Slik rengjør du filtrene på klimaanlegget

For å nyte frisk, ren luft anbefales det å rengjøre filteret på klimaaanlegget og det øvre dekselet annenhver uke. Sjekk din type apparat før du begynner på rengjøringsprosessen. Denne videoen omfatter også filterrengjøringsprosessen på et vindfri-klimaanlegg med et øvre deksel. Vær forsiktig så du ikke skader deg selv under prosedyren.

Del 1 Sjekk klimaanleggets filtre

 • Anbefalt filterrengjøringssyklus

Del 2 Rengjøre filtrene

 • Løsne filteret
 • Rengjøre vindfri-panelet og filteret
 • Tørke filteret
 • Remontere vindfri-panelet og filteret
 • Sjekk at bladet fungerer som det skal
Slik rengjør du filtrene på klimaanlegget. Slik rengjør du filtrene på klimaanlegget.

Det er normalt at enheten avgir litt støy under drift. En stor mengde støv i filteret kan redusere luftstrømmen eller føre til unormal støy.

Anbefalt rengjøringssyklus for filter

 • Rengjøre filteret når “CF”-koden vises på skjermen på innendørsenheten. Etter rengjøring og remontering av filteret, så nullstill påminnelsen om filterrens. 
 • Tidsrommet mellom rengjøring kan variere avhengig av bruk og omgivelser.
 • Hvis det brukes i et miljø som er svært utsatt for støv, kan filteret bli blokkert av støv før “CF”-koden vises på innendørsenheten.

*Merknad: Det anbefales å rengjøre filteret på klimaaanlegget og det øvre dekselet annenhver uke.

Løsne filteret

*Merknad:

 • Hvis apparatet er en vindfri-modell, kan panelene og filtrene fjernes og rengjøres.
 • Hvis det er en basismodell, kan bare filteret øverst på produktet fjernes og rengjøres.
 • Slå av klimaanlegget, og koble fra strømforsyningen før rengjøring.

[Strøm av]

[Koble fra]

 • Hold og trekk varsomt i begge sider av vindfri-panelet inntil det løsner fra klimaanlegget.
 • [Fjerning av filter for modellen uten et øvre deksel] Skyv filteret ut av enheten.
 • [Fjerning av filter for modellen med et øvre deksel] Hvis produktet har et deksel på oversiden, så løft det øvre dekselet og løsne filteret.

 

Rengjøre vindfri-panelet og filteret

 • Bruk en myk børste eller en lunken, fuktig klut for å rengjøre overflaten på panelet.

Advarsler: Ikke bruk aceton, benzen eller alkohol til å rengjøre enhetens overflater.

 • [Rengjøre dekselet på vindfri-panel] Hvis panelet er dekket med store mengder støv, så skyll det under rennende vann.
 • Bruk en støvsuger til å fjerne støv og smuss på filteret.
 • Hvis filteret har store mengder støv, så skyll filteret under rennende vann, og bruk en myk skurebørste.

    

Tørke filteret

 • Etter å ha skylt filteret, la det lufttørke i et godt ventilert område ute av direkte sollys.

Advarsler: For å unngå at filteret deformeres, ikke utsett luftfilteret for direkte sollys når du tørker det.

Remontere vindfri-panelet og filteret
 • Sett varsomt tilbake vindfri-panelet i sporene øverst på produktet.

Advarsler: Det øvre dekselet kan kanskje ikke åpnes helt hvis filteret ikke passer skikkelig.

 • Sett fremspringene på vindfri-panelet på linje med sporene øverst, i midten og nederst på frontpanelet.
 • Etter at du har satt inn vindskjermpanelet, så trykk på toppen og bunnen med hendene dine inntil du hører at det klikker på plass. (Antall spor og plasseringen av disse kan variere avhengig av hvilken modell du har.)

 

Sjekk at bladet fungerer som det skal

 • Koble inn innendørsenheten, og trykk på av/på-knappen på fjernkontrollen.

[Koble inn]

[Strøm på]

 • Velg Avkjøl, Viftemodus for å sjekke at bladet fungerer som det skal. 

Takk for din tilbakemelding