Hva skal jeg gjøre hvis dreieplaten i mikrobølgeovnen ikke virker?

Hvis mikrobølgeovnens dreieplate ikke roterer, kan maten varmes opp ujevnt. Les veiledningen nedenfor for å fikse dette.

Hvis du har installert den for første gang

Fjern alt emballasjematerialet inni mikrobølgeovnen. Monter dreieringen og dreieplaten. Sjekk at dreieplaten roterer fritt.

Mikrobølgeovn dreieplate.

Merknad: Ikke bruk mikrobølgeovnen uten dreieringen og dreieplaten.

Dreieplaten rasler når den roterer og støyer

  • Årsak: Matrester sitter fast i bunnen av mikrobølgeovnen.
  • Løsning: Rengjør og inspiser dreiesporet.

Matpartikler og annet materiale på dreieringen eller i bunnen av mikrobølgeovnen kan også gi en ustabil og støyende dreieplate.

 

Trinn 1. Fjern dreieplaten og dreiehjulet, og rengjør dem med varmt såpevann.

Trinn 2. Rengjør bunnen av mikrobølgeovnen og dreiesporet.

Rengjør dreiesporet.

Trinn 3. Tørk alle delene grundig, og sett dem på plass igjen.

Trinn 4. Kontroller at midten av dreieplaten har en kopling som forbinder den til motoren. Hvis denne ikke er plassert korrekt, dreier ikke dreieplaten rundt, og den vil vanligvis lage mye støy.

Plasser dreieplaten korrekt.

Mens den dreier kommer dreieplaten ut av posisjon eller slutter å dreie

  • Årsak: Det er ikke noen dreiering, eller dreieringen er ikke helt på plass.
  • Løsning: Monter dreieringen, og prøv deretter på nytt.

Dreieplaten slurer når den dreier

  • Årsak: Dreieringen er ikke helt på plass, det er for mye mat eller beholderen er for stor og berører mikrobølgeovnens sidevegger.
  • Løsning: Juster mengden mat, og ikke bruk for store beholdere.

Merknad: Hvis problemet fortsetter etter at du har undersøkt ovenstående løsninger, så kontakt Samsung servicesenter.

Takk for din tilbakemelding