Πως να φορτίζετε σωστά το Galaxy Z Flip μέσω ασύρματου φορτιστή

Το τηλέφωνο πλήρους οθόνης, το οποίο μπορείτε να διπλώσετε και να βάλετε στην τσέπη σας χάρη στην επαναστατική εύκαμπτη οθόνη, διαθέτει τεχνολογία ασύρματης φόρτισης.
Εκτός από αυτή την τεχνολογία, η συσκευή διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα διπλής μπαταρίας που λειτουργεί ως ενιαία, τροφοδοτώντας το τηλέφωνο με έξυπνο τρόπο.

Η σωστή μέθοδος φόρτισης του Galaxy Z Flip

Προτού προβείτε στην ασύρματη φόρτιση της μπαταρίας, διπλώστε πρώτα τη συσκευή και τοποθετήστε την με το πίσω μέρος της στο κέντρο του ασύρματου φορτιστή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, για να εξασφαλίσετε καλή σύνδεση μεταξύ τους.


Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο φορτιστή τύπου βάσης, το Galaxy Z Flip ενδέχεται να μην τοποθετηθεί καλά στον φορτιστή ή να μην φορτιστεί κανονικά. Χρησιμοποιείτε ασύρματους φορτιστές εγκεκριμένους από την Samsung. Εάν χρησιμοποιείτε άλλους ασύρματους φορτιστές, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτιστεί κανονικά.

εικόνα μιας συσκευής τοποθετημένης σε επιφάνεια φόρτισης

Αποφυγή ολίσθησης της συσκευής από την επιφάνεια ασύρματης φόρτισης

Εάν το Galaxy Z Flip δεν τοποθετηθεί στο κέντρο της επιφάνειας ασύρματης φόρτισης, η συσκευή ενδέχεται να ολισθήσει και να πέσει από τον φορτιστή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Προτού προβείτε στην ασύρματη φόρτιση της μπαταρίας, διπλώστε πρώτα τη συσκευή και προσαρμόστε την στη σωστή θέση, έχοντας το πηνίο ασύρματης φόρτισης, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του Galaxy Z Flip, στραμμένο προς το κέντρο του ασύρματου φορτιστή, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Επίσης, επιβεβαιώστε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια επάνω στον φορτιστή.

Η σωστή μέθοδος χρήσης του Wireless PowerShare

Μπορείτε να φορτίσετε και άλλες συσκευές (προϊόντα smartphone με πιστοποίηση WPC Qi και wearable συσκευές Samsung) με την μπαταρία του Galaxy Z Flip, ακόμα και όταν το φορτίζετε. Για σωστή φόρτιση, μην μετακινείτε και μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η ισχύς φόρτισης της άλλης συσκευής μπορεί να υπολείπεται του ποσοστού που διαμοιράζει το Galaxy Z Flip.


Εάν φορτίζετε την άλλη συσκευή ενόσω φορτίζετε το Galaxy Z Flip, η ταχύτητα φόρτισης θα είναι μειωμένη ή η συσκευή μπορεί να μην φορτιστεί κανονικά, ανάλογα με τον τύπο του φορτιστή που χρησιμοποιείτε. Επίσης, η ταχύτητα φόρτισης και η απόδοση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση και τον περιβάλλοντα χώρο της συσκευής.

Η λειτουργία του PowerShare θα διακοπεί, ώστε να μην εξαντλήσει την μπαταρία του Galaxy Z Flip, όταν η στάθμη της πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Σημείωση: 

  • Ανάλογα με τον τύπο των αξεσουάρ ή τη θήκη που χρησιμοποιείτε, το Wireless PowerShare ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.
  • Συνιστάται να αφαιρέσετε τυχόν αξεσουάρ και τη θήκη προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Επίσης, εάν υπάρχουν ξένα σώματα, όπως σκόνη ή υγρά, ανάμεσα στις συσκευές, καθαρίστε τα και δοκιμάστε ξανά. 

Ενεργοποίηση του Wireless PowerShare για τη φόρτιση άλλων πιστοποιημένων συσκευών.


Βήμα 1. Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων.
Βήμα 2. Σαρώστε προς τα κάτω.
Βήμα 3. Πατήστε Wireless PowerShare για να το ενεργοποιήσετε.
 

Τοποθετήστε την άλλη συσκευή στο κέντρο της συσκευής σας, πλάτη με πλάτη.
 

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο μαγνήτη και εξαρτάται από τη συσκευή, η θέση του πηνίου ασύρματης φόρτισης διαφέρει και, επομένως, η τοποθέτηση των δύο συσκευών θα πρέπει να γίνει όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή σύνδεση. Εάν οι δύο συσκευές τοποθετηθούν σε διαφορετική θέση ή κατεύθυνση από αυτό που φαίνεται στην εικόνα, η συσκευή μπορεί να ολισθήσει λόγω των μαγνητικών δυνάμεων.

συσκευές που χρησιμοποιούν το Wireless PowerShare

Σημείωση:

  • Τοποθετήστε την άλλη συσκευή στο κέντρο του Galaxy Z flip, με αντιμέτωπες τις πίσω πλευρές τους.         
  • Η πίσω πλευρά του Galaxy Z Flip είναι η επιφάνεια χωρίς την κάμερα και την εξωτερική οθόνη.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας