Πώς να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής, εάν παγώσει ή καθυστερεί υπερβολικά

Εάν η συσκευή σας παγώνει ή καθυστερεί υπερβολικά, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε τις εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν η συσκευή σας έχει παγώσει και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης και το κουμπί Έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα για να την επανεκκινήσετε.

πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης και το κουμπί Έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα για να την επανεκκινήσετε

Αν το πρόβλημα επιμένει, μπορείτε να δοκιμάσετε να ενεργοποιήσετε την συσκευή σας σε Ασφαλή Λειτουργία (Safe Mode) ή να κάνετε Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Δείτε οδηγίες.
 

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης της Samsung.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας