Οι υπότιτλοι πολλές φορές δεν εμφανίζονται σωστά, σε αναπαραγωγή ταινιών μέσω USB

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής της ταινίας, πατήστε από το τηλεχειριστηριο TOOLS και επιλέξτε διαδοχικά:

Ρυθμίσεις Υποτίτλων – Κωδικοποίηση: Ελληνικά.
 

Σε περίπτωση που τα ελληνικά δεν αναγνωρίζονται, τότε δοκιμάστε τα εξής βήματα:
 

Αρχικά αφαιρέστε το USB από τη θύρα της τηλεόρασης και συνδέστε το σε μια θύρα USB ενός Η/Υ.

1 Ανοίξτε το αρχείο υποτίτλων στον υπολογιστή σας με Microsoft Word ή Notepad για παράδειγμα.
2 Επιλέξτε «Αποθήκευση ως».
3 Στην επιλογή για κωδικοποίηση επιλέξτε «Unicode» αντί για ASCII που συνήθως είναι προεπιλεγμένο.
4 Αποθηκεύστε το νέο αρχειο υποτίτλων στη μονάδα αποθήκευσης USB.
5 Συνδέστε και πάλι το USB στημ αντίστοιχη θύρα της τηλεόρασής σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας