Viste informasjonskoder på mikrobølgeovnen min.

De fleste informasjonskodene på mikrobølgeovnen krever kontroll av en tekniker. Det er imidlertid noen informasjonskoder du kan fikse selv før du kontakter Samsung servicesenter. Sjekk tabellen nedenfor, og prøv forslagene.

Beskrivelse

Handling

C-20 /

E-21 / E-22

Temperatursensoren er åpen eller kortsluttet.

Koble fra strømledningen til mikrobølgeovnen, og kontakt Samsung servicesenter.

C-A1 /

E-A1

Denne koden vises når mikrobølgeovnen ikke oppfatter at spjeldet skal åpnes eller lukkes i 1 minutt.

Koble fra strømledningen til mikrobølgeovnen, og kontakt Samsung servicesenter.

C-F0 /

E-83

Hvis det ikke er noen kommunikasjon mellom hoved- og under-MICOM.

Koble fra strømledningen til mikrobølgeovnen, og kontakt Samsung servicesenter.

C-21 /

E-24

Denne koden vises når mikrobølgeovnens temperatur er høy.

Hvis temperaturen stiger over makstemperaturen under drift for hver modus. (Brann oppfattet.)

Koble fra strømledningen, vent inntil den er avkjølt, og start deretter mikrobølgeovnen på nytt.

C-F2 /

-tE- /

-TE-

Unormal kommunikasjon oppstår på berøringstasten.

Trykk på “Stopp” for å prøve på nytt.

C-d0 /

-SE- / SE

Berøringstasten ble trykt inn i over 10 sekunder.

Koble fra strømledningen, og rengjør knappen. (Støv, vann)

Hvis det samme problemet oppstår igjen, så kontakt Samsung servicesenter.

Merknad: Hvis noen andre enn de 6 ovennevnte informasjonskodene vises på skjermen, så kontakt Samsung servicesenter.

Takk for din tilbakemelding