Galaxy Mobiltilgjengelighet

Menyen 'Tilgjengelighet' vises. Dette inkluderer alternativer for 'Skjermleser', 'Synlighetsforbedringer', 'Hørselsforbedringer' og 'Samhandling og smidighet'. Menyen 'Tilgjengelighet' vises. Dette inkluderer alternativer for 'Skjermleser', 'Synlighetsforbedringer', 'Hørselsforbedringer' og 'Samhandling og smidighet'.

Skjermleser

Voice Assistant /
Voice Assistant-læreprogram

Når Voice Assistant er på, gir telefonen talte tilbakemeldinger for å hjelpe synshemmede brukere. I Læreprogram kan du finne ut mer om ulike funksjoner som er tilgjengelige, og prøve dem.

Menyen 'Utforsker skjermen' vises. Markert med blå firkant på Galleri-ikonet. Beskrivelsesteksten sier: Den nåværende skjermen inneholder apper. Trykk med 1 finger for å velge en app. Navnet på den valgte apper leses opp høyt. Flytt fingeren over elementene i midten av skjermen. Etter at du har utforsket elementene, begynner læreprogrammet. Menyen 'Utforsker skjermen' vises. Markert med blå firkant på Galleri-ikonet. Beskrivelsesteksten sier: Den nåværende skjermen inneholder apper. Trykk med 1 finger for å velge en app. Navnet på den valgte apper leses opp høyt. Flytt fingeren over elementene i midten av skjermen. Etter at du har utforsket elementene, begynner læreprogrammet.

Mørk skjerm med Hurtigmeny

Av hensyn til personvernet kan du angi at telefonen skal fungere normalt med skjermen av.

Ved hjelp av Hurtigmeny, kan du angi funksjoner med mørk skjerm. Når Voice Assistant er på, gir telefonen din taletilbakemelding for å hjelpe blinde og synshemmede brukere. Når Hurtigskriving er på, kan du bruke Samsung-tastaturet og tastaturet ved å trykke på taster én gang. Ved hjelp av Hurtigmeny, kan du angi funksjoner med mørk skjerm. Når Voice Assistant er på, gir telefonen din taletilbakemelding for å hjelpe blinde og synshemmede brukere. Når Hurtigskriving er på, kan du bruke Samsung-tastaturet og tastaturet ved å trykke på taster én gang.

Hurtigskriving

Når du trykker på Samsung-tastaturet, kan telefonen lese opp tasten under fingeren. Løft fingeren av skjermen for å velge tegnet du vil ha.

Når du skriver “Gratulerer med”, vises ordet “dagen” automatisk. Når du skriver “Gratulerer med”, vises ordet “dagen” automatisk.

Synlighetsforbedringer

Høykontrasttema

Bruk et tema med lyst innhold på en mørk bakgrunn for enklere lesing og bedre synlighet. Dette bidrar til å redusere belastning på øynene når du bruker telefonen i et mørk miljø eller over lengre tid. Du finner flere høykontrasttemaer i Galaxy Themes.

Menyen Skjerm vises. Adaptiv lysstyrke er slått på. Menyen Skjerm vises. Adaptiv lysstyrke er slått på.

Skrifter med høy kontrast

Juster fargen og definisjonen på skrifter for å øke kontrasten mellom teksten og bakgrunnen.

Menyen Synlighetsforbedringer vises. Skrifter med høy kontrast er slått på. Beskrivelsesteksten er slik: Juster fargen og omrisset på skrifter for å fremheve dem. Menyen Synlighetsforbedringer vises. Skrifter med høy kontrast er slått på. Beskrivelsesteksten er slik: Juster fargen og omrisset på skrifter for å fremheve dem.

Tastatur med høy kontrast

Ulike alternativer for tastaturet med høy kontrast øker størrelsen på Samsung-tastaturet og endrer fargen på tastene for å øke kontrasten mellom teksten og bakgrunnen.

Animert bilde av tastaturet. Tastatur med høy kontrast endres hele tiden. Det vises fra gult tastatur med svart tekst, svart med hvit tekst, svart med gul tekst til blått tastatur med hvit tekst. Animert bilde av tastaturet. Tastatur med høy kontrast endres hele tiden. Det vises fra gult tastatur med svart tekst, svart med hvit tekst, svart med gul tekst til blått tastatur med hvit tekst.

Vis knappeformer

Vis knapper med farger slik at de skiller seg ut.

Knappene Avbryt og Lagre er uthevet i svart slik at brukeren kan fokusere på dem. Knappene Avbryt og Lagre er uthevet i svart slik at brukeren kan fokusere på dem.

Negative farger

Inverter skjermfargene for bedre synlighet.

Negative farger er slått på. Negative farger er slått på.

Fargejustering

Juster hvordan farger vises på skjermen hvis du har problemer med å skille mellom farger. Telefonen justerer deretter på nytt for å gjøre fargene enklere å gjenkjenne.

Menyen Fargejustering vises. Fargejustering er slått på og Gråtone er valgt. Beskrivelsesteksten er slik: Juster fargeinnstillingene på skjermen hvis du har problemer med å se enkelte farger. Menyen Fargejustering vises. Fargejustering er slått på og Gråtone er valgt. Beskrivelsesteksten er slik: Juster fargeinnstillingene på skjermen hvis du har problemer med å se enkelte farger.

Fargelinse

Noen synes det å lese mot et hvit skjerm er vanskelig eller forstyrrende, noe som gjør det vanskelig å konsentrere seg om en artikkel eller melding. Hvis du har dette problemet, kan Fargelinse hjelpe deg. Det å endre fargen på skjermen har vist seg å forbedre lesehastigheten og komforten.

* Det kan hende at denne funksjonen ikke støtter følgende modellspesifikasjon.

Menyen Fargelinse vises. Fargelinse er slått på med 20 % gjennomsiktighet og blått valgt som farge. Beskrivelsesteksten er slik: Legg til et fargefilter over hele skjermen. Dette kan gjøre teksten enklere å lese. Menyen Fargelinse vises. Fargelinse er slått på med 20 % gjennomsiktighet og blått valgt som farge. Beskrivelsesteksten er slik: Legg til et fargefilter over hele skjermen. Dette kan gjøre teksten enklere å lese.

* Det kan hende at denne funksjonen ikke støtter følgende modellspesifikasjon.

Forstørrelsesvindu

Bruk Forstørrelsesvindu for å forstørre innhold som er vanskelig å lese, i et eget, flyttbart vindu.

Forstørrelsesvindu blir brukt til å se ut over London og Berlin på et verdenskart. Forstørrelsesvindu blir brukt til å se ut over London og Berlin på et verdenskart.

Skriftstørrelse og -stil

Endre størrelsen og stilen på skriften.

Alternativer for skriftstørrelse, skriftstil og fet skrift vises. Alternativer for skriftstørrelse, skriftstil og fet skrift vises.

Skjermzoom

Endre skjermzoomen. Den justerer størrelsen på elementene på skjermen.

Glidebryteren for skjermzoom er satt til middels. Beskrivelsesteksten er slik: Du kan gjøre elementene på skjermen mindre eller større. Glidebryteren for skjermzoom er satt til middels. Beskrivelsesteksten er slik: Du kan gjøre elementene på skjermen mindre eller større.

Forstørrelse-widget

Forstørrelse-widget omfatter funksjoner som digital zoom, fargealternativer og skjermklipp ved å bruke kameraet.

Et bilde av Forstørrelse-widgeten som blir brukt på en mobiltelefon for å bruke digital zoom. Et bilde av Forstørrelse-widgeten som blir brukt på en mobiltelefon for å bruke digital zoom.

Fjern animasjoner

Reduser synstretthet ved å fjerne animasjonseffekter som brukes når man blar.

Menyen «Synlighetsforbedringer» vises. Fjern animasjoner er slått «på». Beskrivelsesteksten inneholder: Fjern enkelte skjermeffekter hvis du er sensitiv for animasjoner eller skjermbevegelser. Menyen «Synlighetsforbedringer» vises. Fjern animasjoner er slått «på». Beskrivelsesteksten inneholder: Fjern enkelte skjermeffekter hvis du er sensitiv for animasjoner eller skjermbevegelser.

Forstørrelse

Trykk tre ganger på skjermen eller trykk på Tilgjengelighet-knappen i nederste høyre hjørne for å forstørre innholdet på skjermen.

Menyen «Trykk raskt tre ganger for å forstørre» vises og er slått «på». Beskrivelsesteksten inneholder: For å zoome inn trykker du raskt på skjermen tre ganger. Sveip med to eller flere fingre for å bla. Menyen «Trykk raskt tre ganger for å forstørre» vises og er slått «på». Beskrivelsesteksten inneholder: For å zoome inn trykker du raskt på skjermen tre ganger. Sveip med to eller flere fingre for å bla.

Hørselsforbedringer

Lyddetektorer

Lyddetektorer gjør at enheten kan oppdage lyden av barnegråt eller en ringeklokke som ringer. Varsel blir gitt gjennom visuelle signaler og vibrering.

Et bilde av en mobiltelefon med Lyddetektorer som brukes til å varsle om barnegråt. Et bilde av en mobiltelefon med Lyddetektorer som brukes til å varsle om barnegråt.

Demp alle lyder

Demp alle lyder slår av alle lydene på enheten.

Menyen Hørselsforbedringer vises. Demp alle lyder er slått på. Beskrivelsesteksten er slik: Slå av alle lyder på telefonen, inkludert anrop, varsler og media. Menyen Hørselsforbedringer vises. Demp alle lyder er slått på. Beskrivelsesteksten er slik: Slå av alle lyder på telefonen, inkludert anrop, varsler og media.

Støtte for høreapparater

Forbedre lydkvaliteten slik at den fungerer bedre med høreapparat.
Strømming av medier og sending av samtalelyd med en Bluetooth Low Energy (BLE)-tilkobling vil være støttet fra Android 10.

* Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellspesifikasjon.

Menyen «Støtte for høreapparater» vises. Kompatibilitet med høreapparat er slått «på». Beskrivelsesteksten inneholder: Forbedre lydkvaliteten i telefonen din for høreapparater. Menyen «Støtte for høreapparater» vises. Kompatibilitet med høreapparat er slått «på». Beskrivelsesteksten inneholder: Forbedre lydkvaliteten i telefonen din for høreapparater.

* Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellspesifikasjon.

Venstre/høyre lydbalanse

Juster venstre/høyre lydbalanse til å passe lyttepreferansene.

Menyen Hørselsforbedringer vises. Glidebryteren for venstre/høyre lydbalanse er satt til midten. Beskrivelsesteksten er slik: Juster venstre/høyre balanse for lyd (unntatt anrop) når du bruker hodetelefoner. Menyen Hørselsforbedringer vises. Glidebryteren for venstre/høyre lydbalanse er satt til midten. Beskrivelsesteksten er slik: Juster venstre/høyre balanse for lyd (unntatt anrop) når du bruker hodetelefoner.

Monolyd

Monolyd kombinerer stereolyd til ett signal som spilles av gjennom alle øretelefonhøyttalerne. Bruk dette hvis du har en hørselshemming, eller hvis én øreplugg er mer praktisk.

Monolyd er slått på. Beskrivelsesteksten er slik: Bytt lyd fra stereo til mono for å lytte på ett øre. Monolyd er slått på. Beskrivelsesteksten er slik: Bytt lyd fra stereo til mono for å lytte på ett øre.

Transkribering

Før samtaler på en enkel måte med Transkribering på Android.
Funksjonen oppdager automatisk språket som snakkes, og støtter mer enn 70 språk og dialekter. Støtter at teksten justeres ettersom samtalen flyter.

* Drevet av Googles stemmegjenkjenningsteknologi.
* Samtalene forblir på telefonen din, og lagres ikke på andre servere.

Den viser samtaler i sanntid som konverteres til tekst på smarttelefonens skjerm. Den viser samtaler i sanntid som konverteres til tekst på smarttelefonens skjerm.

* Drevet av Googles stemmegjenkjenningsteknologi.
* Samtalene forblir på telefonen din, og lagres ikke på andre servere.

Direkteteksting

Med et tastetrykk vil Direkteteksting på Android automatisk vise undertekster på alle slags medier på telefonen din. Alle videoer, podkaster og lydmeldinger, på tvers av alle apper – selv ting du tar opp selv.

* I dag støtter Direkteteksting engelsk, men det er planer om å støtte flere språk i nær fremtid.
* Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellspesifikasjon.

Undertekster vises i sanntid i videoen, en kvinne holder en smultring. Undertekster vises i sanntid i videoen, en kvinne holder en smultring.

* I dag støtter Direkteteksting engelsk, men det er planer om å støtte flere språk i nær fremtid.
* Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellspesifikasjon.

Forsterk omgivelseslyd

Lytt bedre til samtalene dine ved å redusere støy fra omgivelsene.

* Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellspesifikasjon.

Menyen «Hørselsforbedringer» vises. Funksjonen Forsterk omgivelseslyd er slått «på». Menyen «Hørselsforbedringer» vises. Funksjonen Forsterk omgivelseslyd er slått «på».

* Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellspesifikasjon.

Samhandling og smidighet

Universalbryter

Kontroller berøringsskjermen ved å koble til en ekstern bryter, ved å trykke på skjermen eller ved å bruke hode- og ansiktsbevegelser.

Menyen Samhandling og smidighet vises. Universalbryter er slått på. Tilpassede ikoner vises med teksten: Kontroller telefonen med tilpassede brytere Menyen Samhandling og smidighet vises. Universalbryter er slått på. Tilpassede ikoner vises med teksten: Kontroller telefonen med tilpassede brytere

Assistentmeny

Vis ikonet for hjelpesnarvei for tilgang til apper, funksjoner og innstillinger. Du kan enkelt kontrollere telefonen ved å trykke på hjelpemenyer i ikonet.

Assistentmeny er slått på. De enkle ikonene for Assistentmeny vises. Assistentmeny er slått på. De enkle ikonene for Assistentmeny vises.

Samhandlingskontroll

Slå på samhandlingskontrollmodus for å begrense telefonens følsomhet for berøringssamhandling når du bruker apper.

Menyen Angi blokkert område vises. Samhandlingskontroll er slått på. Menyen Angi blokkert område vises. Samhandlingskontroll er slått på.

Berøringsinnstillinger

Noen mennesker har vanskeligheter med berøringsinteraksjoner på grunn av skjelving på hendene. Berøringsinnstillingene under kan hjelpe deg med å redusere antall feil og gjøre interaksjonene dine mer personlige.

– Trykk på og hold-forsinkelse: Juster lengden på en interaksjon som gjenkjennes som en hold-interaksjon.

– Trykkvarighet: For å redusere uønskede trykk, kan du justere lengden på interaksjonsperioden.

– Ignorer gjentatte berøringer: Sett en lengde der eventuelle gjentatte berøringer ignoreres etter det første trykket.

Menyen «Samhandling og smidighet» vises. Meny med «Berøringsinnstillinger» inkludert «Trykk på og hold-forsinkelse», «Trykkvarighet» og «Ignorer gjentatte berøringer». Menyen «Samhandling og smidighet» vises. Meny med «Berøringsinnstillinger» inkludert «Trykk på og hold-forsinkelse», «Trykkvarighet» og «Ignorer gjentatte berøringer».

Fysisk tastatur

Gjør interaksjonene dine mer personlige med et fysisk tastatur som støtter skjelving på hendene, tastekombinasjoner med mer.

– Trege taster: Trykk på én tast av gangen ved tastekombinasjoner.

– Trege taster: For å redusere uønskede interaksjoner, kan du justere tiden det tar før et tastetrykk registreres.

– Sprettetaster: Ved å sette en ventetid for ytterligere trykk på samme tast, kan du unngå uønskede doble trykk på den samme tasten.

Menyen «Mus og fysisk tastatur» vises. Menyene «Klikk når markøren stopper», «Trege taster», og «Sprettetaster» vises. «Klikk når markøren stopper» vil automatisk klikke dersom markøren ikke beveger seg. Menyen «Mus og fysisk tastatur» vises. Menyene «Klikk når markøren stopper», «Trege taster», og «Sprettetaster» vises. «Klikk når markøren stopper» vil automatisk klikke dersom markøren ikke beveger seg.

Besvare anrop og avslutte samt.

Du kan bruke volum opp-tasten til å besvare anrop og strømtasten til å avslutte dem.

Menyen Besvare anrop og avslutte samt. vises. Fire alternativer – Les anropsnavn høyt, Besvar med volum opp-tasten, Automatisk svar og Avslutt med strømtasten – er slått på. Menyen Besvare anrop og avslutte samt. vises. Fire alternativer – Les anropsnavn høyt, Besvar med volum opp-tasten, Automatisk svar og Avslutt med strømtasten – er slått på.

Slå på skjerm enkelt

Slå på skjermen ved å bevege hånden over sensoren øverst på telefonen. Du kan slå på skjermen uten å måtte trykke på noen taster.

* Det kan hende denne funksjonen ikke støttes på enkelte modeller lansert i 2019 eller senere, avhengig av produktspesifikasjonene.

Menyen Slå på skjerm enkelt vises. Slå på skjerm enkelt er slått på. Menyen viser et simulert bilde av en mobiltelefon med en persons høyre hånd plassert over den. Menyen Slå på skjerm enkelt vises. Slå på skjerm enkelt er slått på. Menyen viser et simulert bilde av en mobiltelefon med en persons høyre hånd plassert over den.

* Det kan hende denne funksjonen ikke støttes på enkelte modeller lansert i 2019 eller senere, avhengig av produktspesifikasjonene.

Ett trykk for å stryke

Når en alarm ringer eller et anrop kommer inn, trykker du på knappen for å stoppe alarmen eller besvare anropet i stedet for å dra knappen.

* Det kan hende denne funksjonen ikke støttes på enkelte modeller lansert i 2019 eller senere, avhengig av produktspesifikasjonene.

Menyen Samhandling og smidighet vises. Ett trykk for å stryke er slått på. Menyen Samhandling og smidighet vises. Ett trykk for å stryke er slått på.

* Det kan hende denne funksjonen ikke støttes på enkelte modeller lansert i 2019 eller senere, avhengig av produktspesifikasjonene.

Retningslås

Hvis du har problemer med å bruke mønsterlås, kan du låse opp telefonen med retningskombinasjonen du har angitt.

* Denne funksjonen støttes ikke for nye modeller fra 2019.

Et bilde av en mobiltelefon som viser en pil mot høyre på skjermen for å vise retningslåsfunksjonen. Et bilde av en mobiltelefon som viser en pil mot høyre på skjermen for å vise retningslåsfunksjonen.

* Denne funksjonen støttes ikke for nye modeller fra 2019.

Avanserte innstillinger

Sidetast og volum opp-tast

Trykk raskt på sidetasten og volum opp-tasten samtidig for å skru tilgjengelighetsfunksjonene av og på.

Et bilde av sprettoppmenyen for retningstilgang. Det viser Tilgjengelighet, Voice Assistant, Universalbryter og Forstørrelsesvindu på listen. Et bilde av sprettoppmenyen for retningstilgang. Det viser Tilgjengelighet, Voice Assistant, Universalbryter og Forstørrelsesvindu på listen.

Lysblinkvarsel

Lysblinkvarsel blinker med kameralyset eller skjermen når du mottar varsler, eller når alarmer ringer.

Menyen Lysblinkvarsel vises. Kamerablits og skjermblink er slått på. Beskrivelsesteksten er slik: Blink med kameralyset eller skjermen når du mottar varsler, eller når alarmer ringer. Menyen Lysblinkvarsel vises. Kamerablits og skjermblink er slått på. Beskrivelsesteksten er slik: Blink med kameralyset eller skjermen når du mottar varsler, eller når alarmer ringer.

Varselspåminnelser

Angi at enheten skal varsle deg om varsler som du ikke har sjekket, ved forhåndsangitte intervaller.

Menyen Varselspåminnelser vises. Varselspåminnelser er slått på. Beskrivelsesteksten er slik: Få regelmessige påminnelser om varsler fra valgte apper og tjenester. Fjern varsler for å stoppe påminnelsene. Menyen Varselspåminnelser vises. Varselspåminnelser er slått på. Beskrivelsesteksten er slik: Få regelmessige påminnelser om varsler fra valgte apper og tjenester. Fjern varsler for å stoppe påminnelsene.

Taleetikett

Du kan bruke NFC-tagger til å skille gjenstander med lignende form ved å feste etiketter til dem. Du kan ta opp og tildele et taleopptak til en NFC-tagg. Taleopptaket spilles av når du plasserer telefonen nær NFC-taggen.

Et bilde av en mobiltelefon som spiller av et taleopptak. Et bilde av en mobiltelefon som spiller av et taleopptak.

Bixby Vision for tilgjengelighet

Du kan bruke Bixby Visions ulike tilgjengelighetsfunksjoner, som Les tekst høyt, Beskriv scener, Oppdag farger og mer.

Menyen «Bixby Vision for tilgjengelighet» vises og er slått «på». Scenebeskrivelsen fanger en scene og gir deg en lydbeskrivelse av den. Hurtigleser lar deg peke kameraet mot objekter i nærheten for å høre hva de er og lese teksten på dem. Menyen «Bixby Vision for tilgjengelighet» vises og er slått «på». Scenebeskrivelsen fanger en scene og gir deg en lydbeskrivelse av den. Hurtigleser lar deg peke kameraet mot objekter i nærheten for å høre hva de er og lese teksten på dem.

Nullstill innstillinger for tilgjengelighet

Nullstill innstillinger for tilgjengelighet til standardinnstillingene separat fra andre innstillinger.

Menyen Nullstill innstillinger for tilgjengelighet vises. Knappen Nullstill innstillinger vises sammen med beskrivelsesteksten: Innstillingene for tilgjengelighet blir nullstilt til standardinnstillingene. Tilknyttede innstillinger som tastatur og skriftstørrelse blir ikke nullstilt. Innstillingene for tilgjengelighet i nedlastede apper endres ikke. De personlige dataene påvirkes ikke. Menyen Nullstill innstillinger for tilgjengelighet vises. Knappen Nullstill innstillinger vises sammen med beskrivelsesteksten: Innstillingene for tilgjengelighet blir nullstilt til standardinnstillingene. Tilknyttede innstillinger som tastatur og skriftstørrelse blir ikke nullstilt. Innstillingene for tilgjengelighet i nedlastede apper endres ikke. De personlige dataene påvirkes ikke.

* Enhetsbilder er simulert for illustrasjonsformål.