Τι να κάνω όταν δεν ακούγεται ήχος στα ενσύρματα ακουστικά μου

Εάν συνδέσατε ενσύρματα ακουστικά αλλά δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή Galaxy, τα ακουστικά σας μπορεί να είναι ελαττωματικά ή μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με την υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας. Διαβάστε τον οδηγό που ακολουθεί για να αντιμετωπίσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Προτού δοκιμάσετε τις παρακάτω προτάσεις, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας και οι σχετικές εφαρμογές έχουν ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της κινητής σας συσκευής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού.

Βήμα 2. Πατήστε Λήψη και εγκατάσταση.

Βήμα 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Πραγματοποιήστε μια τυπική διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων για τα ακουστικά

Ελέγξτε εάν τα ενσύρματα ακουστικά σας έχουν υποστεί φυσική φθορά. Εάν το βύσμα ήχου έχει καμφθεί ή σπάσει ή εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή εκτεθειμένο, ενδέχεται να μην ακούτε ήχο από τα ακουστικά σας.

λυγισμένο καλώδιο λυγισμένο καλώδιο

Ελέγξτε εάν το βύσμα ήχου έχει λυγίσει.

φθαρμένο καλώδιο φθαρμένο καλώδιο

Ελέγξτε εάν το καλώδιό σας έχει υποστεί ζημιά.

  • Ακόμα κι αν δεν βλέπετε καμία φυσική φθορά, τα ακουστικά μπορεί να έχουν υποστεί ζημιά. Εάν έχετε άλλη συσκευή για σύνδεση στα ακουστικά, δοκιμάστε να τα δοκιμάσετε με εκείνη τη συσκευή.
  • Ελέγξτε εάν τα ακουστικά έχουν εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή ήχου της συσκευής. Εάν τα ακουστικά δεν έχουν εισαχθεί πλήρως, ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται και ο ήχος μπορεί να αναπαράγεται από τα ηχεία της συσκευής.
Το βύσμα ακουστικών δεν έχει εισαχθεί πλήρως Το βύσμα ακουστικών δεν έχει εισαχθεί πλήρως

Το βύσμα ακουστικών δεν έχει εισαχθεί πλήρως.

Το βύσμα ακουστικών δεν έχει εισαχθεί πλήρως Το βύσμα ακουστικών δεν έχει εισαχθεί πλήρως

Το βύσμα ακουστικών έχει εισαχθεί πλήρως.

Τα αξεσουάρ στη συσκευή ενδέχεται να εμποδίζουν την πλήρη εισαγωγή των ακουστικών. Δοκιμάστε να αφαιρέσετε τη θήκη σας ή τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή προτού συνδέσετε τα ακουστικά.

Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου στο πλάι της συσκευής για να ελέγξετε εάν λειτουργεί.

πατήστε το κουμπί έντασης ήχου

Εάν έχετε εφεδρικά ακουστικά, δοκιμάστε να τα συνδέσετε στη συσκευή για να δείτε αν λειτουργούν. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, ελέγξτε για τυχόν ζημιά αναβοσβήνοντας ένα φως στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής. Εάν υπάρχει λυγισμένη ακίδα, απαιτείται επισκευή. Επισκεφθείτε το κοντινότερο σε εσάς Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης για να λάβετε βοήθεια για τη συσκευή σας.

σύνδεση ακουστικών

Σημείωση:

  • Οι θέσεις του κουμπιού έντασης ήχου και της υποδοχής ακουστικών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

Στη Λειτουργία ήχου, οι ήχοι κλήσης και ειδοποίησης ακούγονται τόσο από τα ακουστικά όσο και από το ηχείο. Εάν θέλετε ο ήχος να ακούγεται μόνο από τα ακουστικά, αλλάξτε τη Λειτουργία ήχου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Οδηγίες αλλαγής της Λειτουργίας ήχου

  • Δόνηση: Δονείται όταν λαμβάνεται μια ειδοποίηση. Η συσκευή σας θα εξακολουθεί να αναπαράγει ήχο από μουσική ή βίντεο.
  • Σίγαση: Δεν παράγει ήχο και δεν δονείται όταν λαμβάνεται μια ειδοποίηση. Η συσκευή σας θα εξακολουθεί να αναπαράγει ήχο από μουσική ή βίντεο.
Μενού ήχου και δόνησης Μενού ήχου και δόνησης

Βήμα 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και πατήστε Ήχοι και δόνηση.

Λειτουργία δόνησης Λειτουργία δόνησης

Βήμα 2-1. Επιλέξτε Δόνηση.

Λειτουργία σίγασης Λειτουργία σίγασης

Βήμα 2-2. Ή επιλέξτε Σίγαση.

Σημείωση: Τα στιγμιότυπα της συσκευής και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.

Τρόπος χρήσης της εφαρμογής Samsung Members

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με κινητά, tablet ή φορητές συσκευές της Samsung, στείλτε μας τις απορίες σας μέσω της εφαρμογής Samsung Members. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποστολή αναφοράς σφάλματος.

Samsung Community Samsung Community

Samsung Community

Έχετε να μοιραστείτε απορίες ή προτάσεις προς βελτίωση;
To Samsung Community είναι εδώ για σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;
Μπορείτε να μιλήσετε με ένα μέλος της Εξυπηρέτησης Πελατών

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας