Hva bør jeg gjøre når det faller vanndråper fra klimaanlegget mitt?

Vanndråpene inni klimaanlegget forårsakes av temperaturforskjeller avhengig av været utenfor, og dette er normalt.

Hvis lekkasjen er kraftig, krever det imidlertid en inspeksjon av en fagperson. Det anbefales at du prøver følgende løsninger før du kontakter et autorisert Samsung servicested.

Hvis det er dugg på bladet eller innendørsenheten

 

Årsak

 • Den innstilte kjøletemperaturen er lav
 • Luftfuktigheten i omgivelsene er høy (kontinuerlig inntak av luft utenfor).
 • Viftehastigheten på innendørsenheten er lav.
 • Bladvinkelen er feil justert.

 

Løsning:

 • Øk temperaturen. Det anbefales generelt å innstille den til 26 °C.
 • Kjør tørrmodus i 3-4 timer, skift deretter til kjølemodus (sjekk innstrømmingen av utendørs luft/fuktighet).
 • Innstill kjøleviftehastigheten til “Medium” eller “Høy”.
 • Juster bladvinkelen. Du kan justere retningen på luftstrømmen opp og ned med den vertikale luftretningsknappen. 

Hvis det er vannlekkasje i klimaanleggets innendørsenhet

 

Årsak

 • Når innendørsenheten ikke er vannrett og kondensen renner over på grunn av skråstilling.
 • Når avløpsslangen peker over innendørsenheten, slangen er bøyd eller enden på slangen er senket ned i vann og strømmer tilbake.
 • Når regnvann strømmer gjennom røret gjennom det perforerte hullet.
 • Når avløpshullet er tilstoppet på grunn av manglende rengjøring.

 

Løsning:

 • Sett klimaanleggets innendørsenhet i vater.
 • Sjekk avløpsslangen.
 • Hold den pekt nedover for å forhindre tilbakestrømming.
Hold avløpsslangen pekt nedover.

- Hold den rettet ut for å forhindre tilbakestrømming.

Hold avløpsslangen rettet ut

- Forsterk det skadde området med isolasjonstape.

Forsterk det skadde området med isolasjonstape.

- Enden på avløpsslangen må IKKE plasseres under vann.

 

 • Forhindre at regnvann trenger inn ved å lukke til de perforerte hullene med kitt eller silikon.
Lukk til de perforerte hullene med kitt eller silikon.

Hvis det er vannlekkasje i klimaanleggets utendørsenhet

 

I tilfelle av vann i utendørsenhetens rørforbindelse og serviceventil.

 

Årsak

 • Når klimaanlegget er i drift, kan røret bli kaldt, og det kan dannes dugg på bunnen av rørsamlingen og utendørsenheten på grunn av temperaturforskjellen med varmen utenfor.
Rørsamling på utendørsenhet

Trykk på knappen send nedenfor for å gi din tilbakemelding. Takk for din deltagelse

Takk for din tilbakemelding