Τι να κάνετε αν η οθόνη αφής δεν λειτουργεί σωστά

Εάν η οθόνη αφής του κινητού Galaxy που διαθέτετε δεν είναι αρκετά ευαίσθητη ή δεν ανταποκρίνεται κατά διαστήματα, διαβάστε τον παρακάτω οδηγό.

Δυσλειτουργία οθόνης αφής.

Πριν εφαρμόσετε τις παρακάτω συστάσεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει εάν το λογισμικό της συσκευής και οι σχετικές εφαρμογές έχουν ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της κινητής συσκευής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1 Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Ενημέρωση λογισμικού».
2 Πατήστε «Λήψη και εγκατάσταση».
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Προστατευτικά οθόνης Samsung.

Αν προσαρτήσετε παρελκόμενα, όπως τα προστατευτικά αφής, στην οθόνη αφής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Τα μικρά αυτοκόλλητα, όπως οι προστατευτικές ετικέτες, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ευαισθησία της αφής. Κάποια γυαλιά προστασίας ή προστατευτικές μεμβράνες που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung έχουν αυτοκόλλητη επένδυση μόνο στις πλαϊνές άκρες και, εάν αυτά τα προϊόντα προσαρτηθούν στην οθόνη, το γυαλί προστασίας ή η προστατευτική μεμβράνη ενδέχεται να μην προσκολληθεί εντελώς στην οθόνη.

Κατά συνέπεια, ορισμένες περιοχές της οθόνης αφής ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν το άγγιγμα και μπορεί να μην ανταποκρίνονται κατά διαστήματα. Αφού αφαιρέσετε το παρελκόμενο, ελέγξτε ξανά τη λειτουργία της οθόνης. 

Επισήμανση: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε παρελκόμενα εγκεκριμένα από την Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων παρελκομένων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην απόδοση. Αγοράστε άμεσα το γυαλί προστασίας Samsung από το Κατάστημα Samsung.

Μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα.

Εάν φοράτε γάντια ή τα χέρια σας δεν είναι καθαρά όταν αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τα ακροδάκτυλά σας, η οθόνη αφής μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία.

Μην εκθέτετε την οθόνη σας σε συνθήκες υγρασίας.

Η οθόνη αφής ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε συνθήκες υγρασίας ή αν εκτεθεί σε νερό. Σκουπίστε την οθόνη αφής για να διασφαλίσετε ότι δεν είναι υγρή, πριν δοκιμάσετε ξανά.

Το κινητό Galaxy που διαθέτετε έχει μια δυνατότητα που αυξάνει την ευαισθησία αφής της οθόνης όταν είναι τοποθετημένο ένα προστατευτικό οθόνης. Εάν πιστεύετε ότι η οθόνη είναι σχετικά λιγότερο ευαίσθητη στην αφή μετά από τη χρήση προστατευτικού οθόνης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Ευαισθησία αφής.

1 Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Οθόνη».
2 Πατήστε «Ευαισθησία αφής». Θα αισθανθείτε άμεση βελτίωση.

Επισήμανση: Εάν η οθόνη δεν αποκρίνεται ή εάν η οθόνη είναι ραγισμένη, η συσκευή μπορεί να χρειάζεται επισκευή.

Η ενέργεια διπλού πατήματος δεν λειτουργεί.

Η συσκευή σας αντιδρά μόνο σε σαρώσεις δύο δακτύλων ή χειρονομίες διπλού πατήματος; Εάν ναι, ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένο το στοιχείο «TalkBack». Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιεί προφορικά σχόλια για να περιγράψει τι υπάρχει στην οθόνη. Για να το απενεργοποιήσετε, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα. 

1 Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Προσβασιμότητα».
2 Πατήστε «Talkback».
3 Απενεργοποιήστε το «Talkback».

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το «TalkBack» χρησιμοποιώντας το Bixby. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Bixby. Πείτε: «Turnoff Talkback». 

Εικόνα γραφίδας S Pen Samsung.

Έχετε μια συσκευή συμβατή με γραφίδα S Pen, αλλά αφού τοποθετήσατε κάποιο κάλυμμα αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αναγνώριση της γραφίδας S Pen; Τυχόν παρελκόμενα τρίτου μέρους με μαγνητικό εξάρτημα μπορούν να επηρεάσουν την αναγνώριση της γραφίδας S Pen. Διορθωτική ενέργεια: αφαιρέστε το παρελκόμενο, τοποθετήστε ένα κάλυμμα εγκεκριμένο από την Samsung και δοκιμάστε ξανά. Για βέλτιστη απόδοση της γραφίδας S Pen, αποφύγετε την έκθεση σε μαγνητικά αντικείμενα όπως κλειδιά, κέρματα ή ρολόγια.

Αποφύγετε την έκθεση σε αντικείμενα όπως κλειδιά, κέρματα ή ρολόγια.

Επισήμανση:

  • Τα στιγμιότυπα οθόνης και τα μενού της συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.
  • Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την Υποστήριξη Samsung.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας