Slik bruker jeg fjernkontrollen til klimaanlegget mitt

Med fjernkontrollen til ditt Samsung klimaanlegg kan du få glede av de forskjellige innstillingene og funksjonene. Hver eneste berøring fører deg til et svalende og behagelig liv. Disse instruksjonene dekker forskjellige modeller. De nøyaktige kjennetegnene og funksjonene til klimaanlegget ditt kan avvike fra de som er beskrevet. For ytterligere instruksjoner og funksjoner, så les brukerveiledningen som fulgte med produktet.

Oversikt over fjernkontrollen


Se på de grunnleggende funksjonene til fjernkontrollen til Samsung klimaanlegg. Du kan styre de ulike funksjonene med fjernkontrollen og dermed holde omgivelsene dine enda mer veltemperert. 

Klimaanlegg fjernkontroll

Merknad: Det faktiske designet på fjernkontrollen kan avvike avhengig av hvilken modell du har.

Fjernkontrollens hovedfunksjoner

Innstill temperaturen

Slik innstiller du funksjonen

Trinn 1. For å styre temperaturen i hver modus, trykk på temperaturknappen (+, -). 

Trinn 2. Velg og endre temperaturmodus, f.eks. Auto, Avkjøling, Oppvarming, Tørt, Vifte

Tips

 • Auto, Avkjøling, Oppvarming: Juster med  1 ℃ fra 16 ℃ til 30 ℃.
 • Tørt: Juster med  1 ℃ fra 18 ℃ til 30 ℃.
 • Vifte:  Ingen temperaturkontroll.
temperaturknapper

Merknad: 

 • Det faktiske designet på kontrollpanelet kan avvike fra modellen du har.
 • Den laveste innstillingstemperaturen på fjernkontrollen kan variere avhengig av land.
Auto-modus


Du kan bruke Auto-modus til å bruke den kraftige avkjølings- eller oppvarmingsfunksjonen til å oppnå ønsket temperatur automatisk. Etter at forskjellen mellom romtemperaturen og den innstilte temperaturen minsker, kontrollerer klimaanlegget viftens hastighet og retningen på luftstrømmen.

 • Når romtemperaturen er høyere enn den innstilte temperaturen, produserer klimaanlegget automatisk kjølig luft.
 • Når romtemperaturen er lavere enn den innstilte temperaturen, produserer klimaanlegget automatisk varm luft.
auto-modus

Merknad: Det faktiske designet på kontrollpanelet kan avvike fra modellen du har.

Avkjølingsmodus

Slik innstiller du funksjonen

Trinn 1. Trykk på Modus-knappen, og velg Avkjøling. 

Trinn 2. Etter at du har valgt avkjølingsmodus, kan du også velge ønsket funksjon, temperatur og viftehastighet. 

Tips

 • For en raskere avkjøling, innstill en lavere temperatur og en økt viftehastighet. 
 • For å spare energi, velg en høyere temperatur og en lavere viftehastighet. 
 • Når romtemperaturen nærmer seg den innstilte temperaturen, vil kompressormotoren sette ned farten for å spare energi.
 • Det anbefales å holde temperaturforskjellen mellom luften inne og ute innenfor 5 ℃ for komfortens skyld.  
avkjølingsmodus

Merknad: Det faktiske designet på kontrollpanelet kan avvike fra modellen du har.

Modusen Tørt (Avfukting)

Modusen Tørt fungerer som en avfukter ved å fjerne fuktighet fra luften innendørs. Dette hjelper deg i regnvær eller fuktig vær.

Utendørsenheten vil regelmessig og automatisk slås på/av for maksimal avfukting avhengig av temperaturforskjellen mellom aktuell og ønsket temperatur. Så når utendørsenheten er i drift, kan kjølig luft komme ut av innendørsenheten.

Tips

 • Trykk på Modus-knappen og velg Tørt for å bruke funksjonen på fjernkontrollen.
 • Den egnede innstillingstemperaturen for avfukting er 24 ℃ til 26 ℃. 
 • Hvis du føler at den aktuelle fuktigheten er høy, så bruk en lavere innstillingstemperatur. 
modusen tørt

Merknad: 

 • Det faktiske designet på kontrollpanelet kan avvike fra modellen du har.
 • Modusen Tørt er ikke til oppvarming. 
Viftemodus

Du kan bruke Viftemodusen til å kjøre klimaanlegget som en gulvvifte, som gir en lett bris i rommet uten av varme det opp eller avkjøle det.

viftemodus

Merknad: Det faktiske designet på kontrollpanelet kan avvike fra modellen du har.

Juster retningen på luftstrømmen

Du kan justere retningen på luftstrømmen. Trykk på Luftstrøm-knappen for å velge ønsket retning på luftstrømmen. Du kan deretter holde luftstrømmen i en konstant retning ved å stoppe bevegelsene på de vertikale luftstrømbladene.

Juster luftstrøm

Tips

 • Hvis du justerer det vertikale luftstrømbladet manuelt, er det ikke sikkert at det lukkes helt når du slår av klimaanlegget. 
 • Bruk alltid fjernkontrollen til å justere luftstrømbladene. 
 • Ikke flytt bladene manuelt. Det kan føre til at de ikke fungerer normalt etterpå. 
 • Du kan ikke kontrollere retningen på den vertikale luftstrømmen når dvalefunksjonen er på.  

Merknad: 

 • Det faktiske designet på kontrollpanelet kan avvike fra modellen du har.
 • Visse fjernkontroller har luftstrøm-funksjonsknapper, men produktmodellene har kanskje ikke selv de tilsvarende funksjonene.
Skjermlysfunksjon

Du kan slå på og av lyset på skjermen til innendørsenheten med skjermlysfunksjonen.

Trykk på Alternativer-knappen på fjernkontrollen, og velg Skjerm. Trykk deretter på Innstillingsknappen.

Tips

 • Selv om du endrer den aktuelle modusen eller funksjonen når skjermlysfunksjonen er på, vil skjermlyset slå seg på igjen når produktet gjenstartes.
 • QMD 2020 sitt nye produkt endrer sin aktuelle modus eller funksjon når skjermlysfunksjonen er på, så slås skjermlyset på i fem sekunder og deretter av igjen.
 • Får å slå av skjermlysfunksjonen, gå gjennom den ovenstående metoden igjen, eller slå produktet av og på.
 • Skjermlysfunksjonen er spesialisert i noen enkelte modeller, men den kan avvike fra modellen. 
Tidsinnstilt av/på-funksjon

Det er veldig praktisk å bruke den tidsinnstilte av/på-funksjonen for å slå klimaanlegget på eller av etter en angitt varighet. Du kan planlegge varigheten før klimaanlegget slår seg på eller av, og det vil hjelpe deg til å bruke klimaanlegget mest mulig økonomisk.
 

Slik innstiller du funksjonen

Trinn 1. Trykk på Av/på-knappen for å slå på klimaanlegget, og trykk på Tidsur-knappen for å velge funksjonen På.
Trinn 2. Trykk på velgerknappen for å innstille ønsket tid, og trykk deretter på SET-knappen.
Trinn 3. Trykk på Av/på-knappen for å slå på klimaanlegget, og trykk på Tidsur-knappen for å velge funksjonen Av. Trykk på velgerknappen for å innstille ønsket tid, og trykk deretter på SET-knappen.

Tid på og av

Tips

 • Hvis du vil slå av tid på/av-funksjonen, så innstill varigheten til 0,0.
 • Du kan innstille varigheten fra 0,5 timer til 24 timer.
 • Du kan ikke innstille samme varighet for både tid på- og tid av-funksjonene. 
 • Når du starter tid av/på-funksjonen, vises tidsurindikatoren på skjermen til innendørsenheten.
tidsfunksjon varighet innstilling

Merknad: Det faktiske designet på kontrollpanelet kan avvike fra modellen du har.

Ytterligere tips til bruk av fjernkontrollen

Mer effektiv bruk

 • Det anbefales å holde 10 m avstand mellom innendørsenheten og fjernkontrollen.
 • For bedre og jevn elektrisk kommunikasjon, så rett fjernkontrollen mot innendørsenheten.  

Utskifting av batteriene i fjernkontrollen

 • Når batteriet er nesten utladet, vises et ikon på fjernkontrollens skjerm. Innendørsenheten viser også Lavt batteri på skjermen.
 • Fjernkontrollen bruker to 1,5 V AAA-batterier.
Batteriutskifting

Advarsler

 • Ikke slå, rist, slipp eller forsøk å demontere fjernkontrollen.
 • Det anbefales å ta batteriene ut av fjernkontrollen når du ikke bruker fjernkontrollen på lenge.
 • Når batteriene i fjernkontrollen har blitt skiftet ut, blir alle modusene tilbakestilt. 
 • Når du skifter ut batteriene i fjernkontrollen, så oppbevar dem utilgjengelige for barn. Hvis et barn svelger et batteri, så kontakt legen øyeblikkelig.

Trykk på knappen send nedenfor for å gi din tilbakemelding. Takk for din deltagelse

Takk for din tilbakemelding