Οι υπότιτλοι πολλές φορές δεν εμφανίζονται σωστά, σε αναπαραγωγή ταινιών μέσω USB

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής της ταινίας, πατήστε από το τηλεχειριστηριο TOOLS και επιλέξτε διαδοχικά:

Ρυθμίσεις Υποτίτλων – Κωδικοποίηση: Ελληνικά.
 

Σε περίπτωση που τα ελληνικά δεν αναγνωρίζονται, τότε δοκιμάστε τα εξής βήματα:
 

Αρχικά αφαιρέστε το USB από τη θύρα της τηλεόρασης και συνδέστε το σε μια θύρα USB ενός Η/Υ.

1 Ανοίξτε το αρχείο υποτίτλων στον υπολογιστή σας με Microsoft Word ή Notepad για παράδειγμα.
2 Επιλέξτε «Αποθήκευση ως».
3 Στην επιλογή για κωδικοποίηση επιλέξτε «Unicode» αντί για ASCII που συνήθως είναι προεπιλεγμένο.
4 Αποθηκεύστε το νέο αρχειο υποτίτλων στη μονάδα αποθήκευσης USB.
5 Συνδέστε και πάλι το USB στημ αντίστοιχη θύρα της τηλεόρασής σας.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας