Πώς να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής, εάν παγώσει ή καθυστερεί υπερβολικά

Εάν η συσκευή σας παγώνει ή καθυστερεί υπερβολικά, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε τις εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν η συσκευή σας έχει παγώσει και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης και το κουμπί Έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα για να την επανεκκινήσετε.

πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης και το κουμπί Έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα για να την επανεκκινήσετε

Αν το πρόβλημα επιμένει, μπορείτε να δοκιμάσετε να ενεργοποιήσετε την συσκευή σας σε Ασφαλή Λειτουργία (Safe Mode) ή να κάνετε Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Δείτε οδηγίες.
 

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης της Samsung.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας