εργασίες. Μάθετε παρακάτω πώς να διαχειρίζεστε μια εισερχόμενη κλήση, τον ήχο κι άλλα πολλά μέσω των πολλαπλών συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο τηλέφωνό σας μέσω Bluetooth. 

Εμφάνιση Galaxy Watch, S22 smartphone και Galaxy Buds.

Με τις πολλαπλές συνδεδεμένες μέσω Bluetooth συσκευές στο τηλέφωνό σας, η τελευταία συσκευή που θα συνδέεται θα είναι κι εκείνη με την οποία θα απαντάτε στις κλήσεις βάσει προεπιλογής.

Μπορείτε, ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης να εναλλάσσετε τις διάφορες συνδεδεμένες συσκευές, όπως για παράδειγμα τα headset ακουστικά, το Galaxy Watch κι άλλα πολλά.

Οθόνη κλήσης ενός smartphone με επισήμανση του εικονιδίου Bluetooth. Οθόνη κλήσης ενός smartphone με επισήμανση του εικονιδίου Bluetooth.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το εικονίδιο Bluetooth.

Εμφάνιση οθόνης κλήσης ενός smartphone με απενεργοποιημένο το εικονίδιο Bluetooth. Εμφάνιση οθόνης κλήσης ενός smartphone με απενεργοποιημένο το εικονίδιο Bluetooth.

Είναι πλέον ενεργοποιημένη η επιλογή Bluetooth και θα ακούτε τον ήχο μέσω του τηλεφώνου σας.

Να σημειωθεί ότι: Η λειτουργία Bluetooth θα ενεργοποιηθεί και πάλι μόλις ολοκληρωθεί η κλήση. 

Εμφάνιση οθόνης κλήσης ενός smartphone με επισήμανση του βέλους κάτω από το εικονίδιο Bluetooth. Εμφάνιση οθόνης κλήσης ενός smartphone με επισήμανση του βέλους κάτω από το εικονίδιο Bluetooth.

Βήμα 1. Πατήστε το δεξί βέλος κάτω από το εικονίδιο Bluetooth.

Εμφάνιση του αναδυόμενου μενού «Επιλογή συσκευής Bluetooth» ενός smartphone με επισήμανση της επιλογής “Galaxy Buds2” . Εμφάνιση του αναδυόμενου μενού «Επιλογή συσκευής Bluetooth» ενός smartphone με επισήμανση της επιλογής “Galaxy Buds2” .

Βήμα 2. Πατήστε τη συσκευή στην οποία θέλετε να μεταβείτε.

Εάν έχει πραγματοποιηθεί ζεύξη του τηλεφώνου σας με πολλαπλές συσκευές Bluetooth, μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις κι από αυτές τις συσκευές πέραν του τηλεφώνου σας. 

1 Μέσω του αυτοκινήτου σας:
Παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση στο αυτοκίνητό σας με επισήμανση του κουμπιού αποδοχής κλήσης.

Πατήστε το κουμπί αποδοχής κλήσης.

2 Μέσω των ακουστικών Bluetooth σας:
Παράδειγμα headset ακουστικών σε αφτί με ένα δάχτυλο να πατάει δύο φορές το κουμπί ενέργειας.

Πατήστε δύο φορές το κουμπί ενέργειας των headset ακουστικών σας.

3 Μέσω του Galaxy τηλεφώνου σας:
Εμφάνιση εισερχόμενης κλήσης σε S22 smartphone με χειρονομία πατήματος και σάρωσης προς τα δεξιά στο κουμπί ενέργειας.

Πατήστε το κουμπί αποδοχής κλήσης και κάντε σάρωση προς τα δεξιά

4 Μέσω του Galaxy Watch σας:
Εμφάνιση εισερχόμενης κλήσης σε Galaxy Watch με χειρονομία πατήματος και σάρωσης προς τα δεξιά στο κουμπί ενέργειας.

Πατήστε το κουμπί της απάντησης και σαρώστε προς τα επάνω.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας