Πώς να συνδέετε τα ακουστικά Bluetooth σε μια τηλεόραση Samsung

Μάθετε πώς να συνδέετε τα ακουστικά Bluetooth στην Samsung τηλεόρασή σας.
 

Μπορείτε επίσης να μάθετε σχετικά με το 'Πώς να χρησιμοποιείτε τα ηχεία της τηλεόρασης Samsung μαζί με τα ακουστικά Bluetooth'.

Να σημειωθεί ότι: Η τηλεόρασή σας θα πρέπει να διαθέτει Bluetooth.

Βήματα
1 Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
2 Στη συνέχεια μεταβείτε στον Ήχο.
3 Επιλέξτε Έξοδος Ήχου.
4 Στη συνέχεια Λίστα Ηχείων Bluetooth.
5 Επιλέξτε τα Bluetooth ακουστικά σας.
6 Στη συνέχεια πραγματοποιήστε σύζευξη και σύνδεση.
7 Επιλέξτε OK.
8 Θα πρέπει τώρα η τηλεόρασή σας να ακούγεται μέσω των Bluetooth ακουστικών σας.

Να σημειωθεί ότι: Η ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας