Γιατί η τηλεόρασή μου δεν μειώνει σωστά τη φωτεινότητα στο Game Mode;

Ορισμένοι χρήστες έχουν αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν χρησιμοποιούν τη λειτουργία παιχνιδιού (Game Mode) στις LED τηλεοράσεις τους. Έχουν αναφέρει ότι η ρύθμιση της φωτεινότητας είναι πολύ φωτεινή σε σκούρες οθόνες όταν η λειτουργία παιχνιδιού (Game Mode) είναι ενεργοποιημένη, ενώ όταν δεν είναι ενεργοποιημένη, η ρύθμιση της φωτεινότητας είναι φυσιολογική.

Οθόνες τηλεοράσεων που απεικονίζουν εσφαλμένη ρύθμιση φωτεινότητας στη λειτουργία παιχνιδιού (Game Mode) και σωστή ρύθμιση φωτεινότητας όταν δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία παιχνιδιού (Game Mode)

Η αναβάθμιση λογισμικού είναι τώρα διαθέσιμη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού στη Samsung τηλεόρασή σας.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τις Αυτόματες ενημερώσεις, θα ενημερωθείτε μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της ενημέρωσης του λογισμικού.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας