Samsung Care+

Q. Hvilke telefoner omfattes av Samsung Care+? Klikk for å utvide
A.

Samsung Care+ (2 skader, 2 år)  kan kjøpes till Galaxy S och Galaxy Note. Du kan registrere Samsung Care+ for Galaxy Fold eller Galaxy Z Flip innen 30 dager etter kjøpsdatoen for å få gratis forsikringen (1 skade, 1 år).

Q. Hva dekker Samsung Care+? Klikk for å utvide
A.

I tillegg til teknisk assistanse og den toårige garantien som Samsung tilbyr, gir Samsung Care+ en uhellsforsikring i henhold til forsikringsvilkårene
 
For fullstendige forsikringsvilkår for Samsung Care+ for Foldables (Galaxy Fold og Galaxy Z Flip), klikk her.
 
Skader som følge av uhell omfatter: 
 
Skjermskader: Fysiske skader som for eksempel sprekker og andre skader som påvirker funksjonaliteten til det forsikrede produktet, begrenset til nødvendige reservedeler til reparasjon av sprukket eller ødelagt skjermglass eller glasset bak på enheten, for eksempel glass-/plastskjerm, LCD og sensorer som er koblet til skjermen. 
 
Øvrige skader: Væskeskader på grunn av utilsiktet søl i eller på den forsikrede telefonen og øvrige fysiske skader ut over skjermskader som hindrer bruk av mobilenhetens programvare eller ladeevne.

Q. Når begynner forsikringen å gjelde? Klikk for å utvide
A.

Når du kjøper Samsung Care+ på Samsung Estore, begynner forsikringen når telefonen blitt levert til deg. I andre tilfeller begynner forsikringen å gjelde umiddelbart, fra den dagen du kjøper Samsung Care+ (underlagt polisevilkårene).
 
Forsikringen Samsung Care+ for Galaxy Fold begynner å gjelde så snart du har registrert den på samsungcareplus.com/no. Registrering må skje innen 30 dager etter at du har hentet telefonen.

Q. Hvor lenge gjelder Samsung Care+? Klikk for å utvide
A.

Samsung Care+ gjelder i opptil to år og opphører deretter automatisk. Det er ikke mulig å forlenge forsikringen etter toårsperioden.
 
Samsung Care+ for Foldables (Galaxy Fold og Galaxy Z Flip) dekker en engangsreparasjon innen ett år fra kjøpsdatoen ved skader som skyldes uhell. Det er ikke mulig å forlenge forsikringen.

Q. Hvem er forsikringsgiver for Samsung Care+? Klikk for å utvide
A.

Forsikringsgiver for Samsung Care+ er AWP P&C S.A – Dutch Branch, under navnet Allianz Global Assistance Europe, et forsikringsselskap med virksomhetslisens for alle EEA-land, med registrert adresse Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederland.

Q. Hvor mange ganger kan jeg bruke Samsung Care+? Klikk for å utvide
A.

Samsung Care+ gjelder for opptil to skader i løpet av to år. Ved hvert skadetilfelle betales en egenandel på kr 579,- til ditt autoriserte Samsung-servicesenter.
 
Samsung Care+ for Galaxy Fold dekker en engangsreparasjon innen ett år fra kjøpsdatoen ved skader som skyldes uhell. Ved skade betales en egenandel på kr 1 390,- til ditt autoriserte Samsung-servicesenter.
 
Samsung Care+ for Galaxy Z Flip dekker en engangsreparasjon innen ett år fra kjøpsdatoen ved skader som skyldes uhell. Ved skade betales en egenandel på kr 1 099,- til ditt autoriserte Samsung-servicesenter.

Q. Hvordan melder jeg en skade? Klikk for å utvide
A.

Kontakt Samsungs callcenter snarest på telefonnummer 216-290 99. En Samsung-representant hjelper deg med å registrere forsikringssaken. Sørg for å ha forsikringsbeviset eller enhetens IMEI-nummer lett tilgjengelig.
 
En medarbeider hjelper deg med å registrere forsikringssaken.

Q. Hvor finner jeg IMEI-nummeret på enheten min? Klikk for å utvide
A.

Du finner IMEI-nummeret ved å taste inn koden *#06# på telefonen eller under Innstillinger. 
 
IMEI-nummeret skal også finnes på originalemballasjen til telefonen og bak på telefonen. 
 
Trenger du ytterligere hjelp, går du til www.samsung.com/no/support.

Q. I hvilke land dekkes enheten av Samsung Care+? Klikk for å utvide
A.

Samsung Care+ gjelder ved utenlandsreiser over hele verden (reiser som varer maks 60 dager). Du har bare rett til å få reparert eller erstattet enheten i landet der du tegnet forsikringen.

Q. Kan Samsung Care+ overdras til andre? Klikk for å utvide
A.

Du kan overdra forsikringen til en ny bruker av enheten hvis du har betalt hele beløpet for Samsung Care+ på forskudd. Se de fullstendige vilkårene.

Q. Kan jeg si opp Samsung Care+? Klikk for å utvide
A.

Du har 30 dagers åpent kjøp på Samsung Care+. I denne perioden får du full tilbakebetaling ved oppsigelse, forutsatt at du ikke har benyttet forsikringen i forbindelse med en skade. Du kan også si opp forsikringen etter 30 dager og få tilbake gjenværende forsikringspremie. Du finner flere opplysninger i de fullstendige vilkårene. Ring oss på 216-290 99 hvis du ønsker å si opp forsikringen.

Q. Hva dekkes ikke av Samsung Care+? Klikk for å utvide
A.

Samsung Care+ dekker mye, men ikke alt.
- Forsikringen gjelder ikke tyveri eller tap av produktet.
- Forsikringen dekker ikke kosmetiske skader som ikke påvirker produktets funksjonalitet. Du finner en fullstendig liste med unntak i de fullstendige forsikringsvilkårene for Samsung Care+.
 
For fullstendige forsikringsvilkår for Samsung Care+ for Galaxy Fold, klikk her.