Πώς να χρησιμοποιείτε τα ηχεία της τηλεόρασης μαζί με τα ακουστικά Bluetooth

Παρακολουθήστε και μάθετε πώς μπορείτε να ακούτε την τηλεόρασή σας μέσω των ηχείων και των ακουστικών Bluetooth ταυτόχρονα. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα Bluetooth ακουστικά σας ώστε να ακούτε σε διαφορετική ένταση από εκείνη των κύριων ηχείων της τηλεόρασης.
 

Θα πρέπει να συνδέσετε πρώτα τα ακουστικά σας - μάθετε 'Πώς να συνδέετε τα ακουστικά Bluetooth σε μια Τηλεόραση Samsung'.

Να σημειωθεί ότι: Η τηλεόρασή σας θα πρέπει να διαθέτει Bluetooth.

Βήματα
1 Αμέσως μετά τη σύνδεση των ακουστικών Bluetooth στην τηλεόραση.
2 Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
3 Στη συνέχεια μεταβείτε στην ενότητα Γενικά.
4 Επιλέξτε Προσβασιμότητα.
5 Ενεργοποιήστε την επιλογή Ήχος πολλαπλής εξόδου.
6 Προσαρμόστε τα Bluetooth ακουστικά σας για να αλλάζετε την ένταση ανεξάρτητα από τα ηχεία της τηλεόρασης.

Να σημειωθεί ότι: Η ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας