Skip Link

Tilgang til nettsted

Skjermen på en bærbar PC viser 2 kvinner, 1 mann og 1 gutt som alle er samlet på en rekke. De smiler, og over skjermen vises ikoner for øye, øre, hånd og hjerne.

Guide til skip link

Slik bruker du skip link på nettstedet vårt

Få tilgang til og bruk skip links

Tilgang til og bruk av skip links på mobilen