Guide til skip link

Slik bruker du skip link på nettstedet vårt

Få tilgang til og bruk skip links

TRINN 1

Hopp til innhold: Denne skip linken er den første lenken du møter på alle sidene våre når du trykker på Tab-tasten. Hvis du vil hoppe over vår Global Navigation Bar og flytte direkte til innholdsseksjonen på siden, trykker du på Enter-tasten når fokuset er på lenken «Hopp til innhold».

Et bilde som viser et svart felt med «Hopp til innhold» over SAMSUNG-logoen på GNB-området når du har trykket på TAB-tasten på samsung.com. Et bilde som viser et svart felt med «Hopp til innhold» over SAMSUNG-logoen på GNB-området når du har trykket på TAB-tasten på samsung.com.

TRINN 2

Hopp til hjelpeknappen for tilgjengelighet: Denne skip linken er den andre lenken du møter på sidene våre med høy kontrastfunksjon når du blar ved hjelp av Tab-tasten. Hvis du vil hoppe over hele siden og gå direkte til høykontrastknappen i bunntekstmenyen, trykker du på Enter-tasten når fokuset er på lenken «Hopp til hjelpeknappen for tilgjengelighet».

Et bilde som viser et svart felt med «Hopp til tilgjengelighet» over SAMSUNG-logoen i GNB-området når du har trykket på TAB-tasten på samsung.com. Et bilde som viser et svart felt med «Hopp til tilgjengelighet» over SAMSUNG-logoen i GNB-området når du har trykket på TAB-tasten på samsung.com.

Tilgang til og bruk av skip links på mobilen