Πώς να χρησιμοποιείτε το Scroll Capture σε Galaxy smartphone

Το Scroll Capture είναι μια δυνατότητα του Galaxy Phone που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις οθόνης από περιεχόμενο όπως μακροσκελή άρθρα ή ιστοσελίδες και να τις αποθηκεύετε ως μεμονωμένη εικόνα. Μάθετε παρακάτω πώς να χρησιμοποιείτε το Scroll Capture.

Εμφάνιση επισήμανσης επιλογής Scroll Capture.

Πώς να ενεργοποιείτε την Μπάρα εργαλείων του Screen Capture

Για να χρησιμοποιήσετε το Screen Capture πρέπει να ενεργοποιήσετε την Μπάρα εργαλείων του Screen Capture ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Εμφάνιση app tray του Galaxy Phone με επισήμανση του κουμπιού «Ρυθμίσεις». Εμφάνιση app tray του Galaxy Phone με επισήμανση του κουμπιού «Ρυθμίσεις».

Βήμα 1. Ανοίξτε το app tray σας και πατήστε το κουμπί «Ρυθμίσεις».

Εμφάνιση του μενού «Ρυθμίσεις» με επισήμανση της επιλογής «Σύνθετες λειτουργίες». Εμφάνιση του μενού «Ρυθμίσεις» με επισήμανση της επιλογής «Σύνθετες λειτουργίες».

Βήμα 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή «Σύνθετες λειτουργίες».

Εμφάνιση οθόνης «Σύνθετες λειτουργίες» με επισήμανση της επιλογής «Στιγμιότυπα οθόνης και καταγραφή οθόνης». Εμφάνιση οθόνης «Σύνθετες λειτουργίες» με επισήμανση της επιλογής «Στιγμιότυπα οθόνης και καταγραφή οθόνης».

Βήμα 3. Πατήστε «Στιγμιότυπα οθόνης και καταγραφή οθόνης».

Εμφάνιση οθόνης «Στιγμιότυπα οθόνης και καταγραφή οθόνης» με επισήμανση του ενεργοποιημένου διακόπτη «Εμφάνιση μπάρας εργαλείων μετά τη λήψη». Εμφάνιση οθόνης «Στιγμιότυπα οθόνης και καταγραφή οθόνης» με επισήμανση του ενεργοποιημένου διακόπτη «Εμφάνιση μπάρας εργαλείων μετά τη λήψη».

Βήμα 4. Στην επιλογή «Εμφάνιση μπάρας εργαλείων μετά τη λήψη» πατήστε τον διακόπτη για εναλλαγή μεταξύ “On” και “Off”.

Να σημειωθεί ότι: Εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει δυνατότητα καταγραφής, επιλέξτε “Screen capture”.

Η επιλογή Scroll Capture εμφανίζεται στην οθόνη αμέσως μετά τη λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης ενός άρθρου ή ιστοσελίδας. Για να τραβήξετε ένα μακρύ στιγμιότυπο οθόνης μέσω του Scroll Capture, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Κινούμενη εικόνα λήψης στιγμιότυπου οθόνης μιας ιστοσελίδας. Κινούμενη εικόνα λήψης στιγμιότυπου οθόνης μιας ιστοσελίδας.

Βήμα 1. Βρείτε μια ιστοσελίδα που επιτρέπει την κύλιση, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση (Power) και το κουμπί Μείωση έντασης (volume down) και τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.

Εμφάνιση επισήμανσης επιλογής "Scroll Capture". Εμφάνιση επισήμανσης επιλογής "Scroll Capture".

Βήμα 2. Πατήστε το εικονίδιο Scroll Capture.

Εμφάνιση παραδείγματος στιγμιότυπου οθόνης στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης πάνω από την Μπάρα εργαλείων του Scroll Capture. Εμφάνιση παραδείγματος στιγμιότυπου οθόνης στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης πάνω από την Μπάρα εργαλείων του Scroll Capture.

Βήμα 3. Θα πραγματοποιηθεί αυτόματη κύλιση της οθόνης προς τα κάτω για να αποτυπωθεί το περιεχόμενο της επόμενης οθόνης.

Εμφάνιση προεπισκόπτησης στιγμιότυπου οθόνης ενός Galaxy Phone με την Μπάρα εργαλείων του Scroll Capture στο κάτω μέρος και επισήμανση του εικονιδίου Scroll Capture με σύμβολο παρατεταμένου πατήματος. Εμφάνιση προεπισκόπτησης στιγμιότυπου οθόνης ενός Galaxy Phone με την Μπάρα εργαλείων του Scroll Capture στο κάτω μέρος και επισήμανση του εικονιδίου Scroll Capture με σύμβολο παρατεταμένου πατήματος.

Βήμα 4. Για να αποτυπώσετε το κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο Scroll Capture.

Εμφάνιση προεπισκόπησης στιγμιότυπου οθόνης ενός Galaxy Phone με την Μπάρα εργαλείων του Scroll Capture και ένα πάτημα έξω από αυτό. Εμφάνιση προεπισκόπησης στιγμιότυπου οθόνης ενός Galaxy Phone με την Μπάρα εργαλείων του Scroll Capture και ένα πάτημα έξω από αυτό.

Βήμα 5. Για να ολοκληρώσετε την αποτύπωση της οθόνης, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης έξω από την μπάρα εργαλείων.

Να σημειωθεί ότι: Η αναλογία του πλάτους κύλισης ρυθμίζεται αυτόματα. Η αναλογία, ωστόσο, του πλάτους προώθησης εξαρτάται από τη σελίδα την οποία αποτυπώνετε (ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής, μεγάλη εικόνα, κ.λπ.). Πριν από την αποθήκευση των αρχείων πραγματοποιείται επίσης αυτόματη μείωση της κλίμακας των στιγμιοτύπων οθόνης.

Εμφάνιση του τελικού στιγμιότυπου οθόνης ενός άρθρου από το επάνω μέχρι το κάτω μέρος.

Το πλήρες στιγμιότυπο οθόνης αποθηκεύεται αυτόματα στη Συλλογή σας μετά την ολοκλήρωσή του.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας