Πώς να ρυθμίσετε τη μορφή ήχου τηλεόρασης (TV Audio format)

Για τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών στην τηλεόρασή σας, εξετάζονται 2 διαθέσιμοι τύποι, Εισόδου και Εξόδου. Οι συσκευές εισόδου μεταδίδουν ήχο στην τηλεόρασή σας. Αυτές περιλαμβάνουν συσκευές αναπαραγωγής όπως Blu-ray, κονσόλες παιχνιδιών και αποκωδικοποιητές. Οι συσκευές εξόδου λαμβάνουν ήχο από μία τηλεόραση. Αυτές περιλαμβάνουν ηχεία surround, ηχόμπαρες και ακουστικά. Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, πρέπει να επιλεγεί η σωστή μορφή ήχου. Πριν από τη ρύθμιση, ελέγξτε τις συσκευές σας, τις λειτουργίες τους και τη μέθοδο σύνδεσης για να επιλέξετε τη σωστή μορφή.

Ρύθμιση Ψηφιακής μορφής εξόδου ήχου (Digital Output Audio Formal Setting)

Η Ρύθμιση Ψηφιακής μορφής εξόδου ήχου, είναι η μορφή εξόδου που λαμβάνει ήχο από την τηλεόραση, μία ηχόμπαρα, ένα σύστημα home theater ή ακουστικά. Εάν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο από αυτά, τότε δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις (Settings)

Βήμα 2. Επιλέξτε Ήχος (Sound)

Βήμα 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Ειδικών (Expert Settings)

Βήμα 4. Επιλέξτε Μορφή ψηφιακής εξόδου ήχου (Digital Output Audio Format)

Digital Output Audio Format / Μορφή ψηφιακής εξόδου ήχου

Επιλέξτε τη μορφή ψηφιακής εξόδου ήχου. Εάν επιλέξετε την επιλογή Auto, η συσκευή ήχου εξέρχεται αυτόματα σε υποστηριζόμενη μορφή.

Εάν επιλέξετε την επιλογή Pass-Through, τα δεδομένα ήχου εξάγονται χωρίς επεξεργασία.

Σημείωση: Η επιλογή Pass-Through ενεργοποιείται μόνο όταν είναι συνδεδεμένη μια εξωτερική συσκευή. (STB / OTT κ.λπ.)

Ρύθμιση λειτουργία HDMI e-ARC

Για τις συσκευές που υποστηρίζουν eARC, μπορείτε να εξετάσετε τη λειτουργία HDMI eARC. Η σίγαση πραγματοποιείται προσωρινά κατά τη σύνδεση της συσκευής. Για να ρυθμίσετε τον ήχο εισόδου της τηλεόρασης,

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις

Βήμα 2. Επιλέξτε Ήχος

Βήμα 3. Έπιλέξτε Ρυθμίσεις Ειδικών (Expert Settings)

Βήμα 4. Έπιλέξτε λειτουργία HDMI e-ARC

Λειτουργία HDMI eARC

Σημείωση: Εάν οι εξωτερικές σας συσκευές υποστηρίζονται για το eARC, επιλέξτε AUTO. Εάν όχι, αυτό το μενού πρέπει να είναι απενεργοποιημένο.

Ρύθμιση Ήχου για βελτίωση του

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα να ακούσετε ψίθυρους ή δυνατούς διαλόγους, μπορείτε να λύσετε αυτά τα προβλήματα στις ρυθμίσεις ήχου.

  • Ανοίξτε τις Γρήγορες Ρυθμίσεις (Quick Settings) για προεπιλογές ήχου. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ήχος και πατήστε Enter. Μπορείτε να βρείτε πολλές λειτουργίες ήχου, με προκαθορισμένα προφίλ ήχου για Standard, Optimized και Amplify.
  • Προσαρμόστε συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Στις Ρυθμίσεις Ειδικών (Expert Settings) μπορείτε να προσαρμόσετε την ισσοροπία και τις συχνότητες στον ισοσταθμιστή, καθώς και να αλλάξετε την προτιμώμενη μορφή ήχου HDMI. Επιλέξτε τη μορφή ψηφιακού ήχου και αλλάξτε την καθυστέρηση μεταξύ κομματιών ήχου και βίντεο και ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.

Με τον ήχο συντονισμένο στο σπίτι και τα αυτιά σας, θα πρέπει να ακούτε ταινίες και μουσική καλύτερα από ποτέ.

Σημείωση: Τα στιγμιότυπα οθόνης και το μενού της συσκευής είναι μόνο δείγματα στα Αγγλικά - είναι επίσης διαθέσιμα στη γλώσσα της χώρας σας.

Samsung Community Samsung Community

Samsung Community

Έχετε να μοιραστείτε απορίες ή προτάσεις προς βελτίωση;
To Samsung Community είναι εδώ για σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;
Μπορείτε να μιλήσετε με ένα μέλος της Εξυπηρέτησης Πελατών

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας