Hvor er den korrekte plasseringen av et veggmontert klimaanlegg?

Det korrekte stedet å plassere det veggmonterte klimaanlegget er som følger. For best resultat anbefaler vi imidlertid sterkt at Samsung monteringsteam monterer klimaanlegget.

Velge monteringsstedet

Innendørsenhet

Innendørsenhet.
 • For montering av Wi-Fi klimaanlegg, velg en plassering av innendørsenheten nær den trådløse ruteren.
 • Dersom Wi-Fi-signalet er svakt, kan Smart-appen bli frakoblet avhengig av Wi-Fi-signalets styrke.
 • Der luftstrømmen ikke er blokkert.
 • Der kjølig luft kan fordeles i rommet.
 • Vegg som forhindrer vibrasjon og er sterk nok til å holde produktvekten.
 • Bort fra direkte sollys.
 • 1 m eller mer unna TV-en eller radioen for å forhindre at skjermen blir forvrengt eller at det dannes støy.
 • Så langt som mulig fra fluorescerende og hvitglødende lys slik at fjernkontrollen kan betjenes optimalt.
 • Et sted der luftfilteret lett kan utskiftes.
 • Ikke monter den rett over elektronisk utstyr da lekkende vann kan forårsake skade ved manglende vedlikehold. (f.eks. datamaskiner, TV osv.).
 • Ikke monter direkte over vinduer eller dører. Kondens kan dannes i innendørsenheten når den kalde lufta fra innendørsenheten og den varme utendørstemperaturen møtes.

Utendørsenhet

Utendørsenhet.
 • Der den ikke er utsatt for kraftig vind.
 • Godt ventilerte og støvfrie steder.
 • Der det er mulig å holde den unna sollys og regn.
 • Der naboer ikke sjeneres av driftslyden eller varm luft.
 • Kraftig vegg som forhindrer vibrasjon og er sterk nok til å holde produktvekten.
 • Der det ikke er noen risiko for lekkasje av lettantennelig gass.
 • Ved montering av enheten på et høyt sted, sørg for å fastgjøre enhetens føtter.
 • 3 m eller mer unna TV-en eller radioen for å forhindre at skjermen blir forvrengt eller at det dannes støy.
 • Der avløpsvannet ikke forårsaker noen problemer.
 • Et sted uten noen planter (især klatreplanter) og der små dyr ikke kan komme inn.
 • Utendørsenheten bør ikke plasseres høyere enn 2,4 m eller direkte under takskjegg for å sikre tilgjengelighet for vedlikehold og av helse- og sikkerhetsmessige årsaker.
 • Ikke monter utendørsenheten et sted der den er direkte eksponert for sjøvann eller sjøbris. Sørg for å montere utendørsenheten bak en struktur (som for eksempel en bygning eller beskyttelsesvegg) som kan blokkere for eventuell sjøbris.

Monter et klimaanlegg i korrekt høyde og avstand fra veggkledningene

Se nedenstående diagram for å få en nøyaktig idé om monteringskravene.

Korrekt høyde og plassering av klimaanlegg.

Merknad: 

 • Enhetens utseende kan avvike fra diagrammet, avhengig av modell.
 • Innendørsenheten som er montert inni rommet, skal alltid være plassert høyere oppe enn utendørsenheten.
 • Lengden på røret som forbinder innendørs- og utendørsenheten skal være minst 3 meter.
 • Høydeforskjellen mellom innendørs- og utendørsenheten fra bakken avhenger av modellen og lengden på røret som brukes. Se installasjonsmanualen for maksimal rørlengde og høydeforskjell.

Takk for din tilbakemelding